Jste zde

 

Channeling

Za vším je pocit

Uvědomujete si jak ohromnou a dosud málo prozkoumanou roli v našem životě hrají pocity? Vždyť nakonec děláme vše jen pro ně! Hledáme je v sexu práci i v všemožné lidské činnosti. Na druhé straně deprese může dovést člověka k sebevraždě. Z agrese vznikají nenávisti závisti vraždy i války. Touha mít lepší pocit vede k snaze vyniknout majetkem či postavením. V náboženství odedávna hledali lidé pocity jistoty mystikové i božské extáze. Máme v sobě... více

Kapitoly duchovní výchovy

O prorocích všech civilizací je známo že kromě tlumočení zpráv od božských sil měli svůj život plný dramatických událostí i klidného vnímání Dokonalosti. Životopisy křesťanských svatých popisují že to původně byli běžní hříšní lidé kteří byli často za dramatických okolností přitahováni do boží blízkosti. Nebylo to vždy v klášterním klidu i světský život je Bohu blízký. Každý kdo se rozhodne jít touto cestou musí počítat s tím že mu... více

Hierarchie duchů

Po smrti prochází vědomí ducha člověka jednotlivými částmi psychiky od astrální po nirvanickou a postupně je poznává. Jedním z úkolů duchů vyšších světů je péče o lidi. Duchovní strážci - Mistři mají svojí hierarchií každý pracuje s několika svěřenci. Většina jich pochází ze Země vyšší jsou i z jiných planet. Duchové jsou různí podobně jako lidé a jejich kategorizace je problematická. Existují i umělí duchové (agregory a dekurzory). Všichni... více

Číselné hodnoty v duchovnosti

Čísla v duchovnosti mají svůj informativní význam který nelze přeceňovat. Okamžité hodnoty se většinou liší od průměrné.Podíl dobra a zla v člověku nebo společnosti: Ve vesmíru a na Zemi jsou tyto síly v rovnováze a vyskytují se ve všech kombinacích. Na život člověka má jeho podíl dobra značný vliv který lze přirovnat k jízdě po silnici kde levá krajnice je čisté zlo a pravá úplné dobro. Tyto krajní polohy se však vyskytují vzácně. Bezpečná jízda... více

Co je ego

Duchovnost je konec ega v tom se všechny nauky shodují. Proč z ní tedy nemá strach? Protože se dokáže dobře přizpůsobit najít v ní seberealizaci aby se povýšilo vyniklo. Proto se opřádá mýty a iluzemi o tom jak má duchovní člověk vypadat a jaký je vlastně Bůh. Vybírá si z nauk co se mu hodí. Nechce kritiku aby mu někdo narušoval svobodu to by mohlo být ohrožené. To byla podstata sporů mezi Kristem a farizeji. Proto je tak málo pokročilých mystiků. Někdy... více

Dočasnost duchovních nauk

Jak je psáno v Písmu jsme děti Boha. Nemůže nám proto dávat úplnou Pravdu proto se náboženství od sebe tak liší. Každá učí určitou lidskou skupinu základním skutečnostem. Zejména to že život člověka má význam v božím Díle a že existuje něco vyššího než jsme my k čemuž máme směřovat. Lidem se tato myšlenka většinou nelíbí. Rádi si myslí že vědí jak je stvořen svět v kterém si mohou dělat co chtějí pokud jim v tom náhoda nezabrání. O... více

Dívka Jája

Zasvěcenec měl zvláštní sen. Byl ve školní třídě s asi čtrnáctiletou dívkou která byla velmi bystrá. Snažil se jí vyprávět co zažil za války a později v komunistické totalitě ale jí to příliš nezajímalo jen se usmívala. Jeho argumenty nebrala vážně. Když se pak ptal na význam snu dozvěděl se že dívka je součástí jeho osobnosti která není zatížena jeho minulostí ani problémy s agresivitou a sexualitou. Dozvěděl se že se s ní může telepaticky... více

Problémy channelingové práce

I v channelingu platí že když dva dělají totéž není to vždy totéž. Tyto schopnosti využívá řada jednotlivců i skupin na přednáškách i v poradenské a psychoterapeutické činnosti. Analýzou jejich práce pro veřejnost je možno zjistit určité problémy:vv Možnost poškození jiných osob Každý kontaktér se napojuje na síly které volá ale ty musí odpovídat jeho vyspělosti a pročištění. Místo volaných se mohou ozvat zcela jiné aniž o tom ví. V praxi se... více

Rozhovor s Kristem a Duchem Svatým

Večer se mu ozval Kristus. Byl to druhý den poté když poprvé mluvil s devátou dimenzí. Neodvažoval se Ho volat ačkoliv uslyšel že s Ním již může hovořit bylo to tak překvapivé. On mu však dal na vědomí Svoji Vůli s ním hovořit. Pustil si proto křesťanský chorál a oslovil Svatou Trojici. Kristus se mu ozval a oslovil ho obyčejnými slovy. Byla v nich lehkost přátelskost a radost i nadhled. Měl zcela zvláštní projev. Nebyl silový jako JHWH či osmá dimenze ani... více

KADEHI o sobě

Božská síla KADEHI byla požádána aby řekla něco o Sobě přes médium ale převážnou část informací o Ní předala šestá dimenze kterou tím pověřila: KADEHI má dané úkoly a rámce (pravidla) které tvoří koncept vesmíru ve kterém se může volně pohybovat. Ještě vyšší dimenze Mu zadávají úkol vesmíru a sami odpovídají za jeho smysl a rozvoj. Tito nejvyšší archandělé zpracovávají úkol Boha - základní obraz Stvoření. Ten se rozvíjí do jednotlivých... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků