Jste zde


Sexualita
Ing. Roman Palka

Sexualita je velmi starou a silnou polární součástí člověka, která dostává značný díl energie. Mužský princip působí shora a dodává energii vesmíru, ženský zdola přivádí energii Matky země. Jakýkoliv harmonický kontakt, rozhovor i meditace způsobuje proudění energie. Pochopit její mystérium je velmi náročné. Problémy v sexu souvisí se deformovanou psychikou. Co nemůžeme získat uvnitř, hledáme vně, i čistotu a nevinnost. Na rozdíl od ostatních disharmonii má své stálé místo. Sexuální pud vytváří třetí, tj. astrální stupeň hierarchie a má tedy plné právo na existenci, dokonce i homosexualita a bisexualita má svůj význam a není ničím hříšná. Vždy je to však menší díl celku. Souvisí s magií doteku. Dotyky lze vyjádřit více než slovy. Přílišná sexualita je projevem porušeného vnímání druhého, redukuje je ho jen na sexuální objekt. Je to druh zvrácenosti. V současné době stupňovaného egoistického izolacionalismu je sex opomíjen a nahrazován, ale je jen otázka času, kdy se znovu objeví styl šedesátých let.

 

Někteří lidé v ní pod vlivem pokrytecké morálky vidí něco hříšného. Síla zvyku milionů let je tak silná, takže harmonizovat sexualitu duchovním procesem v jednom životě je téměř nemožné, ačkoliv se o to mnozí pokoušejí. S různými úspěchy to řešili Adamité, Bratři svobodného ducha i jiné kacířské a mystické skupiny, v nedávné době žáci Osha. Celibát kněží je nejen zbytečný, ale i škodlivý. Potlačení čehokoliv nic neřeší, problém se vždy vrátí, ale předstírání zůstane. Nevybitá či zablokovaná sexualita dokáže meditaci zcela znemožnit. Nemůže se pak uvolnit tvořivost. Vyladěnou sexualitu nemá téměř nikdo, protože je komplikována rozpornými postoji člověka. Měli bychom zvážit, co nám dává a co způsobuje. Někdo těžko přijímá její zvířecí základ. Do sexuality se promítá i východisko z fádnosti života.


V sexuálním chování se odráží řada disharmonii a odchylek (frigidita, sadismus, masochismus, fetišismus aj.) jejíž kořeny je třeba objasnit a vyřešit problém, který je na ně vázán. Vědomí i nevědomí na sexualitě silně lpí, protože egu dává pocit síly. Magie, sexualita a agresivita se často spojují do velmi těžce řešitelné kombinace.


Je to ale také symbol nenaplněné touhy po něze, lásce a duchovního zážitku spojení do jednoty. Dáváme však do sexu to, co v něm není, často i mystický význam, ale je to zejména akt pro rozmnožování. Podobně dáváme jiné významy do jídla. Když bychom se však spokojili se symbolem, přišli bychom o to, co symbolizuje. Pokud bychom na ní lpěli, v příštích životech bychom se dostávali do situací, které by měly změnit náš přístup. Duchovní sexualita není vybití vášně, ale projev lásky a fyzický ekvivalent průniku duší. Pokud tomu tak není, cesty osudu vedené božskými silami nás budou spletitými cestami přivádět ke správnému přístupu. Proto jsou některé tantrické sexuální praktiky problematické. Střídání parterů je překážkou duchovního přístupu. Kromě toho je velmi těžké se současně soustředit na sexualitu i duchovnost. Velmi totiž záleží na úrovni partnera, protože na princip podobnosti je tu kladen větší důraz než jinde. Sex je totiž spojen se změněným stavem vědomí a s vysokou energií a nevhodný výběr partnera by mohl zasvěcence negativně ovlivnit přenosem a zbrzdit mu další duchovní proces. Zvláštní situace nastávají v mystických skupinách, kde vznikají různé partnerské kombinace, které jsou však terapeuticky účelné.


