Jste zde


Malá arkána III.
Ján Lev

1-Eso disků
Nové usilování. Vnější úspěch, vnitřní harmonie. Ve spojení a v harmonii s Matkou Zemí. Bohatství. Všeobecně - Velké štěstí v lásce a penězích - zdraví a životní energie - hluboké zadostiučinění - rostoucí vědomí vlastní hodnoty - šance dospět k rozsáhlému poznání a vyřešení vlastních problémů. Vztahy - Možnost dát pevný vnější a vnitřní rámec již existujícímu vztahu - znamená trvalý vztah - velmi rozvinutá smyslnost. Povolání - Dobré vyhlídky na uskutečnění přání v pracovní oblasti - bezpečí - dobrý plat - osobní uznání - významný úkol poskytuje pocit vnitřního zadostiučinění - ale též pocit, že je člověk přitahován penězi. Astrologie - Síla země Mantický význam - Vnitřní i vnější bohatství, dar, štěstí, dokonalost, dědictví, spokojenost Obrácená karta- Chamtivost, bohatství bez štěstí, promrhané peníze Tělo - Kolena, svaly, kůže

 

Rytíř mečů / mečový král Brilantní a racionální myslitel. Zručný. Jemný. Chytrý. Odvážný. Neztrácej spojení s vlastní duchovností. Tmavý impozantní, pánovitý muž.
Všeobecně - Chytrý, objektivní, rozumný mladý muž s myšlením ostrým jako břitva a s analytickoumyslí - bohatství myšlenek, intelektuální konfrontace a analýzy - realizace a moudrost - mistr slova - ale též proradnost, emocionální chlad, přílišný důraz na rozum, nestálost a obracení slov druhých lidí proti nim. Vztahy - S pomocí rozumu může člověk získat odstup od starých závislostí a komplikací, ale vzdání se jich může být bolestné - nápadný zevnějšek, změna scén a vzrušení může být přitažlivější než hloubka citů. Povolání - Chytré vycházení s druhými lidmi a zvládání úkolů, radost z navazování kontaktů, ostrá pozorovací schopnost a analytické schopnosti - verbální schopnosti a inteligentní šarm jsou ceněny - pozor na podvádění a bezohlednost. Astrologie - Oheň+Vzduch Mantický význam - Právník, autorita, politik, profesionalita, osvobození se, rozetnutí zápletek , Obrácená karta - Krutost, perverzita, zlý úmysl


24 - Pomalá zmena, kryštalizácia, začiatok vecí. Situácia často sa spája s váhavosťou urobiť jasné rozhodnutie, lebo veci sú nejasné. Možno je to spojené s problémom prijať na seba zodpovednosť, alebo so snahou zostať akoby svätý v bezpečí a nikomu neublížiť. V každom prípade riešením tejto arkány je počkať nech sa veci vyjasnia (vyklíčia) a protiklady sa zladia, lebo čas a okolnosti prinesú riešenie. Číslo 24 ukazuje starostlivú matku s ťarchou súdnosti a pevnosti Kráľa. Je to energia postupného rastu. Ukazuje pomalú zmenu. Niečo, čo časom vyklíči zo zeme. Predstavuje to aj energiu 24 starších okolo Božieho trónu, ktorí sú ako králi zeme. Skutočne, tajomstvo tejto arkány je veľmi veľké. Tak ako nikto nepozná činnosť zeme (čo vytvára drahokamy) a ani pôvod úrodnej sily zeme, tak isto nepozná ani mená týchto starších okolo božieho trónu. Tajomstvo týchto energií čiastočne poznali starí Druidovia ale toto poznanie časom upadlo do zabudnutia. Arkána rozpráva o našom pôvode, o hlbokých koreňoch, o schopnosti zeme a ľudí.


Arkánu dopĺňa 77 - odvaha prekonať každú nepriazeň osudu, vnútorná sila postaviť sa a dokončiť poslanie. Kartu často nazývajú Vdova, lebo ukazuje vnútornú silu vdovy, ktorá prežila stratu svojho manžela. V beznádejnej situácií mala dva možnosti: zostať v úplnej depresii alebo postaviť sa na nohy a prekonať všetky prekážky. Možno ešte má deti o ktoré sa treba postarať a to jej dodáva silu žiť a prekonať nepriazeň osudu. Odložila všetky masky a pozerá na veci tak, aké skutočne sú. Prešla dôkladným sebapoznávaním. Odhaľuje všetko, čo sa skrýva za maskou zdvorilosti a dobrého správania sa. Sleduje nefalšovanú podstatu vecí. Arkána teda ukazuje nekompromisnú energiu cieľom dokončiť svoje poslanie. Nie náhodou povedal Ježíš, že aj 77 raz máme odpustiť. Negatívne arkána môže naznačovať rozpad alebo pomstu.

