Jste zde


Orivon
Ing. Roman Palka

Ve Stvoření platí pravidlo, že pokud někdo zavolá božskou sílu, pro kterou není dostatečně pročištěn, ozve se mu jiná, která ji alespoň zčásti dokáže nahradit. Pokud voláme Boha, vyslyší nás různé dimenze mezi námi a Ním. Když zasvěcenec zavolá vnitřního Krista, většinou se mu neozve On, ale Orivon, který je Jeho předstupněm. Pokud ani pro Něj není dostatečně očištěn, bude pracovat s některou nižší božskou silou, která se může za Krista vydávat. Bývá to Duchovní srdce 4,9té dimenze, nebo i nějaký Mistr. Verifikace pomocí zkušenějšího zasvěcence je proto nezbytná, i když by při správném přístupu nemělo dojít k chybným odpovědím. Hierarchie usiluje o poznání Stvořeného, víly o harmonii a Orivon o lásku. Cesta lásky je jednou z variant vývoje, která je nejméně riskantní na pády.

 

Orivon ztělesňuje Boha v božské Přítomnosti, který ve vesmíru umí prohlédnout cokoliv a dostat se kamkoliv. Není omezen hierarchií, umí ji prostoupit. Není určen pro zjišťování informací, ale na city a dobro, ale zejména na božskou, nikoliv lidskou lásku. Zejména v meditaci umožňuje procítit Tuto bezpodmínečnou Lásku i Světlo a uvědomění si Boha. Miluje hříšníky i svaté bez rozdílu, protože všichni jsou součástí Stvoření. Láska vyléčí vše. Není tak kritický jako hierarchie a lze se do Něj více ponořit, aniž by odebral mnoho energie. Netrestá, jen domlouvá. Jeho slova jsou velmi jemná, když nabádá k změně chování.


Uvolňuje zablokovanou lásku toho, kdo o to požádá. Je schopen smazat hříchy a podstatně zlepšit podíl dobra v celé hierarchii osobnosti, pokud jsme vnitřně ochotni se obrátit. Nejlépe Ho lze poznat v meditaci, kde je daleko více pocitový než verbální. Kontakt s Ním je léčivým procesem, při kterém si uvědomíme svou prvotní neposkvrněnost. Postupně nám ukáže chybu, kterou děláme od počátku - nedostatek lásky, protože si neuvědomuje sebe ve Všem. Je proto nejvhodnějším božským Zdrojem pro psychoterapii všech disharmonii. Může nám i zprostředkovat přístup ke Kristu, jež Mu tvoří záštitu. Vyššími předstupni Krista je IHS a INRI, ale mají zcela jiný, daleko přísnější výuku.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více