Jste zde


Poznámky ku knihe THOTHA od A. Crowley
Ján Lev

V prvom rade chcem vysloviť moje uznanie, lebo Crowley dôverne poznal tajomstvá tarotu. Určité veci však čudácky interpretoval (možno i vedome). Prvou a najzávažnejšou odchýlkou bolo zjednodušenie kabaly - kontrétne stromu života - s podivnou teóriou čísiel od 1 po 6:

 

"Bod, přímka, rovina. Čtvrtý bod zobrazuje těleso, ... Implikuje to ideu času (číslo 5) … Objevuje se zde číslo Šest, střed systému: vědomí o sobě, schopnost zakoušet."


Považujem túto profanáciu Sefir za základnú chybu, ktorá mu zabránila aby správne odhalil tri kľúčové karty tarotu, prislúchajúce trom matkám hebrejskej abecedy. Správne však uviedol, že tri karty sú zvláštne a prislúchajú k písmenám Alef-Mem-Šhin. Domnieval, že sú to karty 7, 8, 9 :


"Staří si představovali Oheň, Vodu a Vzduch jako čisté elementy. Byly spojeny se třemi dříve uvedenými kvalitami: Bytím, Poznáním a Štěstím."


Porobnejšie rozpisuje túto teóriu pod nadpisom TAROT A ELEMENTY.


Zhrnutie týchto zjednodušení uviedol pod nadpisom Neapolské usporiadanie:

  1. Bod: pozitivně ještě nedefinovatelný.
  2. Bod: odlišitelný od jiného.
  3. Bod: definovaný vztahem ke dvěma dalším. Abyss - propast mezi ideálem a skutečností.
  4. Bod: definovaný třemi koordináty: hmota.
  5. Pohyb (čas) - He, děloha; protože události se mohou projevit jen skrze pohyb a čas.
  6. Bod: teď již sám sebe si vědomý, neboť je schopen se definovat výše uvedenými pojmy.
  7. Bodu náležející představa o štěstí (Ananda).
  8. Bodu náležející představa o myšlení (Chit).
  9. Bodu náležející představa o bytí (Sat).
  10. Bodu náležející představa o jáství, který nalezl svůj životní cíl ve svém doplňku, jak ho předurčují body 7, 8 a 9.


Na konci popisu veľkej arkány sú uvedené magické videnia v dodatkoch, ktoré vysvetľujú významy jednotlivých arkán. Ukazuje to na evokáciu bytostí arkán, čo dôkladne vysvetľoval pod nadpisom: KARTY TAROTU JAKO ŽIVÉ BYTOSTI. Neviem či túto evokáciu vyvolal Crowley, alebo len dostal záznam. Je však zrejmé, že videnia nepochopil úplne. Pri evokácii v súvislosti s arkánou Kolo šťastia (10) správne vidíme baránka (barana) nad kolom šťastia akoby víťaznou zástavkou v ruke (baran respektíve sfinga s baraní hlavou je aj symbolom najvyššieho boha Amona, podľa egyptskej mytológie). Inde tiež správne uvádza: "He, děloha; protože události se mohou projevit jen skrze pohyb a čas." Tiež vo videní vystupuje ruka ktorá roztáča koleso, čo môže byť obrazom písmena Jod, lebo uvedená arkána s tým úzko súvisí. Napriek všetkým týmto súvislostiam však priradil k arkáne planétu Jupiter. (Ah, tá tajomná poznámka o písmene Cade ozaj neminul účinku, lebo takmer všetko bolo zle, ale písmeno Cade bolo správne.)


Pod víziou Umenie je tajomstvo arkány Mesiac (18) a nie Miernosť (14). Pojem umenie totiž prislúcha arkáne Mesiac. Videnie odhalilo spojitosť s arkánou Hviezda (17) a s arkánou Slnko (19). Ako dôkaz uvediem iba krátky citát:


"Luny ubývá. Luny ubývá. Luny ubývá. Proto je v tomto šípu Světlo Pravdy, které má v moci světlo slunce, jímž ona září. Šíp je opeřen peřím Maaty, a to je peřím Amona, a peň šípu je falem Amona Skrytého. A jeho ozubcem je hvězda, kterou jsi rozřezal v místě, kde nebyl žádný Bůh."


Arkána Mesiac má číslo 18, teda skladá sa z arkány Mága(1) a Spravodlivosti (8), ktoré tu tiež vystupujú a to nesmieme nechať nepovšimnuté. Suma sumárum, uvedené videnie jednoznačne ukazuje arkánu Mesiac a tiež znamenie Strelca (boj sám so sebou - Eros):


"A dítě se usmívá, a říká: Ačkoliv mne tvůj šíp neprotknul, ačkoliv tě jedem napuštěný ozubec probodl naskrz, přesto jsem já zabit, a ty žiješ a triumfuješ, neboť já jsem ty a ty jsi já."


Pri vízie arkány Univerzum (21) správne poznamenáva "Je to Panna Věčnosti.", čím bolo naznačené aj spojitosť s arkánou Súd (20) , čo reprezentuje Pannu, ktorá omladla v arkáne Univerzum.


Všetky tu uvedené poznámky do hĺbky pochopia tí, ktorý budú meditatívne naslúchať, lebo sú postačujúce. BABALONU sa nedotýkajte !


Odlišnosti od Sefer Jecira:

Bet - Merkúr - arkána Mág (1)
Gimel - Mesiac - arkána Veľkňažka (2)
Dalet - Venuša - arkána Cisárovná (3)
Kaf - Jupiter - arkána Kolo (10)
Pe - Mars - arkána Veža (16) ???
Reš - Slnko - arkána Slnko (19)
Tav - Saturn - arkána Univerzum (21)
Cade - Baran - arkána Cisár (4 ) ???
He - Vodnár - arkána Hviezda (17) ???
Tri Matky: Alef - Mem - Šhin ???
(Sefira Tifferet je zbavená Slnka)


Malá arkána prečo si malá? Hádam nechceš mi povedať, že si bola skôr stvorená ako tvoj starší brat? Ah, moje verné dvorné karty ! Vy ste si už miesto ani nedostali. Nie ste však súčasťou Malej arkány ? Aká je to ROTA bez dvorných kariet, veď všetko by zostalo nehybné a rozpadlo by to ako niečo neživé ! Vás nikto nechce? Nie je to hanobením Sefir? 32 ciest múdrosti kto tu napočíta? Preto môj súd zasadol:
"Sefiry Nicoty sú pevné a ich tróny nepatria iným. Preto je to 10 Sefir a 22 písmen, spolu 32 stavov múdrostí. Malá arkána - ty si predsa najmladšia, kto ťa ustanovil aby si panovala na tróne Sefirot ? Ja však vás mám rád. Dvorné karty ste moje verné, lebo inak by som tomu celému uveril.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více