Jste zde

 

Tarot

Štúdium dvojitých písmen III.

Bet (PNS) 9: 3 Když se moji nepřátelé obrátí zpět klopýtnou a zahynou před tebou. 9: 4 Vykonal jsi totiž můj soud a mou při usedl jsi na trůn a soudil se spravedlností. 25:2. Můj Bože v tebe jsem vložil důvěru; kéž nejsem zahanben. Kéž nade mnou nejásají moji nepřátelé. 34: 2 V Jehovovi se bude chlubit má duše; mírní uslyší a budou se radovat. 37: 3 Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro; přebývej na zemi a jednej s věrností. 37: 4 Měj také největší potěšení... více

ARTHUR EDWARD WAITE - otec moderného tarotu II.

SPOLOČENSTVO RUŽOVÉHO KRÍŽA Nie však koniec jeho myšlienky na rozikru-ciánske spoločenstvo - s členmi svojej skupiny Zlatého úsvitu založil 9. júla 1915 Fellowship of the Rosy Cross Spoločenstvo Ružového kríža. Na ustanovujúcom zhromaždení boli prítomní desiati Fratres (bratia) a jedna Soror (sestra). Členovia nemuseli byť slobodomurári ani Angličania a počet členiek čoskoro prevýšil počet mužov. Vylúčil egyptské a pohanské vplyvy v ri-tuáloch symboly boli... více

Arthur Edward Waite - otec moderného tarotu I.

Verejnosť ho pozná predovšetkým ako spolutvorcu tarotovej sady ktorá sa stala základom moderného výkladu kariet a z ktorej väčšina novodobých sád vychádza. Vzdelanec a vyznavač tajných náuk si vzal na pomoc staroegyptské symboly myšlienky Eliphasa Leviho stredovekú kresťanskú mystiku hebrejskú abecedu i kabalu. S pomocou výtvarníčky Pamely Coleman-Smithovej kolegyne zo Zlatého úsvitu vytvorili sadu ktorá po mnohých peripetiách a sporoch s vydavateľstvom Rider... více

Tarot k 1.4.

1. duben je den bláznů a každý z nás v sobě dnes může probudit to nádherné bláznovství: - vybočit z běžných norem a v souladu se svými instinkty spontánně a s humorem realizovat to co považuje za správné - hledejme kolem sebe ty kteří jsou nám duchovně blízcí pobývejme s přáteli své duše od nichž získáme oporu a porozumění - a až je nalezneme tak je milujme a važme si jich - je vhodný den začít se osvobozovat od falešných tužeb připoutanosti k tomu... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou III.

    Souvztažnosti karty Císařovna s jinými tarotovými kartami :     Na rozdíl od ženské představitelky karty s číslem jedenáct Síly není Vládkyně ženou která by "běhala s vlky" (i když Síla běhá spíše se lvy). Císařovna je sice úzce spjata s přírodou a její plodností a má podobně jako Hvězda hluboký vztah k ekologii a ochraně přírody ale...     Z lidského hlediska je panovnice zastánkyní všeho... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou II.

    Za normu mezilidských vztahů byla vyhlášena dosud platná mužská nadvláda a převaha. A v téže chvíli přestal být praobraz mateřské Bohyně naplněním archetypu který v sobě prokazatelně zahrnuje materiál vědomé skutečnosti.     Se ztrátou svého rovnocenného místa po boku muže - které však v žádném případě neznamená touhu vyrovnat se mu ve všem a ještě navíc hrát i svou vlastní roli - se žena stala "neviditelnou". V... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou I.

    Rok 2001 by se měl obecně nést v znamení této karty jež je V Tarotu jednou z archetypálně nejsilnějších a nejvýznamnějších. Události v období pod jejím patronátem by se měli řídit principem který představuje. Anebo naopak principem který se ten její snaží potlačit vytěsnit nebo dokonce zničit a zvítězit nad ním. Na základe skutečností které se odehráli v posledních týdnech bychom mohli usoudit že došlo - žel - nejspíš k... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků