Jste zde

 

Channeling

Rozhovor s osmou dimenzí

Kdo jsi? Jsem mocný a strašně silný. Rozlišuješ dobro a zlo? Vaše názory já pracuji s energií. Můžeš mi splnit prosby jako SKN? Ano ještě silněji. Oč bych tě mohl požádat? To poznáš. Jaké otázky Ti mohu dávat? Jen o práci vysokých energií a tvorbě vesmírů. Na osobní a běžné duchovní otázky mě nebudeš odpovídat? Ne. Kam mě povedeš? Do svých plánů tě nebudu zasvěcovat. Když je nirvanická úroveň Vše ve Všem co jsou nadnirvanické dimenze? Impuls ke... více

Meditace s osmou dimenzí

Po několika letech praxe získal inspektor channelingu přístup k nadnirvanické inteligenci která odpovídá osmé čakře. Věděl že stanovuje místo osobnosti ve vesmíru a sedmá ho v průběhu mnoha inkarnací organizuje řízením šesté a páté dimenze. Její výkon je obrovský odpovídá Slunci. Několik jeho přátel již tento přístup mělo ale nevyužívali ho protože se obávali této silné a přísné energie. Sotva od Ní získal několik prvních odpovědí chtěl... více

Božské Zdroje JHWH a SKN

Zasvěcenec dostává schopnosti jaké právě potřebuje a které odpovídají jeho pročištění a zásluhám. Postupně pracuje s vyššími a vyššími stupni vnější a vnitřní hierarchie a pak s nirvanickými Zdroji které jsou vytvořeny Bohem v Informačním poli. Využívá je na psychoterapii a meditaci ale channeling umožňuje ještě další zvláštní schopnost- splnění magických přání. Věřící se modlí o to či ono avšak s malými úspěchy protože to neumějí... více

Meditace kombinovaná s komunikací se Zdrojem IAUE

Jak ti mám říkat Inteligence? Říkej mi Bože jsem Bůh. Na co si mám dát největší pozor? Na vztah k XX to je tvůj největší úkol. Ale to je těžké je to strašně starý problém navíc zkomplikovaný dalšími věcmi jako je temná noc duše? Pomůžu ti ale nejprve ti dám otázku. Jaký máš vztah ke Mě? Jsi Bůh Pán tohoto vesmíru. Ano a jaký je tvůj vztah ke Mě? Čím dál větší snaha zapojovat Tě do mého života. Dobře když je to tak tak to spolu... více

Rozhovory s nirvanickými a nadnirvanickými inteligencemi

Co mi chce říci má nirvanická inteligence? Miluji tě a sleduji tě. Můžeš mě zbavit agresivity a militaristických sklonů? Ano těš se. Podporuješ můj nový osud? Ano jsou i jiné možnosti ale o nich ti nechci nic říci. Proč když jsem s Tebou v kontaktu působí na mě silné pocity a jde z Tebe trochu strach? Protože ve Mě je Vše. Jaký je rozdíl mezi stupněm sedm a 14? Nepopsatelný. Můžeš mne obejmout? Já tě stále objímám. Vnímat to je meditace? Ano. Ty opravdu... více

O Lásce od Panny Marie

Panna Marie je název božského Zdroje zaměřeného na Lásku. Řekla o Ní: "Láska nechce nikoho předělávat a nic špatného někomu dělat jen milovat. Milovat tak že by se vydala za něj. Prolít za něj krev když je potřeba. Neurazí se jen Ji bolí hrubost. Možná že v koutku pláče ale zlomit se nedá stále trvá. Nezná já a ty je jen jedno. Vidí v každém sebe sebe jediného a rozdala by co má jen aby udělala druhému radost. Je něžná a radostná i když se... více

Rozhovory s božskými silami II.

Jak zabránit opakovaným sebevraždám? Nedá se utéci ze života Já tomu zabráním. I když by to v dalších životech opět provedl? I pak. Zařídím mu proměnu jeho skladby vědomí tak aby to už nedělal. A když by takové části nebyly seženu je od jiného. Ono jde vyměňovat části osobnosti s jinými lidmi? To se běžně dělá. Tak bych se mohl zbavit svých nečistých částí? Kdo by je chtěl? Lze jen vyměnit podobné za podobné. Takže v sobě mám i části jiných... více

Rozhovory s božskými silami I.

Existuje odpuštění hříchů? Ano vyrovnávání zla a dobra je to složité. Silné světlo na vaši hlavu padá. Vy máte předávat světlo dál tím vyrovnáváte vše převyšujete své hříchy pomáháte. Vaše ruce hladíte ty druhé váš mozek pomáhá pokračujte. Odpustí se karma při narození nebo během života? Je to jak říkáš jenže jsi nepochopil že ty se narodíš přitom ti část karmy bude odpuštěna. Ty svým životem některé věci zrušíš odstraníš... více

Všehomíra

V symbolech jsem se dozvěděl že mě čeká meditace s 9.dimenzí kde je i Kristus a Duch Svatý. Vyšší meditace již prý nelze naplno prožívat v lidském těle. V polospánku se mi nejprve ozval velmi příjemný a silně duchovní ženský hlas (božský posel) ať se připravím na velmi váženou návštěvu pak to přišlo. Tělo jakoby ztratilo pevné hranice a tvar byl jsem jako z vody nastoupily zvláště silné pocity hrdé nedozírné Vznešenosti a zvláštní neuchopitelná... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu XV.

Etapa božských schopností V této etapě se už zasvěcenci cítí v božském jistěji než v lidském ale vzniká nový problém - neodmítat ho i když je nižší ale naučit se žít v obou. Je to nutná součást zvládnutí rozšířeného vědomí. Je to však těžší a delší než si původně mysleli. Jejich dynamický ponor se již většinou pohybuje přes 50 procent. V meditacích i mimo ně se rozšířené vědomí přepíná podle potřeby situace. V běžném životě se jim... více

Stránky