Poznámky:
Arkána, podľa môjho názoru, reprezentuje veľmi podobnú energiu ako tajuplné 4 vetvové písmeno Šin (známe ako tajuplné 23. písmeno), nakreslené na ľavej strane Totafoth (tefilin). Nie je snáď ľavá časť ako voda a pravá ako oheň? (77=26+51). Nie je snáď národ Izrael ako vdova, ktorá stratila Mešiaša a teraz musí čakať a dovŕšiť svoje ťažké poslanie? Izaiáš píše: "Veď JHWH ťa povolal ako by si bola manželkou celkom opustenou a zranenou na duchu a akoby manželkou času mladosti, ktorá bola potom zavrchnutá. Na malú chvílku som ťa celkom opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa pozbieram." (Tajomstvo 23. písmena bola čiastočne odhalená, avšak 24. písmeno zostáva neustále celkom zahalená).


2-Dvojka disků - Změna
Harmonická změna. Zvažování protikladů. Radostnost. Porozumění zákonu příčiny a následku. Cesta za bohatstvím je přerušena. Všeobecně - Změna člověka vyburcuje ze zimního spánku - probíhá proces transformace - různorodost - pochopení, že všechno má dvě stránky - flexibilita. Vztahy - Změna nebo různorodost ve vztahu - nové podněty, čerstvý závan nebo neobvyklé zážitky znovuoživí všední den (cestování, sdílené projekty). Povolání - Změny, jakoby se děly samovolně, ale pokud budou pochyby, myšlenky na bezpečí a nerozhodnost nahrazeny přiměřenou dávkou bezstarostnosti, mohou být tyto změny zažívány jako radostné. Astrologie - Jupiter v Kozorohu. Mantický význam- Změna, kompromis, transformace, nerozhodnost, střet zájmů, rozkolísanost Obrácená karta-Předstíraná radost, literární schopnosti. Tělo -Kolena, svaly, kůže.


Královna mečů / mečová královna
Sebejistý. Milosrdný a spravedlivý. Klíčem k úspěchu je emocionální rovnováha. Chytrá tmavá žena, možná vdova.


Všeobecně - Kultivovaná, intelektuální, výřečná zralá žena - logické chování, city jsou zatlačeny stranou - používání síly vlastního rozumu, aby se člověk osvobodil z pout a závislostí - chytrost - ostražitost - dar rychlého chápání - bohatství myšlenek - ale též dominantní chování a odmítání - hloupé pomluvy a intriky.Vztahy - Obvykle svazek založený na logice a nutnosti - osvobození se od závislostí a od lidí, kteří se nám snaží vnutit vlastní vůli - nezávislá žena, která je schopná stát na vlastních nohou - ale též neochota nechat promluvit druhé, otáčí se zády, chová se tvrdě nebo ironicky. Povolání - Velká touha učit se a schopnost rychlého chápání - schopnost snadno opustit úkol nebo pracovní pozici, aby bylo možno věnovat pozornost lepšímu projektu - touha po intelektuální a finanční nezávislosti - ženy v tzv. "mužských profesích". Astrologie - Voda+Vzduch Mantický význam - Vdova, samota, smutek, racionalita,objektivita, nezávislost , Obrácená karta - Nepřítelkyně, chlad, prudkost, pomstychtivost


25 - Plány a diela, kde starostlivosť a intuícia Veľkňažky sa zúročuje v úlohe Veľkňaza (v harmonickom spojení). Istotne je to vynikajúca doba pre všetky tvorivé alebo mentálne aktivity. Arkána ukazuje akoby rast kryštálu, čo je veľmi správne. Zdokonaľuje a vytvára hodnotné veci (štruktúry), kde svetlo môže žiariť akoby v drahokame. V konečnom dôsledku smeruje k zisku a k náprave vecí. Istým nebezpečím tejto arkány by bola nedôslednosť, unáhlenosť alebo bojovnosť.


Arkánu dopĺňa 76 - ochrana, ohnivý meč ducha, nástroj boja proti zlým duchovným silám a plánom, sila oddelenia dobrého a zlého. Meč ducha ako súčasť nebeského vozu, Merkava. Číslo 76 je súčtom písmen mena Elohim, čo naznačuje množné číslo. Arkána ukazuje energiu ochrany čo odstraňuje úmyselné pasce, zabraňuje katastrofálnym následkom a oddeľuje dobro od zla. Ako príklad nám môže napadnúť prorok Balám z Peoru, ktorý za úplatok chcel prekliať Izrael. Do cesty sa mu však postavil anjel s mečom a zabránil tomuto šialenstvu (4. Mojžišova 22 až 24. kapitola). Prísloviach zase môžeme čítať: "Božia cesta je pevnosťou pre bezúhonného, ale skazou je pre tých, ktorí konajú škodlivo." Negatívne arkána môže znamenať škodlivé plány alebo ťažko prijateľné skutočnosti. Prakticky nám umožňuje úplne zanechať zastaralé, prežité a konvenčné formy. Jednoducho je to duchovná sila uvedomovať si všetko, čo je negatívne, či sú to myšlienky, vzťahy alebo situácie ktoré nás väznili. Poskytuje pochopenie toho, čo bolo zlé a definitívne oddeľuje dobré od zlého. Posudzuje všetky cesty a dáva ponaučenie. V konečnom dôsledku vytvára vybrúsené drahokamy duchovnej pravdy a lásky. Arkána je výsledkom a dovršením arkány 75. (Porovnaj 26+50=76)
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více