Jste zde


Štúdium tarotových arkán I. - úvod
Ján Lev

Keď som sa rozhodol popísať arkány, hneď na začiatku som zistil, že nemôžem napísať takmer nič. Akoby nie slová odovzdávali informáciu, ale niečo úplne iné, ako intonácia, mimika, zafarbenie hlasu atď. Možno by bolo vhodnejšie napísať román alebo básne, avšak to nie je v mojich silách. Snažil som sledovať veci, ktoré ukazujú súvislosti a dávajú odpovede na otázku prečo práve tak a nie inak. Na druhej stane chápanie arkán je a bude vždy individuálne. Veľkú pomoc na ceste duchovného rozvoja môžu znamenať isté súvislosti ako pevné záchytné body pre našu intuíciu. Mojim cieľom bolo práve odhaliť isté súvislosti a získať pár záchytných bodov. Čas istotne ukáže do akej miery sa mi to podarilo.

 

Prosím všetkých ktorí uvedený štúdium čítajú, aby s týmto článkom zarábali v zmysle hermetického utajovania a informácie verejne nerozširovali bez uváženia. Mohlo by to mať negatívny dopad.


Poznámka:
Rôzne verzie Sefer Jecira priraďujú k siedmim dvojitým písmenám iné planéty a preto uvádzam zjednodušenú tabuľku odlišností:

  Bet Gimel Dalet Kaf Pe Reš Tav
Gra-Ariho Verzia Mesiac Mars Slnko Venuša Merkúr Saturn Jupiter
Iné Verzie Saturn Jupiter Mars Slnko Venuša Merkúr Mesiac


Vo výslovnosti existujú medzi dvojité písmená tieto paralely:
B - P (labiály), G - K (palatály),
D - T (lingvály), R (dentál)


  B-P G-K D-T R
Gra
Iné

Tabuľka priradení podľa rôznych tarotových škôl:
Zdroj tabulky www.tarot.comPokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více