Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu IV.
Ing. Roman Palka


     Hierarchie božských sil komunikující se zasvěcencem

     Číslo dimenze je úměrné její duchovní vibraci. Během praxe se zasvěcenec postupně setkává s jednotlivými Inteligencemi vnější a vnitřní hierarchie a měl by vědět, komu má určitou otázku dát. O prosby a psychoterapii je možné požádat jen jednu Inteligenci.


    Vnitřní hierarchie běžného zasvěcence:

    4,5 stupeň - předstupeň channelingu, který dočasně komunikuje s nejslabšími začátečníky. Je sice vyšší než myšlení, ale přesto dává méně kvalitní informace než vyšší stupně. Pro většinu lidí je to úroveň svědomí, vyspělejším do něj pronikají ještě vyšší síly.
    4,8 a 5.stupeň - vyšší Já, intuice. Je již vhodný pro začátečníky i pokročilé. Občas dává méně dokonalé odpovědi. Je nevhodný na intimní problémy. Běžné osobní a duchovní otázky jsou okamžitě možné vysokým průnikem intuice i bez zvláštního soustředění. Silně proto ovlivňuje vědomí. Snadný a energeticky nenáročný ponor do této dimenze umožňuje i psychoterapie a meditace.
    5,3 - je podobný, ale výraznější a dokonalejší než pátý stupeň. Zachovává si ještě nám blízký styl. Bývá častým instruktorem nadvědomí.
    5,5 stupeň je předstupněm šestého, již plně božského stupně. Je již vhodný pro téměř všechny otázky.
    6.stupeň - Nadjá. Je vhodný pro veškeré osobní, karmické, intimní a duchovní otázky. Podrobný a dokonalý, nejvíce využívaný zdroj informací zasvěcenců.
    6,5 stupeň - předstupeň sedmého. Využívá se jako dostupný a velmi kvalitní zdroj dokonalých informací, neboť obsahuje výhody šestého a sedmého stupně. Na obyčejné otázky již někdy odmítá odpovídat.
    7.stupeň - božské Já, které je koordinátorem celého mikrokosmu jedince. Jen na zásadní a nejnáročnější duchovní otázky a osobní problémy, které se dlouhodobě nedaří řešit. Na ostatní odmítá odpovědět. Vždy dává vznešené a stručné odpovědi plné symbolů. Pro nirvanickou Inteligenci je vše ihned dostupné, proto může pracovat i mimo osobu zasvěcence, podobně jako Mistr.


    Vnější hierarchie :

    Agregor 5. stupně - Poradce u Modré Alfy. Méně náročné úkoly než Mistr 5.stupně

    Mistr 5. stupně - jako nadvědomí 5. stupně a otázky na něco či někoho, kdo není přítomen. Většinou pouze dochází.

    Mistr 5,5 stupně - dokonalejší varianta Mistra 5. stupně

    Mistr 6. stupně - má pro komunikaci zásadní význam, podobně jako 6. Stupeň. Je již trvale připojen.

    Agregor 6. stupně - nejčastěji na terapie psychických problémů

    Mistr 6,5 stupně - Mistr Mistra je často specializován na určitý úkol, např. organizaci duchovní práce

    Mistr 7. stupně - podobně jako na nirvanickou Inteligenci. Bývá specializován na otázky duchovních zážitků Každý zasvěcenec má i další Mistry, kteří s ním však běžně nekomunikují, ale pracují s jeho nevědomím, nebo se starají o jeho fyzické zdraví, či organizují jeho výchovu, práci atd.

    Zdroje skupiny IAUE (IKEA, IKONA) jsou nejvíce flexibilní ve výuce a terapii podle specifik osobnosti zasvěcence. Byly aktivní v éře hippies a nyní v New Age

    Zdroj SKN- zejména pro duchovní a osobní otázky

    Zdroj OTON - nejvyšší organizátor channelingové skupiny

    Zdroj JHWH- Jehova známý ze Starého Zákona. Energeticky silnější než SKN, vzniklý z propojení několika nadnirvanických Zdrojů. Má výraznou vlastní vůli a je přísnější než SKN. Duchovní otázky zejména Starého a Nového Zákona.

