Jste zde

 

Tarot

Štúdium tarotových arkán I. - úvod

Keď som sa rozhodol popísať arkány hneď na začiatku som zistil že nemôžem napísať takmer nič. Akoby nie slová odovzdávali informáciu ale niečo úplne iné ako intonácia mimika zafarbenie hlasu atď. Možno by bolo vhodnejšie napísať román alebo básne avšak to nie je v mojich silách. Snažil som sledovať veci ktoré ukazujú súvislosti a dávajú odpovede na otázku prečo práve tak a nie inak. Na druhej stane chápanie arkán je a bude vždy individuálne. Veľkú... více

Štúdium dvojitých písmen VII.

Tav (PNS) 10: 17 Touhu mírných Jehovo jistě vyslyšíš. Připravíš jejich srdce. Budeš věnovat pozornost svým uchem 10: 18 abys soudil chlapce bez otce a zdrceného aby smrtelný člověk který je ze země již nepůsobil chvění. 25: 21 Ať mě bedlivě střeží ryzost a přímost vždyť doufám v tebe. 25: 22 Bože vykup Izraele ze všech jeho tísní. 34: 21 Neštěstí usmrtí ničemného a právě ti kteří nenávidí spravedlivého budou považováni za vinné 34: 22... více

Štúdium dvojitých písmen VI.

Pe (EP) 10: 7 Ústa má plné kliatby klamu útlaku; pod jazykom má trápenie a neprávosť. 25: 16 Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou lebo som osamelý a zúbožený. 34: 17 Tvár Hospodinova je proti zločincom aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. 37: 30 Ústa spravodlivého vravia múdrosť a jeho jazyk vyslovuje právo. 37: 31 On má v srdci zákon svojho Boha jeho kroky sa nesklátia. 111: 9 On poslal vykúpenie svojmu ľudu naveky svoju zmluvu stanovil; sväté a hrozné je Jeho meno... více

Štúdium dvojitých písmen V.

Kaf (PNS) 9: 19 Povstaň přece Jehovo! Ať se smrtelný člověk neprokáže jako nadřazený v síle. Ať jsou národy souzeny před tvým obličejem. 19: 20 Vlož přece do nich strach Jehovo aby národy poznaly že jsou jen smrtelní lidé. 25: 10 Všechny Jehovovy stezky jsou milující laskavost a opravdovost pro ty kteří zachovávají jeho smlouvu a jeho připomínky. 34: 10 I mladí lvi s hřívou měli málo a hladověli; ale ti kteří hledají Jehovu nebudou mít nedostatek ničeho... více

Štúdium dvojitých písmen IV.

Gimel (EP) 9: 6 Karhal si pohanov a bezbožného zahubil na večné veky vytrel si ich meno. 9: 7 Nepriateľom je koniec; troskami sú na večnosť; rozboril si ich mestá a ich pamiatka už zapadla. 25: 3 Nevyjde na hanbu nik z tých čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí ktorí sú neverní bez príčiny. 34: 4 Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno! 37: 5 Uvaľ na Hospodina svoju cestu dúfaj v Neho a On vykoná. 37: 6 Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako... více

Štúdium dvojitých písmen III.

Bet (PNS) 9: 3 Když se moji nepřátelé obrátí zpět klopýtnou a zahynou před tebou. 9: 4 Vykonal jsi totiž můj soud a mou při usedl jsi na trůn a soudil se spravedlností. 25:2. Můj Bože v tebe jsem vložil důvěru; kéž nejsem zahanben. Kéž nade mnou nejásají moji nepřátelé. 34: 2 V Jehovovi se bude chlubit má duše; mírní uslyší a budou se radovat. 37: 3 Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro; přebývej na zemi a jednej s věrností. 37: 4 Měj také největší potěšení... více

ARTHUR EDWARD WAITE - otec moderného tarotu II.

SPOLOČENSTVO RUŽOVÉHO KRÍŽA Nie však koniec jeho myšlienky na rozikru-ciánske spoločenstvo - s členmi svojej skupiny Zlatého úsvitu založil 9. júla 1915 Fellowship of the Rosy Cross Spoločenstvo Ružového kríža. Na ustanovujúcom zhromaždení boli prítomní desiati Fratres (bratia) a jedna Soror (sestra). Členovia nemuseli byť slobodomurári ani Angličania a počet členiek čoskoro prevýšil počet mužov. Vylúčil egyptské a pohanské vplyvy v ri-tuáloch symboly boli... více

Arthur Edward Waite - otec moderného tarotu I.

Verejnosť ho pozná predovšetkým ako spolutvorcu tarotovej sady ktorá sa stala základom moderného výkladu kariet a z ktorej väčšina novodobých sád vychádza. Vzdelanec a vyznavač tajných náuk si vzal na pomoc staroegyptské symboly myšlienky Eliphasa Leviho stredovekú kresťanskú mystiku hebrejskú abecedu i kabalu. S pomocou výtvarníčky Pamely Coleman-Smithovej kolegyne zo Zlatého úsvitu vytvorili sadu ktorá po mnohých peripetiách a sporoch s vydavateľstvom Rider... více

Tarot k 1.4.

1. duben je den bláznů a každý z nás v sobě dnes může probudit to nádherné bláznovství: - vybočit z běžných norem a v souladu se svými instinkty spontánně a s humorem realizovat to co považuje za správné - hledejme kolem sebe ty kteří jsou nám duchovně blízcí pobývejme s přáteli své duše od nichž získáme oporu a porozumění - a až je nalezneme tak je milujme a važme si jich - je vhodný den začít se osvobozovat od falešných tužeb připoutanosti k tomu... více

Zamyšlení nad třetí kartou tarotových Velkých arkán - Císařovnou III.

    Souvztažnosti karty Císařovna s jinými tarotovými kartami :     Na rozdíl od ženské představitelky karty s číslem jedenáct Síly není Vládkyně ženou která by "běhala s vlky" (i když Síla běhá spíše se lvy). Císařovna je sice úzce spjata s přírodou a její plodností a má podobně jako Hvězda hluboký vztah k ekologii a ochraně přírody ale...     Z lidského hlediska je panovnice zastánkyní všeho... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků