Jste zde

 

Tarot

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou II.

    Za normu mezilidských vztahů byla vyhlášena dosud platná mužská nadvláda a převaha. A v téže chvíli přestal být praobraz mateřské Bohyně naplněním archetypu který v sobě prokazatelně zahrnuje materiál vědomé skutečnosti.     Se ztrátou svého rovnocenného místa po boku muže - které však v žádném případě neznamená touhu vyrovnat se mu ve všem a ještě navíc hrát i svou vlastní roli - se žena stala "neviditelnou". V... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou I.

    Rok 2001 by se měl obecně nést v znamení této karty jež je V Tarotu jednou z archetypálně nejsilnějších a nejvýznamnějších. Události v období pod jejím patronátem by se měli řídit principem který představuje. Anebo naopak principem který se ten její snaží potlačit vytěsnit nebo dokonce zničit a zvítězit nad ním. Na základe skutečností které se odehráli v posledních týdnech bychom mohli usoudit že došlo - žel - nejspíš k... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků