Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu V.
Ing. Roman Palka


     Zájemci musí mít tyto vlastnosti:

     - úcta i pokora k božským silám a Stvoření. Rovněž ochota dám jim vedoucí místo v osobnosti, které jim náleží, což umožňuje odstraňovat blokující egoistický přístup
     - trvalý a hluboký zájem o intenzivní mystický vývoj, jež je zárukou dokončení práce
     - duchovní vyzrálost, jinak není na čem stavět. Zájemce má často tuto práci už v životním úkolu.
     - převaha dobra (alespoň 70 procent). Nižší hodnoty příliš vábí temné síly, rizika problémů jsou značná
     - duševní stabilita. Proces je totiž psychicky značně náročný. Pokud zájemci nepřijímají tento svět takový, jaký je a vytvářejí si iluzorní představy, jsou snadno narušeni různým druhem bláznivosti
     - pravdivost alespoň 95% k sobě i ostatním, stálé zkoumání a hledání správné cesty i otevřenost vůči kritice, jinak zapadnou do sebeklamů
     - odvaha      - pohlédnout do nastaveného zrcadla, jinak uváznou už na začátku cesty
                         - změnit vlastnosti i životní styl a oddělit se od davu
                         - řešit nové, neznámé, někdy až ohromující zážitky
     -bez trvalého fyzického a psychického přetížení, nebo nezbude dostatek energie na duchovní proces
Překážkou je i sklon k unáhlenosti, která má stejné následky jako nerozvážnost


    Adept se ze zájemce stane tehdy, když ho vybere Mistr instruktora. Může mu také sdělit hodnocení jeho duchovní úrovně božskými silami:

    A - špičková duchovní osobnost
    B - dobrá úroveň
    C - slabší úroveň duchovního vývoje. Lze očekávat horší výsledky. Pravděpodobně by nebyl ve skupině dlouho. Většinou je lépe výcvik odložit
    D - bez duchovního zaměření, nevhodný pro výcvik

    Pro přesnější hodnocení se používá i mezistupňů AB, BC a CD, případně ještě podrobnějších ABB, BBC, BCC. Požadavky jsou přísné, orientačně platí, že zasvěcenec třídy A a B je jen jeden z 50-100 000 lidí, ale C má desetinásobek.

    Je však důležitější, jaký má uchazeč zájem o channelingovou metodu, nebo půjde jinou cestou, což se hodnotí známkami:

    1- velmi hluboký a dlouhodobý zájem
    2- vážný zájem
    3- průměrný
    4- malý
    5- žádný
    Mistr také může instruktorovi sdělit, co lze od adepta očekávat a s jakými problémy bude nejvíce pracovat. Na požádání rovněž doporučí kdo ho má učit, případně další adepty i členy, s kterými by měl spolupracovat. Vyplývají z toho podobnosti a vazby s nimi.


    Problémy ve výcviku

    Každá profesionalita chce vůli a úsilí. Úkolem zasvěcence je dosáhnout takového stupně komunikace, že je schopen v meditaci i mimo ni okamžitě a bez jakéhokoliv soustředění konzultovat všechny problémy, nepochopené pocity či symboly. Až pak není tápání ani nebezpečí či strach. Úkolem je přijmutí všech částí rozšířeného vědomí a jejich klidná a intenzivní spolupráce při transformaci. Zájemce o mystický channeling by si měl nejprve uvědomit co ho čeká. Rozhodně to není žádná selanka. Bylo by naivní si myslet, že prvním rozhovorem s božskými silami všechny problémy samy zmizí. Naivita a planá romantika nemá v mystice místo.

    Channeling zjišťuje, že život je nekonečně složitý a nelze dosáhnout úplného Poznání v krátké době. Důvod určitého přetížení ve výcviku je i v tom, že člověk je zvyklý žít ve zvyku a zdánlivé jistotě.

