Jste zde


Malá arkána II.
Ján Lev

Ďalším problémom je symbolika palíc a mečov. Niektoré tarotové školy priraďujú meče k živlu ohňa a palice k živlu vzduchu a ostatné školy opačne.

 

V Biblii meče vidíme v rukách anjelov. Najčastejšie je to meč ohnivý čo naznačuje na spojitosť so živlom ohňa. Podobne aj apoštol Pavol, hovorí o výzbroji božieho služobníka, tak spomína meč ducha na zborenie všetkých povýšeneckých úvah. Meč teda vystupuje ako nástroj boja paralele so živlom ohňa ale aj ako niečo veľmi duchovné. V evokačnej mágii podobne palica reprezentuje vôľu mága a meč reprezentuje neobmedzenú moc svojej vôle a preto meč je považovaný za stelesnenie ohňa a palica má skôr jemnejší vzdušný charakter.


Najčastejšie taroty zamenili význam symboliky palíc a mečov. K mečom priraďujú živel vzduchu a paliciam živel ohňa, (možno z historických dôvodov ako analógia na feudalistické usporiadanie, kde iba šľachtici, mali právo nosiť meče). Osobne sa tiež prikláňam k uvedenej zámene v tom zmysle, že vzduch ako najjemnejší živel je najbližšie k akášickej sfére. Fyzický meč síce vyjadruje bojovnosť ale v duchovnom zmysle vyjadruje vôľu akášickú, ktorá prichádza ako vôľa božieho ducha. Meče v tomto zmysle neodzrkadlia ohnivú energiu, ale skôr najjemnejšiu a najduchovnejšiu energiu akášickej sféry. Meče v tomto pojatí vyjadrujú skôr prepožičanú najväčšiu autoritu od Boha a nie energiu činorodosti a ohnivého boja. V písme o tom môžeme čítať nasledujúcu myšlienku: "Lebo božie slovo je živé a vykonáva moc a je ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč a preniká až po rozdelenie duše a ducha a kĺbov a špiku a schopné rozoznávať myšlienky a úmysly srdca."


Podobne aj v evokačnej mágii, osobne považujem meč za znak najvyššej autority od Boha, ktorá bola prepožičaná mágovi na zemi. Palicu považujem za vyjadrenie sily ako svojej vôle pre podmaňovanie hmoty zeme a nástroj pre využitie živlových zákonov stvorenia. (Snáď nevaroval nás Ježíš aby sme svoju vôľu nepresadzovali mečom?)


Z hľadiska Veľkej arkány meč vidíme iba na karte Spravodlivosť (8) a palice na karte Pustovník (9) a občas aj na karte Mág (1). Môžeme teda jasne potvrdiť, že priradenie vzduchu k mečom je v súlade aj so symbolikou Veľkej arkány. Niektoré taroty kreslia meč aj na kartu Kráľ. V skutočnosti dobrý Kráľ nosí meč iba v prípade vojny a inak si vždy vystačí so svojim kráľovským žezlom. Možno sa zdá, že je zbytočné tak obšírne rozvádzať danú problematiku, ale niektorým čitateľom môže byť ťažko pochopiteľné, prečo by palice mali reprezentovať oheň. Napríklad v knihe TAROT LÁSKY, autorka dobre uvádza, že palice reprezentujú niečo o čo sa môžeme vždy oprieť, ale priraďuje živel vzduch miesto sily ohňa. Často je to spojené aj s tým, že mnohý považujú živel ohňa za niečo veľmi útočné a agresívne, pritom zabúdajú na to, že oheň je skôr naša sila, čím dokážeme zmeniť svet a vykonať kus dobrej roboty.


Posledným problémom je negatívny význam arkán. Často môžeme vidieť, že negatívne aspekty zvyknú popisovať presne opačnými vlastnosťami (napr. sila-slabosť, bohatstvo-chudoba, rýchlosť-spomalenie atď.) Negatívnym aspektom bohatstva nemôže byť chudoba, skôr strata súcitu, namyslenosť a iné sprievodné ľudské vlastnosti. Je potrebné rozlíšiť medzi negatívnym aspektom a opačným významom arkán. Opačný význam je presným opakom vlastností a preto je zbytočné uvádzať ich (aspoň podľa môjho názoru). Negatívny aspekt je však spravidla ťažšie rozpoznateľný a ukazuje možné zákutia alebo nebezpečenstvá, ktoré pre každého z nás môžu mať aj úplne individuálny charakter.


Treba vidieť aj to, že archetypy samé o sebe sú dokonale čisté a neobsahujú nič negatívne. Negatívne aspekty sú spôsobené skôr našim ľudským nevyváženým konaním a slabosťami. Ako príklad uvediem akránu Kráľ (4), ktorú zvyknú charakterizovať negatívne ako panovačnosť, zneužitie moci atď.


V skutočnosti arkána Kráľ sama o sebe nič také neobsahuje. Božie archetypálne energie majú vždy čistú a kladnú základnú orientáciu.


23 - Zisk, potenciál zeme, v podstate bez veľkej námahy, postupnou a harmonickou cestou získať isté bohatstvo alebo dar. Často si ľudia ani neuvedomia, že sú vlastne bohatí. Nebezpečie tejto arkány je v tom, že si dostatočne neceníme to, čo získame akoby bez námahy, nepozorovane. Potom sa stane, že to čo ľahko prišlo, ľahko aj odišlo. Je to aj arkána dobrej, vynaliezavej manželky, ktorá je základom bohatstva a rodiny v duchovnom ale aj materiálnom zmysle. Ukazuje energiu Matky Zeme, stálosti, harmónie, liečenia a schopnosti akoby realizácii archetypálnych energií v hmotnom svete. Je to bohatstvo v harmonickej spolupráci s podporou ženských aktivít ako to ukazuje číslo 23. Negatívne môže značiť sústredenie sa na svoje okolie a neschopnosť vidieť veci z vyššej perspektívy a nerozpozná prichádzajúce veľké zmeny alebo nebezpečenstvá.


Arkánu dopĺňa 78 - správne nasmerovanie vystreleného šípu, konečné víťazstvo, maximálna sústredenosť, usmernenie ďalekej budúcnosti. Arkána rozpráva o skutočnom význame našej cesty, čo krásne ukazuje číslo 78. Dodáva energiu maximálnej sústredenosti, ktorú potrebujeme pri vystrelení šípu, aby sme mohli presne zasiahnuť cieľ. Minutie cieľa nie je nič iné ako hriech. Vyvstávajú otázky: Aký je význam nášho života a celého nášho snaženia? Prečo sme postúpili tak ďalekú cestu a kam to vedie? Ak sme spojení s Duchom tak sústredenie a vystrelenie šípu bude presné. V opačnom prípade nám hrozí, že minieme cieľ a zmysel vecí. Arkána prakticky môže znamenať výzvu aby sme sa zamysleli nad vecou, o ktorú sa snažíme, či má skutočný význam pre nás, alebo pre iných. Zhromažďovateľ múdrosti zakončuje svoju knihu s týmito slovami: "Boh sám privedie dielo každého druhu na súd, pokiaľ ide o každú skrytú vec, či už je dobrá alebo zlá." Istým nebezpečím arkány je, že sa príliš sústreďujeme na ciele v budúcnosti a nevidíme prítomnosť, samotnú cestu, ktorá je niekedy dôležitejšia ako cieľ.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více