Jste zde


Štúdium tarotových arkán XXIII. - Svet (21)
Ján Lev

Veľkňažka pod inšpiráciou Mága. Arkána reprezentuje všetky predchádzajúce arkány ako dokončený cyklus tajomstiev. Vyjadruje dokonalú oddanosť a presvedčenie, že sme súčasťou stvoriteľskej činnosti. Sprostredkuje pocit dokonalej harmónie a starostlivosti. Zánik vlastného ega a strachu prináša schopnosť radovať sa z každej situácie a to na základe vlastného postoja a účasti. Arkána smeruje k dokonalej láske, skromnosti a k duchovnej dokonalosti. Všetky aktivity dobrovoľnosti a optimizmu sú predurčené k úspechu. Na druhej strane všetko čo nie je dobrovoľné, láskavé a čisté sa stáva bezpredmetným a zaniká. Všetko čo je sebecké sa rozpadne a všetko čo je láskavé získava život.

 

Negatívny význam arkány je práve zánik, nič, prázdno, neexistencia respektíve koniec, zastavenie, rozpad, miznutie. Ako vidíme arkána nemá žiadnu negatívnu stránku, lebo to čo je negatívne jednoducho zanikne a neexistuje. Zabezpečuje dokonalé očisťovanie. Človek na tejto úrovni dosiahne spojenie s Bohom a uchopenie jednoty vlastného a božieho ducha v dokonalom súlade.


Priradené astrologické znamenie sú Ryby.


Podľa Sefer Jecira Ryby získavajú kráľovstvo aj nad smiechom čo značí trvalé uchopenie radosti a spokojnosti.. (Radosť z dávania a z prijímania, radosť dokonca z plaču a obetí.) Sleduje vysoké duchovné hodnoty, ktoré prevyšujú každú fyzickú existenciu ako radosť z večnosti.


Prislúchajúce písmeno je Kuf, čo ukazuje, že milosrdenstvo víťazne jasá nad súdom. Je to istom zmysle vyššia úroveň, ako osobné uplatnenie energií písmena Kaf (ako to ukazuje aj tvar písmena Kuf, lebo sa skladá z Vav a Kaf. Podobne číslo arkány 21, kde 2+1=3 ako Kráľovná - Kaf ).


Doplňujúce protiklady a symetrie:
Mesiac ukazoval vnútorný nesúlad (strach a boj) čo bolo potrebné prekonať. Svet prinieslo dokonalosť a splynutie s večnosťou a cestou života.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více