Jste zde

 

Channeling

Rozšířené vědomí mystického channelingu XII.

     Etapa meditace      Jen asi desetina zasvěcenců přejde do této etapy. Důvodem je nejčastěji strach a nedostatek vůle. Mystické meditace jsou v podstatě krátkodobě extrémně rozšířeným vědomím. Spodní části osobnosti prožívají silné a neznámé procesy vyšších což má výchovný terapeutický i transformační význam. Podmínkou této etapy jsou alespoň zčásti vyčištěné a zharmonizované vztahy navenek i uvnitř... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu XI.

     Informace pro amatérskou komunikaci      Amatérské pokusy o komunikaci nelze doporučit. Není mnoho těch kteří to mají vyšším Já povoleno a labilním osobám by se psychický stav mohl ještě podstatně zhoršit. Přesto se o komunikaci mnozí sami pokoušejí se střídavými úspěchy. Nepřesné návody jsou v celé řadě knih. Pro takové zvědavce je nutno uvést základní informace aby nebezpečí bylo co nejmenší:    ... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu X.

     Problémy začátečníků při channelingové komunikaci      Každý intenzivně prováděný obor je náročný a zná problémy není vyjímka. Smiřte se s tím že mystiku nelze zvládnout rychle bez chyb a bolestí. Trpělivým úsilím a s pomocí instruktora i ostatních členů se dají postupně odstranit:     1. Strach nezájem vyhýbání se terapii a zakrývání problémů - Zasvěcenec špatně odhadl svůj zájem... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu IX.

     Charakteristika božských sil      Channeling pracuje s božskými silami vnitřní i vnější hierarchie jejichž osobnosti jsou zcela odlišné od naší. Z analýzy několika tisíc odpovědí vyplývá Hlavní princip Jejich práce: Naše DUCHOVNÍ VÝCHOVA a OČISTA. Používají účinný efekt zesílení a kontrastu.     Pro začátečníky v channelingu platí:     1. Život božských sil je i při Jejich... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu VIII.

     Práce s informacemi      Zpracování odpovědí dělá začátečníkům značné problémy. Předčasné a nesprávné názory u začátečníků jsou časté. Nemůže nekriticky přijímat vše co dostane. Pak bývá nepříjemně překvapen. Správná volba otázky a doplňujících dotazů je největší problém. Nemá-li úplnou jistotu zeptá se: "Je tato informace správná či chápu odpověď správně božská sílo?" Odpověď může... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu VII.

     Způsoby komunikace      Postupem výuky používá zasvěcenec stále dokonalejší komunikaci:     1. Mentální     a) pouze otázka - odpověď     b) rozvoj volby doplňujících otázek     c) tzv. božské hry - odpovědi bývají úmyslně nesprávné a nekonkrétní což pozná pocitem protože ho chtějí usměrnit k novým pohledům a vlastnímu správnému řešení bez ptaní... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu VI.

     Organizace skupiny      Channeling může dělat i jedinec ale musí počítat s větším množstvím problémů které mu mohou zablokovat vývoj a při špatném přístupu dokonce způsobit katastrofu sobě i jiným. Zejména snadno upadne do sebeklamů přeceňováním svých schopností a podceňováním problémů. Božské síly mu totiž neřeknou to co by nepřijal. Také méně kvalitní síly se rády vydávají za božské a snadno ho mohou... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu V.

     Zájemci musí mít tyto vlastnosti:      - úcta i pokora k božským silám a Stvoření. Rovněž ochota dám jim vedoucí místo v osobnosti které jim náleží což umožňuje odstraňovat blokující egoistický přístup      - trvalý a hluboký zájem o intenzivní mystický vývoj jež je zárukou dokončení práce      - duchovní vyzrálost jinak není na čem stavět. Zájemce má často tuto práci... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu IV.

     Hierarchie božských sil komunikující se zasvěcencem      Číslo dimenze je úměrné její duchovní vibraci. Během praxe se zasvěcenec postupně setkává s jednotlivými Inteligencemi vnější a vnitřní hierarchie a měl by vědět komu má určitou otázku dát. O prosby a psychoterapii je možné požádat jen jednu Inteligenci.     Vnitřní hierarchie běžného zasvěcence:     45 stupeň - předstupeň... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu III.

     Výcvik zasvěcenců      Hierarchie vnitřní a vnější     Zasvěcenec komunikuje jak s vnitřní hierarchií tak s vnější. Vnitřní se skládá z částí vyšších Já v nadvědomí naší individuality vnější tvoří přátelé a spolupracovníci příslušné vnitřní části. Oddělenost však není úplná individualita je určitým způsobem spojena se Stvořením. Souhrnně je Jim říká Inteligence nebo také... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků