Jste zde


Malá arkána XI.
Ján Lev

39 - Plameň sebadôvery a cnosti. Energia smeruje k poznaniu tajomstva, ktoré umožňuje správne merať a posudzovať veci. Znamená prakticky porovnávať a posudzovať mieru, čistotu, silu a mohutnosť vecí. Nepochybne najťažšou úlohou súdnosti je posudzovať sám seba, vlastné skutky, snahy, kvality, čistotu a silu. Objektívne odmerať vlastné kvality znamená nechať posudzovať naše konanie v realite. Tvár muža sa ostrí tvárou druhého muža, tak ako železo sa ostrí železom. Výzvou arkány je vykročiť ku skutkom realizácie. Získať nefalšované váhy, správny cit a meradlá pre posudzovanie vecí. Energia arkány je základným predpokladom k tomu, aby sme dokázali dať správne množstvo sily ohňa pre dosiahnutie našich cieľov. Je to energia citlivosti, objektívnosti. Dať presné a zodpovedajúce množstvo. Je základom pravdy, pochopenia a ochrany, aby sme si nepremárnili silu života s minutím cieľa. Celkovo je charakterizovaná ako cnosť. Schopnosť chrániť sa od hriechov, mať správny smer a spôsoby. Arkána spôsobuje aj väčšiu sebaistotu a zmocnenie ega (akoby mága).

 

Arkánu 39 dopĺňa 62 - Cit, láskavosť, súcit , precítenie, svedomie. Vnímať veci srdcom. Schopnosť preciťovať rôzne stavy a pohnútky srdca. Spojitosť s vnútorným hlasom svedomia. Hlboké vody citov nemožno rozložiť a hodnotiť oddelene, po častiach. Je to nemerateľným bohatstvom a jedinečnosťou vnútorného sveta lásky. Ochota nechať si rozplynúť svoje ego do spoločnej jednoty je vstupnou bránou pre prijatie múdrosti, večnosti, slobody a lásky. V negatívnom význame strata súdnosti, iluzórnosť, ovplyvniteľnosť, akoby voda nechránená ohňom.


Je to ochota pripúšťať k sebe všetko aby sme pocítili. Určite si uvedomujeme, že to môže byť nebezpečné a preto arkána znamená aj obetovanie sa. Oddať sa a dúfať, že to dobre dopadne. Arkána vyžaruje čistotu, dúfa a dôveruje. Pripúšťa energiu vecí až do srdca, aby sa stala súčasťou duše a potom tu v srdci uvidíme aká je to energia v skutočnosti. Odmerá energiu nefalšovane vo vnútri seba a sami na sebe pocítime či spôsobuje radosť alebo útrapy. Napriek tomu, že nemá skoro žiadnu ochranu, predsa je ochotná to urobiť. Ako vidíme arkána je ako nevinné dieťa, ktoré dôveruje vedeniu svojich rodičov. Odmerá skôr kvalitu a nie kvantitu vecí. Je to arkána precítenia a prijímania. Na druhej strane predsa len disponuje ochranou, ktorá pracuje pomaly a časom dokáže očisťovať naše srdce. Je to ako svedomie a nevyčerpateľná studňa života, čo ukazuje arkána 60. Hovoríme, že deti sú najzraniteľnejšie a predsa najsilnejšie. To platí nielen vo fyzickom ale hlavne v duchovnom zmysle. Často deti sú omnoho silnejšie ako dospelí, lebo majú dobré spojenie s nevyčerpateľnou studňou života. Na druhej strane je to aj potenciál lásky medzi mužom a ženou. Ukazuje ochotu nechať si rozpustiť svoje vlastného ego aby sme sa mohli spojiť v dokonalej jednote lásky.


3-Trojka holí - Ctnost
Jaro, začátek života. Nalezení nových příležitostí. Otevření srdce. Vše kolem je krásné a harmonické. Prospěch z výzev.Idea si vybojovala své místo ve světě. Odvážný podnik byl úspěšný, nová filosofie získala své první příznivce a konzervativní společnost s ní minimálně musí počítat. Nyní je však potřeba to, čeho bylo dosaženo, udržet. Všeobecně - Evoluce - harmonie těla, mysli a ducha - energie k akci - sebejistota - nové začátky - úspěch. Vztahy - Živé, harmonické partnerství - víra v sebe a v partnera - šťastné chvíle - nový a slibný vztah. Povolání - Byl vytvořen základ, na němž se mohou rozvíjet nové kontakty a začínat nové, slibné projekty. Astrologie - Slunce v Beranu Mantický význam - Ctnost, sebejistota, síla, praktické a obchodní znalosti, nekompromisnost, možnost bohatství, Obrácená karta - Konec nesnází , Hlava, mozek


Princezna pohárů / páže kalichů
Jemný, laskavý a citlivý. Snílek. Vztah k jednotlivým živlům. Možná má sklony manipulovat. Přichází poselství.Osoba v pubertě ochotná pomoci. Všeobecně - Citlivá, emocionální, jemná mladá žena (též i ženský muž nebo dítě), zářivá osobnost - smíření - soucit - porozumění - krása - správné intuitivní hodnocení. Vztahy - Znovuobjevování a oživení lásky - intimita a víra jsou znovunastoleny díky citlivým, smířlivým gestům. Povolání - Vnímavé pozorování a zaznamenávání změn a nových perspektiv může pomoci podpořit další rozvoj - moudrá rada. Astrologie - Země+Voda. Mantický význam - Milostná nabídka, nabídka k sňatku, dítě, pomoc, meditace, soucit, smír. Obrácená karta - Svádění, lichocení