    Vztah k mystickému channelingu je velice důležitý. Jaký je zasvěcenec, takové má výsledky. Pokud požadované vlastnosti nemá, projeví se to brzy negativně na jeho výsledcích. Začátečníci často ani neznají, nebo podceňují vlastní problémy a zveličují nedostatky ostatních. Nejčastějším problémem zájemců je malý a povrchní zájem, přeceňování svých duchovních znalostí a lpění na nezralých názorech. Mají naivně romantické představy o svém duchovním vývoji. Nechtějí připustit, že názor božských sil je jiný a jim nadřazený. Vnitřně nechtějí opustit známý a omezený svět ega. O vstup do božského příliš nestojí a pokud ano, často lpí na svých představách o Něm. Přes opakovaná upozornění božských sil se nechtějí vzdát svých omylů, odmítají psychoterapii, protože je bolí a vynucují si naivní a škodlivé cíle. Touží jen získávat duchovní informace, v horším případě magické schopnosti, kterými by se mohli předvádět.

    Neuvědomují si, že myšlení nemůže pochopit vyšší dimenzi než je samo a i jeho magická činnost je proti Ní daleko méně účinná. Ego nestvořilo tento svět a jeho svobodná vůle nesmí být v rozporu s vůlí Vyšších, i když prozatím nevědomých částí. Pokud s takovým přístupem channeling dělá, bývá mnoha i nepříjemnými kapitolami upozorňován, pak i trestán za svůj chybný přístup. Často proto svoji práci předčasně ukončí. K cíli proto dojde jen velmi málo zasvěcenců.

    Proces výuky přináší kromě mystických zážitků začátečníku i problémy:
    - budou se mu rozpadat nezralé životní názory
    - bude neustále upozorňován na své nedostatky v jednání a nutnost s nimi pracovat. O některých ani nevěděl, protože byly potlačeny
    - bude poznávat svou minulost, která bývá hrůzná, případně i problémy v budoucnosti
    - bude muset akceptovat autoritu svých duchovních Učitelů
    - setká se s lidmi, kterým v minulosti ublížil a napravovat to
    - události se urychlí, pozná jejich pozadí a informace se budou na něj valit jako lavina
    - intenzivní duchovní vývoj přináší únavu jež má mnoho příčin a významů. Spotřebuje se zejména na transformaci a odstranění bloků.

    Energii a zátěž však dostane vždy jen do té míry, aby mohl vše potřebné zvládnout.
    - odtrhne se od životního stylu ostatních lidí i s vyplývajícími následky, Nepochopení druhých mu blokuje přísun energie, navíc si ji zasvěcenec sám uzavírá tím, že se odděluje od ostatních. Je důležité neztrácet s lidmi kontakt a přátelsky je akceptovat.
    - bude se lekat ohromivé Věčnosti, Nekonečnosti a Dokonalosti Boha a Stvoření i nových schopností vnímání
    - v některých kapitolách se mu zhorší duševní stabilita a vůle pokračovat
    - zažije bolesti a tíseň při transformačních procesech.
    - nebude moci dělat, číst i poslouchat co by chtěl, rozhodující slovo bude mít jeho nadvědomí
    - uvědomí si, že vše ve vesmíru je veřejné, nelze nic skrýt
    - pozná, že lidský i božský život je trochu jiný než si myslel i vyčetl
   

    Podle zkušenosti jsou nejčastěji dva případy zasvěcenců:
    - s karmickým zatížením magií mají problémy zejména s temnou nocí duše, ale nemají takový strach jít kupředu, snesou velkou zátěž
    - bez zatížení magií sice nemají problémy s očistou, ale strach a zablokovanost jejich postup zpomaluje


    Nejrychleji jdou ti, kteří mají mírné zatížení magií.

    Všechny vzniklé problémy mají konkrétní důvody, jež má zasvěcenec zjistit. Rozeběhnutý proces nelze zastavit jen zpomalit. Snaha po předčasném ukončení výuky může mít karmické následky v závislosti na životním úkolu a rozhodnutí nadvědomí. Na druhé straně je zasvěcenec při správném přístupu k výuce pod ochranou božských sil. Karmické děje na něj již nemusí bolestivě doléhat, protože jim může zabránit změnou přístupu podle instrukcí jež dostává. I přes problémy s temnou nocí duše a únavou mu roste harmonie, radost a porozumění životu.

    Silně duchovní osobnosti jsou mezi umělci, kteří svébytným a často velmi účinným způsobem rozvíjejí vnímání. Zejména intuici mají velmi rozvinutou. I to je forma mystiky, která je však bržděna neochotou k psychoterapii a touhou po popularitě. Channeling pro ně proto nebývá zajímavý.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více