Jste zde


Štúdium tarotových arkán II. - Blázon (0)
Ján Lev

Ono nepoznané a dokonale čisté, prichádza ako záblesk svetla. Radostné zablesknutie žiarivej čistoty a optimizmu. Prosím zostaň ešte a neodchádzaj! Ako môžem zostať v tvojom svetle ak hneď odchádzaš? Chcem zostať u teba! Moje vnútro sa zosmutnelo po tvojej čistote a radosti. Je vo mne radosť a plač naraz. Kde ťa nachádzam a prečo sa skrývaš? Moje slzy padajú do tmy. Na zemi v hustej temnote predsa zbadám žiarivú cestu tvojich nôh, ktorú osvetlili moje slzy.

 

Nič a nekonečno (Ejn, EjnSof), čistota, detská radosť, optimizmus, nevinnosť, večnosť, pra-príčina.


"Ak sa neobrátite a nestanete sa ako malé deti , určite nevojdete do nebeského kráľovstva."


Tak ako nie je možné popísať úsmev detí, iskrenie detských očí a ich nevinnú spontánnu lásku, ktorá je dokonale čistá, podobne nedokážem popísať ani túto kartu. Všetci poznáme čistú detskú lásku, kde všetko je dobré, čisté, radostné, láskavé. V tomto svete neexistuje žiadne zlo, všetci ľudia sú bratia a kamaráti. Všetci pochádzame z tohoto sveta, lebo všetci nosíme v srdciach tento svet. Ak si spomenieme na detstvo, vynárajú sa nám bezstarostné spomienky, ktoré majú zvláštne čaro. Poznaním a získavaním racionálneho pohľadu sme postupne stratili tento zázračný pohľad na veci. Niekto by povedal, že detstvo bolo preto také krásne, lebo sme nechápali svet a boli sme naivný. Istotne niečo pravdy na tom je, ale to nie je úplná pravda. Skôr sme boli bližšie k čistote a k láske, z ktorých sme sa narodili do sveta. Nevnímali sme svet tak rozumovo, ale bolo to niečo, čo už nedokážem vysvetliť, lebo ako každý dospelí, aj ja som na to už zabudol. Avšak mám deti a občas mi rozprávajú o týchto veciach. Nie je to však verbálna (slovná) komunikácia, ale skôr telepatická. Vtedy chápem to, aký sme mi dospelý nerozumný, krutý, bezcitný, špinavý, hrdý a egoistický. Možno máme isté poznanie, racionálny pohľad, ale to zďaleka nie je múdrosť a je veľmi ďaleko od podstaty lásky a čistoty. Preto si myslím, že deti nás učia viac, ako všetky vysoké školy na svete. Často si myslíme, že čím sme starší, tým sme múdrejší (dospelejší) a tak v sebe zabíjame dieťa, lebo ho považujeme za niečo primitívne a hlúpe.


Symbolika arkány:
Arkána je obvykle znázornená ako mladý muž, ktorý drží v ruke bielu kvetinku, čo reprezentuje jeho čistotu a optimizmus, avšak jeho nohy hryzie pes. Blázon napriek nezdaru, ktorý reprezentuje útočný pes zostáva neustále optimistický. V ľudskom pojatí vyjadruje božieho ducha v nás, ktorý napriek tomu, že mu často ubližujeme nás má rád, respektíve jeho vieru a lásku nemožno ničím zlomiť. Nabáda nás, aby sme išli cestou stvorenia (skočili do rieky života).


Biely kvet - čistota
Útočný pes - racionalita
Pes je podľa tradície prejavom toho, co je logické, kauzálne . Reprezentuje toho, kdo uznává zákon. Pes je bdelý, chytrý, statočný a verný svojmu pánovi, preto sa môžeme na neho spoľahnúť. (Naopak, mačka ztelesňuje skôr mysterióznu stránku vecí.)


Arkána reprezentuje najvyššiu lásku, čo nie je možné obsiahnuť iba poznaním. Javí sa nám ako ono nepoznané, chaotické, nespoľahlivé, nevysvetliteľné. Blázon je chudák, lebo nemá nič iba svoju čistotu, nevinnosť, chuť do života, vôľu začať a oživovať veci. Smeruje k uvedomovaniu, a vyjadreniu seba, čo sa javí ako stvorenie. Prechádza cez všetky arkány, aby ich privolal k životu (oživoval a dodal im smer vývoja) a potom sa vráti opäť na vyššej úrovni do počiatočného bodu. Číslo nula kreslíme ako kruh, avšak kruh sa pôvodne používal na označovanie čísla desať (niekedy bodkou uprostred) presne tak, ako vyzerá astrologický symbol Slnka. Paralely medzi Slnkom a arkánou Blázon sú veľmi zaujímavé.


Z hľadiska astrológie Slnko dáva veľkú energiu a optimizmus na uskutočnenie všetkého. Je schopné podporiť všetky naše aktivity. Zdá sa, že niekedy až mrhá svojou energiou. Je analogické so semenom, ktoré chce zapustiť korene a s obrovskou silou sa tlačí na povrch. Vyjadruje optimizmus, vnútornú túžbu, energiu, schopnosť vydať sa bez váhania na ďalekú a neznámu cestu sebarealizácie a sebapoznania. V horoskope reprezentuje "JA", kvalitu vlastného života. Energia, symbolizovaná Slnkom, je primárnym nediferencovaným slnečným potenciálom, ktorý sa vymršťuje do vesmíru a postupne je modifikovaná každou planétou, ktorej sa dotkne. Uvedená astrologická paralela ukazuje na cestu Blázna cez všetky arkány.


Sefer Jecira priraďuje Slnko k písmenu Dalet (otvorené dvere božieho domu). Dalet je písmenom oživenia. Oživuje veci, dáva optimizmus, priamosť pochopenie a požehnanie alebo horkosť a zármutok. Spôsobuje radosť zo života (sviatky) alebo spustošenie a umŕtvenie vecí. Vyjadruje priamosť a ďalekosiahlu moc požehnania pokolení (požehnanie alebo nemilosť z pokolenia na pokolenie).


Analogická sféra: akáša


Poznámky:

Thovt napísal 2 knihy o každej arkáne (21x2), ale k arkáne Blázon nenapísal ani jednu, čo vysvetľoval tým, že múdrosť Blázna prevyšuje poznanie Thovta. (Thovt bol egyptským bohom, vynálezcom písma a Gréci ho stotožňujú s Hermesom)

Hebrejské písmená, ktoré sú najčastejšie priradené k tejto arkáne podľa rôznych škôl sú: Alef, Kaf , Šin, Tav
Alef - napr. Golden Dawn (Crowley, Waite)
Šin - napr. Europské (kontinentalné) taroty
Kaf (alebo Dalet) - napr. Alexandrijská škola

Najčastejšie priradené symboly sú: živel vzduchu, živel ohňa, Slnko, Urán
živel vzduch - napr. Golden Dawn
živel oheň - napr. Európske (kontinentálne) taroty
Slnko - napr. Alexandrijská škola
Urán - napr. Moderný (súčasný) Waite


Paralela k Uránu vychádza hlavne z astrologickej charakteristiky tejto planéty. Urán prichádza z tmy, akoby neviditeľne a spôsobuje rozpustenie pevného rádu Saturna. Na jednej strane vyvoláva chaos, ale na druhej strane umožňuje vznik niečoho nového ešte nepoznaného.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více