40- Mier, pokoj, uskutočnenie vecí. Dobrý kráľ je mierny a vytvára mier a poriadok. Dáva ľuďom to, čo skutočne potrebujú a nie to, čo si žiadajú. To ukazuje múdrosť vlády. Vytvára atmosféru istoty, stálosti a pôsobí ako záruka práva, úcty, čestnosti a konštruktívnosti. Nechá, aby poddaní zodpovedne konali svoju robotu a zbytočne nezasahuje do týchto záležitostí. Odmeňuje statočnosť, vytrvalú prácu a lojalitu. Energia arkány je energiou ohňa, ktorý sleduje stabilitu zeme a je spojená s prácou prinášajúce hodnotné a praktické ovocie. Je to oheň ktorý ohrieva zem z vnútra, skrytá služba a zdokonaľovanie. Pokojná, stála ale tvrdá práca. Učí nás, že nič nedostaneme zadarmo a hneď. Treba vykonať svoju prácu, dôverovať zákonom prírody a čakať na úrodu. Naša vytrvalosť, vernosť istotne prinesú zaslúžené ovocie. Je to ako tréning čo spôsobuje rast svalov a mužnenie charakteru. Koncentrovanie sily do stredu. Nezabúdajme, že číslo 40 je číslom prípravy, lebo Mojžiš bol 40 dní na hore Sinaj a Ježiš sa 40 dní postil v pustatine. Ninive dostal 40 dní na pokánie atď. Negatívne je to uväznený oheň, tažké jarmo a vnútorný boj alebo skrytá agresivita.


Arkánu 40 dopĺňa 61 - vnímavosť, ranná rosa, jemný dážď z nebies, uvedomovanie jemného spôsobenia a sily slabých alebo malých vecí. Ukazuje jemnosť a pochopenie lásky v medziľudských vzťahoch. Uvedomovania, že tu nie sme sami, ale tvoríme jeden celok. Naše svedomie a vnútorný hlas je tu stále ako dar od Boha aby nám pomáhal. Dážď zjemňuje tvrdosť zeme. Je tu niečo, čo preniká cez všetky pevné štruktúry aby nás spájalo do jednoty nebeskej. Je to energia jemných síl, ktoré spájajú všetky aspekty života. Sila stopových prvkov zeme alebo slabých interakcií molekúl. Srdce v úlohe Mága pozná pôsobenie tajomstva jemných energií v medziľudských vzťahoch. Príslovie hovorí: mierna odpoveď môže zlomiť kosť. Je to inšpirácia v našich srdciach. Objavovanie nových jemných aspektov. Pôsobenie bohatstva a nekonečnosti lásky, usmernenie srdca. Vnímavosť jemných energetických tokov, citlivosť zmyslov. Naladenie, akoby náhodné stretnutie alebo vnútorný objav. Liečenie a diagnostika. Je to energia služby lásky, lebo tu sa formuje energia duchovnej lásky, energia jemných síl a kvalít. Arkána nasleduje za arkánou 60 a premieta hodnoty a spojenie spoločnej studne do duše človeka. Duša respektíve srdce sa stáva kvalitnejšou a jemnejšou, lebo načerpáva vody života. Tento proces krásne ukazuje číslo 61, srdce pod inšpiráciou duchovného Mága. Negatívne môže ukazovať nahováranie vecí, nervozitu, neistotu, falošnosť, nestálosť, nestabilitu, malú výdrž.


4-Čtyřka holí - Uskutečnění
Radost ze života. Začíná chápat celý proces. Vidí jasně. Pevný, spolehlivý, stabilní. Úspěch, souhlas. Na minulém stupni (3 žezel) si idea vybojovala své místo. Nyní je však potřeba upevnit základy filosofie či podniku a udržovat je, aby neupadly v zapomnění. Jedná se o jakési uzemění ohnivé energie žezel. Expanze skončila. Udržovat ovšem není vlastnost ohně. Energie se proto v tomto období klidu začíná vytrácet. Jestliže nyní nepřijde na pomoc jiná, stálejší energie (například zemská- mincové karty), je třeba dalšího boje, protože jen tak se dokáže ohnivý podnik udržet. Všeobecně - Stabilita - hluboké poznání -vnější řád - zvětšující radost ze života.Vztahy - Dokonalá harmonie a pocit duchovního naplnění s partnerem - konstruktivní řešení dosud nevyjasněných otázek v partnerství - snadné navazování nových kontaktů. Povolání - Viditelná odměna za dokončenou práci - nové úkoly - nový pokrok. Astrologie - Venuše v Beranu Mantický význam - Venkov, dovolená, klid, ukončení problémů, jednota, možná nestabilita, Obrácená karta - Změny, neklid, neuskutečnění věcí, ztráta jistoty , Tělo - Hlava, mozek, obličej


Princ pohárů / kalichový rytíř
Moudrost k léčení sebe sama. Romantický. Smyslný. Tvořivý. Snílek. Jemný. Mnoho se má naučit, o mnohé se může podělit.Milenec. Všeobecně - Hluboký, citlivý, romantický mladý muž - dobrosrdečný a jemný - ochraňující a starostlivý - vášnivá hnací síla pudů - ale též faleš, nespolehlivost a zrádné pokušení. Vztahy - Transformace vášní a pudové sexuality v lásku k sobě a k druhým - sklon k přemrštěnosti. Povolání - Věnovat se sociálním aktivitám - intuitivní zjištění nových možností na pracovišti, které mohou být uskutečněny s použitím vědomostí a talentu. Astrologie - Vzduch+Voda. Mantický význam-Milenec, láskyplný vztah, Sťastná změna, příchod, pozvání, soulad. 0brácená karta-Falešný člověk, podvod, lest.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více