Jste zde


Malá arkána V.
Ján Lev

27 - Bieda, súženie, sebaobrana. Situácia ukazuje ocitnutie sa v biede, chudobe alebo beznádejnej situácii. Veľkňažka ako slabá žena musí nastúpiť do bojového voza, lebo situácia je veľmi kritická. V skutočnosti Veľkňažka má netušené skryté vodcovské schopnosti a dokáže mobilizovať neuveriteľné energie ak nastúpi do bojového voza pre záchranu a prežitie. Je to boj matky, ktorá bojuje za záchranu svojich detí. Nie je to boj o víťazstvo ale o prežitie. Negatívne odkázanosť, bezmocnosť, bieda, podraz.

 

Arkánu dopĺňa 74 - útok, boj kráľa o víťazstvo, za vyššie hodnoty, za česť, za ochranu slabých. Je to svätý hnev (žiarlivosť ducha), boj proti ubližovaniu a zneužívaniu moci, ochrana zvrchovanosti Boha atď. Arkána 74 ukazuje obraz, keď bojový voz riadi Kráľ. V súvislosti s touto arkánou nám môže napadnúť horlivosť Ježiša Krista pre boží dom, keď hnevom vyčistil boží chrám svojho Otca. V písmu môžeme čítať:"Bázeň pred Bohom znamená nenávidieť zlé. Sebavyvyšovanie a pýchu a zlú cestu a zvrátené ústa nenávidím." Arkána tiež upozorňuje nás, že bez zvládnitie arkány 73 nie je možné viesť pravý boj za výťazstvo vyšších hodnôt. Negatívnom význame značí skazu, zničenie alebo vojnu.


5-Pětka disků - Soužení
Starosti. Napětí. Vyhladovělá duše. Důvěra v budoucnost. Pohlédni dovnitř a nalezneš odpovědi. Zhroucení. Všeobecně - Pocity deprese - pocit, že nic nemá smysl a všechno je beznadějné - strachy a obavy - pesimismus. Vztahy - Cítit se nešťastný z vlastních vztahů s lidmi - neplodná komunikace a nesmyslná sebetrýzeň - ale též vhledy a změny vzhledem k neúnosnosti dané situace. Povolání - Přístup k úkolům s pesimismem a strachem - situace se protahuje, špatně se vyvíjí či se ukazuje, že bude obtížnější, než se očekávalo. Astrologie - Merkur v Býku. Mantický význam - Soužení, starosti, pesimismus, hmotné problémy, nevěra, krize, úzkost, potíže, nepořádek Obrácená karta - Nový vztah, možná změna k lepšímu, východisko z nouze. Tělo - Krk, šíje, hlasivky


10-Desítka mečů - Zkáza
Zničení starého umožňuje příchod nového. Oběť. Přijetí neočekávaného. Nové horizonty. Situace se brzy vyjasní. Všeobecně - Svévolný, násilný konec, obvykle provázený rozumem - udělat konec nežádoucí situaci, ale takový konec může též znamenat vzdání se obohacující zkušenosti. Vztahy - Bolestný konec vztahu - vzdání se iluze pravého partnerství - učinit konec na způsob " nouzové brzdy", ale člověk by měl vzít v úvahu i důsledky - možnost totálního přeorientování. Povolání - Svévolný konec projektu nebo situace - ztráta zaměstnání může být bolestná, ale i osvobozující. Astrologie - Slunce a Měsíc v Blížencích Mantický význam - Zkáza, zlomené srdce, starosti, destruktivní energie, problémy, negativní myšlení, vnitřní utrpení , Obrácená karta - Přechodné úspěchy, výhody , Tělo - Ramena, ruce, plíce, nervy


28 - Štedrosť, veľkodušnosť, súcitnosť, odpustenie. Energia arkány ukazuje odpustenie a láskavé uplatnenie spravodlivosti a umožňuje tak nápravu vecí a premenu negatívnych energií na kladné. Nech súdi ten, kto je bez viny! Je to energia dobrosrdečná s cieľom uzdravenia a očistenia vecí. Číslo 28 ukazuje súcitnú matku v úlohe sparvodlivosti. Poskytuje novú šancu a nový začiatok bez dlhov. Nebezpečným aspektom tejto arkány je štedrosť keď to nie je správne. Prakticky značí veľkodušnosť, štedrosť, podporovanie slabých alebo charitatívnosť. "Kto prejavuje priazeň poníženému, požičiava Bohu a On mu odplatí jeho zaobchádzanie." Číslo 28 je spojený aj s počtom dní lunárneho mesiaca. Negatívne nevďačnosť, zneváženie, znechutenie, zneužívanie až kruté zaobchádzanie.


