Jste zde


Štúdium tarotových arkán X. - Spravodlivosť (8)
Ján Lev

Zjavuje sa vyváženosť Lásky a Sily v podobe Spravodlivosti. Spravodlivosť nie je dobrá, ani zlá, je iba udržaním rovnováhy. Je to až smiešne: taká veľká moc a pritom tak malé a citlivé váhy, že ho pierko dokáže premôcť. Ale je to predsa len dobre, lebo moje srdce nemá žiadnu väčšiu váhu, iba váhu pierka. Teraz iba poznávam, že tvoja spravodlivosť nie je bezcitná, ale je spravodlivou cestou lásky. Iba pokľaknem pred tvojou výškou, nech spravodlivosť rozprestrieš.

 

Rovnováha, súlad, vyrovnanie misiek váh, čestnosť, právo, vlastná zodpovednosť, vyššia moc, dôsledky, hodnotenie vlastnej cesty, zmysel života.


" ... v ňom sa zjavuje božia spravodlivosť z viery a k viere. "


Ako tretí pra-živel vystupuje vzduch z ducha. Ukazuje univerzálny zákon spravodlivosti, rovnováhy a dokonalosti. Z tejto dokonalosti bol stvorený celý svet a všetko stvorené smeruje k tejto dokonalosti.


Arkána býva znázornená ako žena, čo značí službu a spojenie a odzrkadľovanie niečoho vyššieho. Žena však má zaviazané oči, čo znamená, že pred spravodlivosťou všetci musia byť rovnaký a nesmie sa hľadieť na postavenie. V ruke má meč a váhy, čo značí, že plne disponuje silou a mocou ducha a čistým a dôsledným súdom spravodlivosti. Táto žena však nie je bezcitnou vykonávateľkou spravodlivosti, ale tvorcom spravodlivosti, ktorá je založená na láske. Meradlom tejto rovnováhy je rovnováha ohňa a vody, elektrického a magnetického, sily a lásky, dlhov a zásluh.


Všetky naše skutky a aktivity musia byť vyrovnané láskou a musia prameniť v láske. Ak to tak nie je, je to už ako niečo mŕtve a postráda v sebe hodnotu života. To čo nezíska život je zahodené, ako niečo bezcenné, lebo nedokáže odolávať chaosu. Štvrtý živel je zem, ktorý tu priamo nevystupuje, lebo vzniká na základe rovnováhy ohňa a vody a preto je schopný odolávať chaosu. Reprezentuje to čo je stále, hodnotné, trvanlivé a živé.


Priradené písmeno je Alef a pra-živel vzduch.


"Tri Matky sú Alef, Mem, Šin. Ich základom je miska zásluh (M), miska dlhov (Š) a jazýček rozhodovania (A) medzi nimi." - 2. kap. Sefer Jecira Hebrejské slovo pre misku je tu použité Kaf. To slovo označuje misku váh, ale môže znamenať aj dlaň. S písmenom Kaf sme sa už stretli a priradili sme ho k arkáne Kráľovná - život, éter.


Číslo arkány je 8, čo kreslíme ako dve nuly alebo nekonečno. Podobne aj písmeno Alef sa kreslí ako dve kvapky vody Jod . Písmeno Alef je symbolom najväčšej múdrosti cesty človeka. Pre svoju dôležitosť je prvým písmenom ľudskej abecedy, akoby nám chcel ukazovať zmysel života. Druhým písmenom abecedy najčastejšie nie je B ale K, usporiadanie pochádzajúce zo sanskritu (ak nezapočítame samohlásky, ktoré reprezentujú aspekty písmena A ). Zostaňme ešte u abecedy a sledujme nasledujúce paralely na základe východných jazykov:
písmeno K ukazuje súvislosť s G - ( arkány Kráľovná a Kráľ)
písmeno S ukazuje súvislosť s Z - ( arkány Mesiac a Slnko, ako to budeme vidieť ďalej)
písmeno T ukazuje súvislosť s D a dz, dž a C, č - (arkány Veľkňaz a Blázon)
písmeno H ukazuje súvislosť s B a P - (arkány Veľkňažka a Mág)
(písmeno H bude ešte vysvetlené pri poslednej arkány)
tiež je možné vidieť isté súvislosti medzi M a J (Y) a medzi R a L (ak písmeno L existuje v jazyku). Celá tabuľka abecedy veľmi zjednodušenej podobe vypadá asi takto : A (i, u, e, o); K ,G; S ,Z; T, D, dz, dž, C, č; N; H, B, P; M; J; R, L; W a na konci abecedy je zase N ako posledné písmeno.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více