Jste zde


Štúdium tarotových arkán III. - Mág (1)
Ján Lev

Aktivita, tvorivosť, komunikácia, dokonalá jednota, ovládnutie, múdrosť.

 

"Na počiatku bolo Slovo"


Mág reprezentuje tvorivosť a myšlienku. Je prvou arkánou, ktorú oživil Blázon. Vôľa získava telo v podobe myšlienky. Slovo sa zrodí z ticha ako prejav múdrosti. Mág je pánom SLOVA, čo reprezentuje najväčšiu magickú silu, ktorá sa okamžite realizuje v celom univerzu. Nie je to intelektuálna reč, ale reč, ktorú poslúcha celé univerzum (známa ako kabalistická reč alebo univerzálny jazyk). Pomocou tejto reči je možné vykonať všetky zázraky, stvoriť niečo z ničoho. Celé univerzum a všetky zázraky prírody boli vytvorené pomocou tejto reči. Je to múdrosť, čo nie je iba poznanie, ale moc slova. Tajomstvá písmen nám odhaľujú cestu k tejto múdrosti, lebo predstavujú priamy prístup k archetypálnym energiám stvorenia.


Možno čitateľ nebude plne súhlasiť a preto bude vhodné, ak uvediem určité analógie, ktoré umožnia jednoduchým spôsobom pochopiť tieto slová. Porozmýšľajme teda nad pojmom informácia. Čo je to informácia? Je to niečo hmotné? Ak chceme vyjadriť informáciu (alebo myšlienku), musíme ju vysloviť alebo napísať na papier, ale samotná informácia nie je nič hmotného. Navyše, to čo pre jedného človeka je dôležitá informácia, pre druhého nemusí znamenať nič. Podobne je to aj s hmotou. Ak dokážeme vložiť informáciu do hmoty, tak môžeme urobiť zázraky, napríklad z medi vyrobiť zlato. Stačí presvedčiť atómy medi, aby zmenili svoje usporiadanie častíc a zlato je na svete. Schválne som použil slovo presvedčiť miesto slova donútiť. Moderná veda na základe fyzikálnych zákonov dokáže vynútiť, aby jaderná fúzia prebiehala a tak teoreticky z medi vyrobiť zlato, avšak je to veľmi ďaleko od priameho ovládania archetypálnych energií. V skutočnosti by stačilo vložiť informáciu do hmoty, tak aby to hmota vedela prijať a uvoľnila určité energie pre túto premenu. Je to nemožné? Nie, lebo naše ľudské telo to robí každý deň. Obyčajnou informáciou(slovom) je možné urobiť radosť, zármutok, dokonca je možné iba slovom(myšlienkou) spustiť rôzne fyziologické procesy v tele, ktoré dokážu uzdraviť alebo aj zabiť človeka.


V skutočnosti celá mágia nie je nič iné ako náuka o tom, ako myšlienku prijať alebo odovzdať - napríklad vložiť do hmoty s určitým účelom.


Karta je tradične znázornená ako Mág, ktorý ukazuje jednou rukou hore a druhou dole na zem, čo symbolizuje jednotu vecí hore a dole. Známy text Smaragdovej dosky popisuje práve tuto jednotu a prenikanie energií cez rôzne sféry bytia :


"Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodili se z této jediné věci přizpůsobením. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou. On jest otcem universálního telesmatu celého světa. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a příjímá sílu věcí hořeních i doleních. Takto budeš míti slávu celého vesmíru, veškerá hmota prchne před tebou. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou. Takto stvořen byl vesmír. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné" (preklad: Pierre de Lasenic)


Osobnosť mága je veľmi úzko spojená s archetypálnymi energiami a preto je Mág ústrednou kartou Tarotu. Na druhej strane je analógiou aj s vedomím intelektom a racionálnym rozumom, ktorá verbálne komunikuje a dokáže aktívne formovať naše okolie. Táto analógia však nie je náhodná: vyjadruje akýsi obraz Mága vo vzťahu k poznaniu. Často vidíme na kartách okolo Mága veľa prostriedkov, čo ukazuje, že dokáže využiť veľa prostriedkov pre dosiahnutie vlastných cieľov a tak sa vyznačuje bystrým rozumom, znalosťou zákonov, diplomaciou, vedeckosťou, racionalitou atď.


Analogická sféra: mentálna (duch)


Symbolom tejto karty je planéta Merkúr, ale podľa iných škôl sú to: živel vzduch, Saturn, Slnko.


Planéta Merkúr s rýchlou a excentrickou dráhou, ktoré sa nikdy nevzdiali od Slnka viac ako na 28 stupňov, je verným symbolom Mága. Túžba ovládnuť veci s duchom, poznaním, intelektom občas naberá takých výšok, že Mág nakoniec využíva skutočne všetky možnosti, aby dosiahol svoj cieľ. Je veľkým protikladom Veľkňažky, ktorá je skôr pasívna, prijímajúca.


Podľa gra verzie Sefer Jecira, planéta Merkúr je priradená k písmene Pe ( Mesiac,ústa a jazyk) čo podľa tradície predstavuje symbolický jazyk knihy zákona Tóry. Energia písmena vyvoláva túžbu uctievania a spojenia s Bohom.
Iné písmená, ktoré sú priradené podľa rôznych škôl sú najčastejšie: Alef , Bet, Kaf.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více