Arkánu dopĺňa 73 - selektovanie, rozdeľovanie, triedenie, hodnotenie. Odmena alebo aj odplata podľa láskavosti ktorú sme prejavili alebo odopreli. Energia arkány 73 podporuje tých ktorí robia pokrok a konajú vierou. Silnému pridá a slabému zoberie aj to čo má. Crowley to nazval krutosť. Ak premýšľame, vidíme, že to tak nie je. Je to ako návrat hospodára podľa podobenstva Ježiša Krista.


Keď hospodár odišiel, rozdelil svoj majetok medzi služobníkov, pričom každému dal rovnako. Po návrate zistil, že každý hospodáril správne so zvereným majetkom. Jeden rozmnožil majetok 10 krát a iný až 100 krát. Avšak jeden zakopal majetok a vôbec ho nerozmnožil. Potom hospodár nariadil aby majetok toho, kto mal najmenej bol odobratý a daný tomu, kto mal najviac. Ježiš tento príklad uvádzal ako príklad spravodlivosti v súdnom dni po jeho návrate. Arkána nám preto jasne naznačuje, že nemôžeme sedieť so založenými rukami aj keď sa cítime byť bohatými. Viac ako bohatstvo sa cení naša snaha a pokrok. Číslo 73 je aj súčtom písmen slova Chokma (ChKMH) čo značí múdrosť. Nepochybne energia tejto arkány vyžaduje veľkú praktickú múdrosť a neustály vývoj. Arkána značí energiu aby sme hodnotili vecí (aj seba) v pohybe, na základe praktických výsledkov a odmeňovali tých, ktorí robia pokroky. Arkána je dôsledkom arkány 72 a hovorí, že na ceste vývoja nemôžeme zastaviť a považovať seba za bohatého. Je potrebné hodnotiť skutočný stav vecí a mať praktickú (použiteľnú) múdrosť. Negatívne zahanbenie, previnenie, neodpustenie, lámanie chleba, neodvrátiteľné situácie, nemilosť alebo súd.


6-Šestka disků - Úspěch
Velkodušnost. Úspěch. Rovnováha a harmonie. Říkej svou vlastní pravdu a nalezneš ty, kteří říkají totéž. Bezpečí a vyrovnanost. Všeobecně - Tolerance - šlechetnost - úspěch - zachovávat si optimistický přístup k životu i přes snahu zajistit materiální bezpečí - zachovej rovnováhu protikladů, jinak se harmonická struktura naruší a vývoj bude přerušen. Vztahy - Harmonické časy v souznění s vlastními pocity - podporovat jeden druhého, dodávat jeden druhému odvahu - společné podnikání slibuje úspěch. Povolání - Dobrá příležitost pro nový začátek - vlastní projekty budou podpořeny a mohou být uskutečněny - výzva ke šlechetnému jednání se sebou i s ostatními. Astrologie - Měsíc v Býku Mantický význam - Úspěch, dar, zisk, velkorysost, úspěch v podnikání, humanita Obrácená karta - Dluhy, žárlivost, půjčky.Tělo - Krk, šíje, hlasivky


9-Devítka mečů - Krutost
Příliš mnoho myšlenek. Strach. Člověk tvoří svou vlastní realitu. Přijmi lásku a objev svobodu. Při katastrofě zůstaň pevný, neochvějný. Všeobecně - Trápit se sebeobviňováním - trestat sám sebe (snaha o vykoupení určením oběti) - obavy dočasně potlačené rozumem znovu vyplouvají na povrch - agresivní chování vůči druhým - starosti a deprese. Vztahy - Strach z odloučení a samoty - pocit bezútěšnosti a beznaděje - podvědomá tendence působit bolest sobě a druhým popichováním a sekýrováním - nenávist a pochybnosti vůči sobě. Povolání - Trápení, existenční starosti - být zavalen obtížnými úkoly nebo depresívní atmosférou na pracovišti - strach ze zkoušek nebo tréma. Astrologie - Mars v Blížencích Mantický význam - Krutost vůči sobě i druhým, utrpení, špatné svědomí, nemoc , Obrácená karta - Strach, sebepoškození, hanba , Ramena, ruce, plíce, nervy
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více