Jste zde


Malá arkána VI.
Ján Lev

29 - Arkánu zvyknú charakterizovať ako tvrdú prácu, opustenosť, neúspech, drinu. Istotne môže ukazovať aj tieto nepríjemné situácie, akoby chcela školiť náš charakter. (Tiež číslo 29 ukazuje nesúlad starostlivej matky a odhodlanosti Pustovníka.) Skutočná energia arkány je takmer neopísateľná. Nádherná cesta oddanosti, akoby boj slabej ženy za dobro, ktorá chce zanechať mocnú stopu v našich srdciach. Pochopením tejto arkány každému zviera srdce a cíti silu ochotnej oddanosti a čistoty. Je to radostný plač a energia detí. Spojením s arkánou sa spájame s detstvom, odhodlanosťou, láskou, nevinnosťou, službou, oddanosťou a čistotou. Je to energia zeme, nevzdávať sa a dobrovoľne urobiť všetko čo je našich silách. Takmer je nemožné popísať túto arkánu slovami, iba naše slzy môžu pochopiť krásu tej čistej obete.

 

Napriek pocitu ľútosti v tejto arkáne nie je nič nedobrovoľného a negatívneho. Nie je to ani svätosť, lebo tá dobre vie, že je súčasťou nedokonalosti. Je to sila čistoty, ktorá je odhodlaná robiť to, čo má aj keď vie, že je to takmer nemožné. Sotva bude mať úspech a pravdepodobne nezíska žiadne uznanie alebo pozemskú slávu. Predsa to však robí, s jemnosťou a veľkou trpezlivosťou. Je to predsa len sila (2+9=11), ale ťažko pochopiteľná. Áno, ak chceme, môžeme to chápať aj ako zbytočnú obeť, neúspech, opustenosť, zbytočnú drinu alebo smolu. V skutočnosti je to aj sila zeme, prírody, rastlín a zvierat, ktorí neustále a vo veľmi veľkej miere trpia v dôsledku zničenia a znečisťovania prírody. Napriek tomu, že zaobchádzame s nimi často veľmi drsne, zostávajú nám verné. Príroda zo všetkých sil prekonáva neuveriteľné prekážky a neustále ochraňuje náš životný priestor. Žiaľ, zatiaľ celé tvorstvo stená a trpí v očakávaní oslobodenia od týchto útrap.


Arkánu dopĺňa 72 - energia modlitby, hlboké presvedčenie napriek ťažkostiam. Hrdinská a oddaná viera živého Boha, božej lásky a moci. Statočná dôvera v nebeskú spravodlivosť. Negatívne chaos, zmiešanie vecí, strach, uviaznutie v myšlienkovom útvare, zmiešané pocity, neistota. Podľa tradície 72 granátových jabĺk zdobilo rúcho veľkňaza a poznáme 72 merkúrskych inteligencií. Arkána s číslom 72 krásne ukazuje istý nesúlad vibrácií bojového voza a starostlivej matky Veľkňažky. Arkána často prakticky naznačuje, že sme stratili komunikáciu s našim vyšším JA a nevidíme veci jasne. Energia Merkúru, božieho posla, preto nás vyzýva aby sme obnovili komunikáciu sami so sebou a s Bohom. Vynikajúcim spôsobom komunikácie je predovšetkým modlitba. Je to vlastne energia duchovného Mága (Merkúru), božieho posla (chajot) v nás, ktorý dokáže sprostredkovať božské energie. Číslo 72 je aj číslom Pustovníka (7+2=9) ktorý prechádza cez nebezpečnú tmu (alebo púšť) a jeho cesta bude iba vtedy úspešná ak nestratí svoj lampáš božieho svetla a zachová spojitosť s Bohom a s vnútorným Mágom. Príslovia radia: "Los sa hádže do lona, ale každé rozhodnutie jeho prostredníctvom je od Boha."


Merkúr je aj pomerne maličkou planétou (vedľa Slnka) a pritom reprezentuje tak mocného Mága. Merkúr (ego) chce byť malý, akoby nám Syn chcel povedať, že nie on ale Otec je veľký. Arkána 72 je priamim dôsledkom arkány 71. Ukazuje, že získanie praktickej múdrosti vyžaduje pokoru a duchovnú komunikáciu. "Stále proste a bude vám dané; stále hľadajte a nájdete; stále klopte a otvoria sa vám."


7-Sedmička disků - Neúspěch
Pasivita. Pohlédni do nitra, aby ses mohl rozhodnout. Zhodnoť všechny možnosti. Největší odměna může vzejít z nejtěžších situací. Pokrok, ale také varování, že je nutno být obezřetný. Všeobecně - Zabývání se otázkami, které jsou hrozbou životu (smrtelnost, destrukce, nemoc, strach) - síla negatívního myšlení může vést ke skutečné materializaci událostí, kterých se člověk bojí. Vztahy - Olověná bezmocnost způsobuje, že se vytrácí naděje a láska - výzva k přijetí bolestného vývoje událostí, aby se mohly věci začít ubírat pozitivním směrem. Povolání - Opatrné přezkoumání všech plánů - hrozí omyly - ber ohled na to, jaký budou mít tvé činy vliv na životní prostředí. Astrologie - Saturn v Býku Mantický význam - Neúspěch, pozvolný nárůst financí, těžká práce, zdržení financí, spekulace Obrácená karta - Ztráta půjčených peněz, netrpělivost, obavy. Tělo - Krk, šíje, hlasivky