Pro zasvěcence je sexualita jedním z hlavních problémů, které musí řešit a dát jí pravé místo. Hlavně na počátku očišťování se uvolňuje její dlouhodobě zablokovaná energie, o které ani nevěděl. Bez možnosti komunikace s božskými silami se však jen těžko dá vyřešit a i ti nejlepší na něm pracují řadu inkarnací. Je jednou z kapitol temné noci duše, kde je pokušení nejsilnější. Harmonizovat sexualitu je těžké, ale vyplatí se to udělat. Bez vyřešení tohoto problému nás božské síly nepustí ani k ponorům do Nich.


Zasvěcenec je veden k tomu, aby pochopil co je vše na sexualitě navěšeno a uvolnil to. Prožil a poznal svou sexualitu, případné bisexuální a homosexuální sklony a pod. Mystický nátěr sexu už nepotřebuje, v meditacích i stálém ponoru má do božského jiný, bezpečný a spolehlivější přístup. Vedlejším výsledkem mystiky je dokonalejší vnímání sexuálního prožitku. Duchovní magie obsahuje metody meditace, které obsahují práci se symboly mystické svatby jako spojení mezi dimenzemi. Sexualita je zde převáděna do božské roviny. Pokud božské síly uváží za vhodné, mohou poněkud pozměnit sexuální zaměření zasvěcence tak, aby jeho partnerský vztah byl více kompatibilní.


Vyšší božské síly nemají v sexu prudérie, ale přesné zásady, lidem neznámé. Poněkud se liší v pohledu na její roli. Vyšší stupně ji vytýkají přílišnou energetickou náročnost a vazba na ni brzdí duchovní rozvoj. Těžiště pozornosti se přesouvá níže a tím omezuje rozvoj vyšších vibrací ve vědomí osobnosti. Potřebuje správně vyladěné partnery, protože vzájemné ovlivnění je veliké. Zážitek je vždy časově omezen, ale božském můžeme být stále. Často způsobuje těžké osobní problémy, proto by ji pátý stupeň nejraději radikálně zrušil. Myšlenky na sexualitu zatěžují vědomí a berou mu tím svobodu a božskou hrdou vznešenost. Často dává jedinci více myšlenka na sex, než samotný akt. Duchovní zážitek tak vytlačuje sexualitu a naopak podle toho, který je silnější.


Jednou z možností je práce s opačnými částmi osobnosti, které si zasvěcenec může přivolat, aby vyrovnal polarizaci. Vzniklé uvolnění ho může přesvědčit, aby k sexualitě hledal jiný vztah. V meditaci je možné tuto energii zespoda nadechnout a vydechovat ji s rozvibrováním čtvrtou čakrou. Magickým procesem je možné snížit její energii a úsporu přidat vyššímu stupni, nebo ji transformovat. Určitým nebezpečím je vznik agregoru, který ji může odsávat. Šestá dimenze provádí terapii tak, že ji zasvěcenci periodicky několikanásobně zesiluje, aby si uvědomil tento problém, hledal jeho kořeny i vazby a vytvářel k ní nový vztah. Je to dokonalejší varianta zpovědi. Dostává také úkol zjistit všechny souvislosti a symboly které má. Ukazuje mu, jak je vyrovnaný sám se sebou, promítají se do ní vazby na další sklony např. agresivitu, poživačnost a depresi. Všechny intimní otázky je možné probrat s božskými silami alespoň 5,5 té dimenze. Pod jejich vedením je možné si přímo v sexuálním zážitku ujasnit řadu souvislostí a naučit se nové přístupy. K tomu je nejlepší skupina Zdrojů IAUE. Někdy je nutné nahradit závažný sexuální problém jiným, méně nebezpečným. I disharmonií se lze dostat k harmonii. Postupně k ní vzniká nový očištěnější vztah, se kterým se dále pracuje, ale už umožňuje vyšší duchovní kapitoly.


S přibližováním božskému klesá role sexu. Je možný jen v malých ponorech do Boha, ve vyšších brzdí. V menší míře existuje sexualita i ve vyšších fyzických civilizacích pátého stupně, ale způsobuje tam velké problémy a je důvodem častých pádů. V stupni 5,5 už není a i oplodňování se tam provádí energií ducha. Přechodem do šesté dimenze je sexualita mezi jedinci nahrazena polaritou v každé osobnosti.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více