Jste zde


Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou III.
Judita Peschlová


    Souvztažnosti karty Císařovna s jinými tarotovými kartami :

    Na rozdíl od ženské představitelky karty s číslem jedenáct, Síly, není Vládkyně ženou, která by "běhala s vlky" (i když Síla běhá spíše se lvy). Císařovna je sice úzce spjata s přírodou a její plodností, a má podobně jako Hvězda hluboký vztah k ekologii a ochraně přírody, ale...

    Z lidského hlediska je panovnice zastánkyní všeho živého jen do okamžiku, když se nějakou částí toho živého cítí být ohrožena. A pokud se navíc domnívá, že jsou od nějakého či nějakých představitelů živoucí sféry Země ohroženi její potomci anebo chráněnci, promění se rázem v jejich nejúpornějšího nepřítele, dravce nebezpečnějšího než jakákoli jiná šelma. Pak se může stát, že se u ní ze zdravého mateřského a obranného instinktu vyvine buď rasová nenávist, odpor k některým živočichům anebo přenášení vlastního stínu na jisté druhy zvířeny, někdy dokonce i na jistý druh lidí. Prostě se zcela nevědomě ztotožní s principem Ďábla. Namísto ochránce narazíme v takovém případě na zuřivého odpůrce a pronásledovatele. Až do poslední kapky krve... Ztratí smysl pro to, co k Zemi patří a co ne, co je přirozenou a co nepřirozenou součástí života, přírody a také kosmu. V rozporu se sklony Velekněžky nebude kartáčem drhnou sebe sama, to ne. Za to se však s o to větší pílí vrhne do kartáčování těch druhých. Přirozeně ponejvíce těch, o které - nebo naopak z kterých - má strach.

    Symboly více přibližující smysl karty a jejího archtypu:

    Koruna - majestátnost, moudrost, celistvost.

   Královna - matka. Velká Matka. Ženský princip. Anima. Starostlivost, milosrdenství, záštita, vyživovací funkce. Ochranná ruka. Domov. Pozemská moc. Nejvyšší dokonalost a moudrost. Schopnost soběstačnosti, sebekontroly a sebepotvrzení. Celistvost, úplnost. Integrující moc a síla přírody.

   Královský šat - odraz podstaty lidského vnitra. Alter Ego. Důstojnost. Nedotknutelnost. Postoj a role v společnosti.

   Kvítí - štěstí, láska, krása, plodnost, vitalita, rozkvět osobnosti. Sexuální zkušenost. Lůno ženy. Žena, něha, láska, naděje. Koloběh bytí a nebytí, života a umírání. Kontakt se svou přirozeností a zkrocenou, obdělávanou přírodou, jenž si navzdory tomu ponechává své základní vlastnosti.

   Obilí - vnitřní plodnost, dozrávání, růst. Úspěch. Sebedůvěra, zdraví. Vznik, zánik a zmrtvýchvstání. Přirozené životní cykly. Mystérium mateřství. Štěstí. Výživa. Chléb jako symbol člověka, jež je bytostí dvou světů: Země a kosmu. Pole zkušeností.

   Rudé vlasy - vulkanické, ohnivé síly Země. Oheň Země, její vášeň, energie a skrytá síla.

   Šperky - znak ctnosti a moudrosti, jakožto i velebné důstojnosti a toho, co je skryto v srdci. . Blahobyt, hojnost. Krása. Znak vnitřního bohatství a radosti ze života. Krása "pozemských hvězd" sloužící na okrasu kosmické bytosti v její pozemské existenci. Nebeské a zemské divy. Ochrana a pomůcka k přivolávání pomoci vyšších mocností. Talisman oplývající tajemnými silami. Ale rovněž marnivost a pýcha. Touha líbit se.

   Trojka - posvátné číslo. Dokonalost. Symbol opravdové jednoty. Duch, duše a tělo v jednotě.Cit pro realitu. Snaha o dosažení cíle, budování, udržování, ale také boření. Dynamičnost, rozvoj. Kariérismus, ctižádost, intrikářství, tvrdohlavost, uzavřenost. Pýcha a panovačnost. Pořádek, disciplína, smysl pro odpovědnost. Tři křesťanské ctnosti: víra, láska a naděje. Jistota a moc. Tvůrčí síla. Ekvivalent mnohosti. Naplnění, dovršení. Učení. Štěstí. Pravda, odvaha a soucit. Osud, minulost, přítomnost a budoucnost. Porozumění. Trojjedinost mužské, ženské a sjednocující inteligence.

   Zeměkoule - Matka Země a Matka příroda, Velká Matka. Domov. Celistvost. Nezištná starostlivost a péče, ochrana. Kořeny, původ, kontakt s realitou a s přírodou. Podstata, říše ženskosti. Stálost, rodinné teplo a klid. Důvěra a přívětivost..

   Význam karty Císařovna u výkladu:
   Pozitivní stránka významu karty:


   Fyzická forma stvoření, kterou vnímáme svými smysly jako kosmos, Velká Matka. Mateřský princip. Tělo, hmotný projev jako prostředek dávání a obohacování. Schopnost vést jiné, přirozená autorita, respekt a dominance. Vlivné postavení, moudré užití moci. Ženská forma moudrosti, pochopení, velkodušnost a laskavost. Bohatství, krása, síla, plodnost a hojnost. Rozkoš a nádhera. Důstojnost. Síla a vliv ženství. Přijetí ženské role, ženského těla a postavení ženy ve světě bez podřízenosti, nezdravé poddajnosti a známek submisivity. Danost motivovat, ale i ovlivňovat druhé. Praktičnost, realismus. Mateřská starostlivost a péče. Ochrana. Dary života. Vděk, mír a radost jako odměna za správná, promyšlená rozhodnutí. Těhotenství. Smysl pro rodinu a domov. Představitel/ka, zastánce/kyně nebo obraz přirozené infrastruktury společnosti. Ekosystém civilizace. Upřednostňování nedestruktivního přístupu a využívání bohatství přírody. Zralá žena.


   Negativní stránka významu karty:

   Smyslnost a pokušení. Přehnaný zájem o vnějšek a vyžívání se v pompéznosti jakéhokoli druhu. Zneužívání moci a postavení. Hmotařství. Náladovost, letargie. Přílišné sklony k vlastnictví. Dominantní matka. Zanedbávání své ženské či mateřské role, nebo někdy právě naopak, jejich neúměrné zdůrazňování. Jednostranné dávání, přesycení. Nenávist, závist a nespokojenost jako výsledek zneužití moci v zájmu svých egoistických choutek. Ničivý, destruktivní přístup k přírodě a k životnímu prostředí.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Judita Peschlová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: V Zeleném údolí 1302/11
148 00 Praha 4 - Kunratice
244 910 815
604 927 790

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více