8-Osmička mečů - Vměšování
Nerozhodnost. Získej svobodu osvobozením se od starých zvyků. Odevzdej se lásce a objev svou vlastní sílu. Trpělivost. Všeobecně - Znovu a znovu dovolovat druhým, aby vás odváděli od vašich skutečných záměrů - omezení a zákazy překážejí citům a tvůrčím impulsům. Vztahy - Přílišné zdůrazňování rozumu - neustálé "Ano, ale..." brání v rozhodování - neústupné vnitřní pochyby zatěžují vztah - jen ticho, vnitřní jasnost a otevřené srdce mohou zlepšit situaci. Povolání - Stát si v cestě - ostatní se všemožně snaží vás podrazit - rozptylování, vměšování se a neočekávané neúspěchy brání uskutečnění plánů a obchodních aktivit. Astrologie - Jupiter v Blížencích Mantický význam- Vměšování, těžká volba, vnitřní konflikt špatná kritika, uvěznění ve vlastních myšlenkách , Obrácená karta-Neshoda, nesnáze, konflikty s okolím Tělo-Ramena, ruce, plíce, nervy


30 - Možnosti, sloboda, pestrosť, krása a mnohotvárnosť života, energia nadšenia, radosť zo spoločenskosti. Spája veľmi pestré optimistické energie a radosť a pohyb a možností života. Môže znamenať aj genialitu alebo nové pohľady na veci. Optimizmus a nadšenie je energiou ženy, ktorá sa dokáže vžiť do situácie a mať radosť z pestrého a nádherného života. Je to aj energia slobody, vitality, krásy zeme, praktickosti, mnohotvárnosti, nadšenosti, spoločenskosti. Znamená využitie neobmedzených možností rozvoja a spolužitia. Arkána s číslom 30 ukazuje transformáciu nebeských energií do vitality života, oživuje zem. Na karte vidíme kvety ktoré rozkvitajú aby boli oplodnené a mohli priniesť úrodu zeme.


Podľa zákona 30 ročný človek bol plne spôsobilý aby vykonával kňažskú službu a bol považovaný za vek, keď človek je na vrchole svojej sily. Ján Krstiteľ a Ježíš zahájili svoje kazateľské dielo keď dovŕšili 30 rokov. Negatívne arkána značí lákadlá života, márnotratnosť, neskusenosť, neuvedomovanie, nemúdre konanie alebo podlahnutie erotickým lákadlám.


Arkánu dopĺňa 71 - skryté cesty vedúce k múdrosti, oddanosť k zásadám, vysoká duchovnosť, abstrakcia, imaginárnosť, schopnosť znášať bremena, schopnosť riadiť vlastný voz sily, uvedomovanie márnosti ale aj cesty stvorenia a spravodlivosti. Nasledovanie nebeského vozu. Keď sa zhromažďovateľ múdrosti, kráľ Šalamún, snažil pozbierať múdrosť, pochopil márnosť života a biedne zamestnávanie ľudí. Kniha Kazateľ je plná márnosti, lebo všetko je márnosť. To čo sa dialo, to sa bude diať aj naďalej, preto nie je nič nového pod slnkom. Márnosť je ústrednou témou tejto knihy. Nakoniec predsa zhromaždovateľ múdrosti niečo našiel: "Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je celá povinnosť človeka." (Arkána značí aj kúpel Mikvah (mem+kaf+vav+he), dáva tiež hodnotu 71.) Negatívne značí osamelosť akoby starobu. Premárnenie možností, sily alebo mladosti.


8-Osmička disků - Prozíravost
Vytrvalost. Oddanost. Zasaď semínko. Pokračuj vytrvale, krok za krokem. Odměny, oslavy. Všeobecně - Harmonie - evoluce - péče - disciplína sama nad sebou - sebekritika - rozpoznání všudypřítomného vyššího řádu. Vztahy - Po bolestných zkušenostech se člověk začíná opět otvírat jinému člověku - něžný, láskyplný cit - uznání a pozornost v každodenním životě (malé dárečky, laskavé slovo atd.). Povolání - Citlivý, talentovaný přístup k dosažení cílů - pečlivě připravené a srozumitelně naplánované obchodní záležitosti se realizují. Astrologie - Slunce v Panně Mantický význam - Částečný úspěch, skromnost, motivace, moudrost, pečlivost, snaha, prozíravost, radost z výsledku Obrácená karta - Lakota, zklamání, pýcha, intriky. Tělo - Břicho, vnitřnosti


7-Sedmička mečů - Marnost
Touha po komptromisu. Ze strachu ze selhání nedělá nic. Zbav se starých zlozvyků, přišel čas změny. Citlivá duše. Potřeba být opatrný a odvážný. Všeobecně - Něco předstírat, obelhávat sám sebe - vybrat si iluzorní řešení místo obtížného, ale upřímného rozhodnutí - sebelítost - povrchní chápání. Vztahy - Vyčerpávající proces čekání a doufání v uznání - destruktivní energie ohrožuje vztah - malé podvody a nepravdy - snaha vyhnout se konkrétnímu stanovisku. Povolání - Nebezpečí, že se člověk zaplete do špinavého, nezákonného obchodu nebo se přímo takových obchodů zúčastní - triky a podvodná manipulace - intriky mezi spolupracovníky. Astrologie - Měsíc ve Vodnáři Mantický význam-Marnost, sklíčenost, nejasné úsilí, pokusy, negativní očekáváni, kolísavé plány , Obrácená karta - Pomluvy, plýtvání silami, nejisté rady Tělo-Holeně, lýtka
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více