Jste zde


Štúdium tarotových arkán XXIV. - Neurčitosť (22 - Blázon)
Ján Lev

Astrál astrálu, akoby vyššia astrálna sféra. Božia pamäť. Celková karma ľudstva.

 

Túto arkánu som si oddelil od nultej arkány. Aj keď je to istý aspekt Bázna predsa nie je možné chápať ako nultú kartu.


Priradené astrologické znamenie je vyšší Baran, ako 13. znamenie (paralela k prídavnému mesiacu Veadar). Prislúchajúci abecedný znak by mohol byť medzera čo oddeľuje slová, no nie je to tak. Prislúchajúce písmeno je zase He.


Paralely:
Arkána 22=4 ukazuje blízky vzťah k arkáne Kráľ - (Mars - Gimel) a k arkáne Koleso štastia (Baran - He). He je písmenom dôstojnosti a nádhery, znamená byť (alebo stať sa) hlavou (mať vážené postavenie). Rozpozná všetko čo je cenné a čo je bezcenné. Má moc prehltnúť všetko čo je bezcenné alebo vydať výrok na uskutočnenie. Naväzuje na energiu písmena Dalet (arkána Blázon) a vyjadruje túžbu a moc dobrého nasmerovania (dobrý začiatok) - akoby vyprosoval požehnanie.
Na tejto úrovni Baran skutočne získava kráľovstvo nad rečou.


Crowley možno práve na základe týchto analógií priradil ku Kráľovi znamenie Barana a nie planétu Mars, hoci spojenie Venuša - Mars by bolo ľahšie odôvodniteľné pre dvojicu Kráľovná - Kráľ. Na druhej strane asi najpravdepodobnejšie chcel dodržať abecednú následnosť písmen a astrologických znamení (výnimkou Cade a He). Žiaľ väčšina tarotových škôl sa dostáva do podobných problémov. Treba však pochopiť, že čísla nie sú písmená a arkány reprezentujú vzťahy a energie, ktoré majú veľmi veľa aspektov. Medzi číslami a písmenami existujú iba analógie, ale neexistuje žiadna jednoznačná tabuľka priradení. Preto mohli byť písmena prevážené a premenené ale Sefiry nie (porovnaj Sefer Jecira 2. kap. 3. verš), čo ukazuje dve rôzne kvality (Sefir, Sefar). V atómovej fyzike dobre známy princíp neurčitosti krásne znázorňuje vzťah čísiel a písmen. Ak chceme písmená vyjadriť číslom, je to ako fotka nejakého pohybu, čo ukazuje iba momentálny stav ale z tejto fotky nevieme, čo sa bude diať neskôr.


Posledná 22. arkána vyjadruje nový pôrod, vystúpenia z Kolesa, vyššiu úroveň stvorenia. Osho nazval túto arkánu Majster a mal pravdu. Ja som ho nazval Neurčitosť, aby arkána zostala zahalená. Je to ozajstným triumfom TAROTu, lebo v tej jednej arkáne sa zrkadlia všetky arkány. Pochopením tejto arkány je možné budovať nové symetrie a nové priradenia písmen. Je spojovacím mostom k preváženiu a pretvoreniu písmen, čo je spomenuté v Sefer Jecira (jecira - stvárnenie). Arkána reprezentuje karmu čo je tiež živé a aktívne usmerňuje cesty vývoja.


Tetragramaton JHVH obsahuje dvakrát písmeno He a to nie je náhoda.


"Hľa, robím všetky veci nové."
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více