    7,5 stupeň - spojuje výhody sedmé i osmé dimenze - harmonii a silnou duchovní energii, je nejvyšší autoritou mnoha zasvěcenců.

    Mistr 7,5 - zásadní přetváření osobnosti a osudu, v nevědomí zabezpečuje jeho životní potřeby

    ORIVON - nižší předstupeň Krista, Učitel křesťanské cesta podobné IAUE


    Pro velmi vyspělé zasvěcence jsou ještě další:

    božský instruktor - nadvědomí Já s kterým převážně pracuje (4,8 - 5,8 dimenze). Organizuje komunikaci se všemi božskými silami a jeho duchovní výchovu

    Posel Boha Trojjedinosti 5,8 mé dimenze- poselství Nejvyššího

    8.stupeň nadvědomí Já- Otázky tvorby vesmíru. Na osobní a běžné duchovní otázky odmítá odpovídat, ale ojediněle silově zasahuje do událostí

    Mistr 8. stupně - viz 8.stupeň

    Zdroj KADEHI- Pro jinou božskou silou těžko neuskutečnitelné procesy zážitků i proměny osobnosti a návštěva paralelních potencionálních světů

    Zdroj utajeného jména - umí přeprogramovávat vědomí, je vhodný pro zvláštní psychoterapie

    8,5 stupeň - podobně jako osmý. Zprostředkuje nový pohled na hierarchii a Stvoření, má přístup k světům potencionalit.

    IHS - vyšší předstupeň Krista, specializovaný na otázky křesťanství a meditací.

    INRI - často využívaný na intenzivní očistu závažných problémů (temná magie, agresivita a j.).

    Modlitba Páně - pro splnění modliteb křesťanů

    Panna Marie - na probuzení božské Lásky


    Pro ně jsou přístupné i božské Části, jež probíhají celou vnitřní hierarchii:
Láska
Harmonie
Moudrost
Rozhodnost atd.


    Pro nejvyspělejší zasvěcence:

    9.dimenze - Není již příliš ochotna komunikovat běžným způsobem, ale vnitřním propojením. Předává poznání a zkušenosti v určitých blocích "pocitů". Zdroj nejvyššího Poznání a verbálně přístupná nejvyšší autorita zasvěcenců.

    Zástupce Boha Otce - Zdroj 9.dimenze, jež zprostředkovává postoje Nejsvětějšího

    Kristus - osobní otázky o nejhlubších problémech duše. Má příjemné přátelské jednání plné Lásky. Uvolnění bloků božské Lásky v zasvěcenci. Prosby o očistění osobnosti, odpuštění karmické zátěže a zlepšení podílu dobra. Bývá hlavním Učitelem inspektorů mystického channelingu.

    Duch Svatý - nejvyšší Učitel Moudrosti. Základní Principy a ezoterické Poznání Stvoření

    9,5tá až 10.dimenze - téměř nekonečné zdroje energie a nejvyššího Poznání. Pro zasvěcence jsou již málo využitelní.

    Andělé a archandělé 11, 13 a 15té dimenze- nejvyšší meditace a prožitky jen pro několik jedinců na Zemi

    Stvořitel individuality zasvěcence - 23.dimenze - Absolutní autorita, je přístupná přes sedmou případně devátou dimenzi. Jen na nejzásadnější otázky jako je volba hlavního Učitele, zaměření celé hierarchie apod.


    Pro rychlou orientaci je možno shrnout božské síly na hlavní:

5. dimenze - vysoký průnik intuice
6. dimenze - dějovost, operativa, podrobné odpovědi
7. dimenze - hlavní problémy, duchovní Principy, harmonie, stručné odpovědi
8. dimenze - energie, síla uskutečnění, strohost
9. dimenze - božská vševědoucí Dokonalost a Láska, svrchovanost


    Běžný začínající zasvěcenec (stupeň BC) využívá Mistra a nadvědomí Já pátého stupně, později stupně 5,5, někdy i šestého. Postupně se připojují ještě vyšší Inteligence do multikanálového spojení připomínající servery v internetu. Nejnadanější začátečníci (stupeň A,B) mají přístup k 6,5tému i k sedmému stupni Inteligence, ačkoliv Je ještě neumějí využít. Ne všichni zasvěcenci však využívají všechny božské síly, které by byly ochotny s nimi pracovat.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více