Jste zde


Číselné hodnoty v duchovnosti
Ing. Roman Palka

Čísla v duchovnosti mají svůj informativní význam, který nelze přeceňovat. Okamžité hodnoty se většinou liší od průměrné.Podíl dobra a zla v člověku, nebo společnosti:

 

Ve vesmíru a na Zemi jsou tyto síly v rovnováze a vyskytují se ve všech kombinacích. Na život člověka má jeho podíl dobra značný vliv, který lze přirovnat k jízdě po silnici, kde levá krajnice je čisté zlo a pravá úplné dobro. Tyto krajní polohy se však vyskytují vzácně. Bezpečná jízda životem je v pravém jízdním pruhu mimo středovou čáru a krajnici. Podíl dobra zhoršují i starosti, strach a stres.


Podle procentuálního podílu myšlenek dobra osobnosti existuje:

0 až 40 Koncentrované zlo - démoni
40 - 60 Lidská zloba a agresivita - polodémoni
60 - 70 Konfliktní lidé
70 - 80 Příjemní lidé
80 - 100 Vysoce charakterní a duchovní lidé


Hodnota duchovního urychlení vyjadřuje, kolikrát je vývoj jedince rychlejší, než je průměrná hodnota:

1 - 3 Běžný slušný člověk
3 - 10 Zájemce o psychologii, filosofii a náboženství
10 - 200 Duchovně aktivní člověk, spolupráce s nadvědomím. V noci může urychlení dosahovat i desetinásobku
200 - 5 000 Totéž, ale věnuje se výhradně duchovnosti. Osobnosti po pádu z nadnirvanických úrovní
5 000 - 100 000 Duchovní transformace zvlášť vyspělých jedinců. Maximální hodnoty měl Budha, R. Mahariši a Krišnamurti, sv.Tereza z Avily měla 50 000, sv.František 20 000


Procentuální hodnotu průniku myšlenek nadvědomí mají:

0 - 10 Obyčejní lidé
10 - 30 Intuitivní lidé, umělci
30 - 70 Duchovně vyspělí jedinci
80 - 100 Mistři

Průnik lze u většiny lidí krátkodobě zvýšit přes 90 procent ve změněném stavu vědomí.


Hodnocení tříd adeptů channelingu:

A- špičková duchovní osobnost
B- průměrná úroveň přístupu k duchovnosti i výsledků
C- slabý zájem i výsledky
D- Nevhodný pro výcvik

Pro přesnější orientaci se používá mezistupňů


Stupeň utajení informace:

1 pouze pro vlastní potřebu
2 pro skupinu inspektorů
3 pro ostatní členy
4 pro přednášku


Ponor do božské dimenze je pocit přiblížení se k Bohu:
V meditaci:

do 7 procent lehká meditace
10-40 střední

mystické stavy:

45-65 hluboká
nad 65 velmi hluboká


Trvalý ponor:

do 5 procent průměrní lidé
5 - 20 procent umělci
20 - 35 procent zkušení zasvěcenci
35 - 50 procent velmi zkušení zasvěcenci
nad 50 procent mistrovský


Kompatibilita osobností:

do 50 proc. problematická souhra
55 - 75 průměrná souhra
nad 80 harmonická spolupráce


Aktivita dimenzí
Křivka energetické distribuce ukazuje, kolik energie projevuje 1-6tá dimenze. První je fyzická aktivita, ostatní jsou psychické. Srovnáním křivek dvou lidí či období lze přehledně vyjádřit podíl aktivit jednotlivých dimenzí. Ve vědomí je ovšem jen část, to je možno vyjádřit dalším grafem.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více