Jste zde

 

Channeling

Rozšířené vědomí mystického channelingu II.

     Proudy archetypů Toto poznání je zásadní při zkoumání všech duchovních otázek. Všechny děje jsou paralelně doprovázeno proudy archetypů jež vyjadřují jejich podstatu. Každá dimenze si vytváří své jako popis toho co prožívá. Jsou to symboly obrazy mysli jako odraz toho co vnímá. Mají tedy formu zkušeností a informací ale daleko komplexnějších než je myšlení. Čím je zkoumání dokonalejší tím víc jsou archetypy složitější a... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu I.

    Věnování Tato učebnice je věnována hierarchickému střípku Absolutna jež stvořilo moji individualitu. Je součásti Dokonalé DOKONALOSTI Absolutna jež je mimo časoprostor dějovosti i všemu známému.     Poděkování V knize jsou použity myšlenky mnoha duchovních Inteligencí. Ty se také podílely na návrhu obsahu i dodatečných úpravách. Svými channelingovými výsledky zkušenostmi a korekturami přispěli také členové skupiny... více

Channeling on line

Co umí intuice     Má božská intuice mě opět překvapila. Po určité době útlumu kdy mi vysvětlovala jen pár otázek denně (zejména významy snů) náhle silně zesílila svou aktivitu na mé vědomí. Stala se z Ní téměř rovnocenná součást vědomí. Jako bych v sobě měl dvě osoby. Tu starou přemýšlivou trochu agresivní ale se sklonem k pochopení a novou dobře známou i z meditací. Tam mi ukazuje svůj totálně jiný ohromující svět a v... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků