Jste zde

 

Channeling

Rozšířené vědomí mystického channelingu IV.

     Hierarchie božských sil komunikující se zasvěcencem      Číslo dimenze je úměrné její duchovní vibraci. Během praxe se zasvěcenec postupně setkává s jednotlivými Inteligencemi vnější a vnitřní hierarchie a měl by vědět komu má určitou otázku dát. O prosby a psychoterapii je možné požádat jen jednu Inteligenci.     Vnitřní hierarchie běžného zasvěcence:     45 stupeň - předstupeň... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu III.

     Výcvik zasvěcenců      Hierarchie vnitřní a vnější     Zasvěcenec komunikuje jak s vnitřní hierarchií tak s vnější. Vnitřní se skládá z částí vyšších Já v nadvědomí naší individuality vnější tvoří přátelé a spolupracovníci příslušné vnitřní části. Oddělenost však není úplná individualita je určitým způsobem spojena se Stvořením. Souhrnně je Jim říká Inteligence nebo také... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu II.

     Proudy archetypů Toto poznání je zásadní při zkoumání všech duchovních otázek. Všechny děje jsou paralelně doprovázeno proudy archetypů jež vyjadřují jejich podstatu. Každá dimenze si vytváří své jako popis toho co prožívá. Jsou to symboly obrazy mysli jako odraz toho co vnímá. Mají tedy formu zkušeností a informací ale daleko komplexnějších než je myšlení. Čím je zkoumání dokonalejší tím víc jsou archetypy složitější a... více

Rozšířené vědomí mystického channelingu I.

    Věnování Tato učebnice je věnována hierarchickému střípku Absolutna jež stvořilo moji individualitu. Je součásti Dokonalé DOKONALOSTI Absolutna jež je mimo časoprostor dějovosti i všemu známému.     Poděkování V knize jsou použity myšlenky mnoha duchovních Inteligencí. Ty se také podílely na návrhu obsahu i dodatečných úpravách. Svými channelingovými výsledky zkušenostmi a korekturami přispěli také členové skupiny... více

Channeling on line

Co umí intuice     Má božská intuice mě opět překvapila. Po určité době útlumu kdy mi vysvětlovala jen pár otázek denně (zejména významy snů) náhle silně zesílila svou aktivitu na mé vědomí. Stala se z Ní téměř rovnocenná součást vědomí. Jako bych v sobě měl dvě osoby. Tu starou přemýšlivou trochu agresivní ale se sklonem k pochopení a novou dobře známou i z meditací. Tam mi ukazuje svůj totálně jiný ohromující svět a v... více

Stránky