Jste zde


Problémy channelingové práce
Ing. Roman Palka

I v channelingu platí, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Tyto schopnosti využívá řada jednotlivců i skupin na přednáškách i v poradenské a psychoterapeutické činnosti. Analýzou jejich práce pro veřejnost je možno zjistit určité problémy:vv

 

Možnost poškození jiných osob
Každý kontaktér se napojuje na síly které volá, ale ty musí odpovídat jeho vyspělosti a pročištění. Místo volaných se mohou ozvat zcela jiné aniž o tom ví. V praxi se vyskytuje široké spektrum lidí, komunikujících od nekvalitních a více či méně nebezpečných temných sil až po ty, kteří mají přístup k vysokým stupně božské hierarchie. Tomu také odpovídají výsledky. Ti, kteří vědomě pracují a temnými silami, však většinou nepracují veřejně. Nebezpečné je zejména střídání kvality informací. Pokud kontaktér nedokáže udržet vysokou kvalitu zdroje, měl by channeling ukončit, protože i při dobrých úmyslech by mohl poškodit druhé. Základní vlastností temných sil jsou totiž účelové lži a schopnost ovládání vědomí osob se sníženým podílem dobra.


Učení různých skupin se od sebe liší
To je přirozený jev, protože každý dostává informace s ohledem na svou duchovní vyspělost. Ještě dlouho nedostaneme definitivní pravdu. Problém vzniká až tehdy, když se posluchačům sdělují nesmyslné informace od nekvalitních zdrojů, které si často dávají vznešená jména.


Zasvěcenci si za své služby nechávají platit
Finanční ohodnocení nelze odsuzovat, pokud je přiměřené. Jednostranné zaměření na zisk však není známkou správného přístupu a zhoršuje výsledky.


Nebezpečí magie
Channeling je metoda, kterou lze zneužít k šíření temné magie. Vzhledem k naprosté neinformovanosti veřejnosti o možnostech telepatického ovlivňování je nebezpečí ještě větší. Skupiny temných mágů mohou disponovat silnou energii. Naštěstí je jich velmi málo a reálné nebezpečí je proto malé. Nejvíce jsou ovšem nebezpečni sami sobě.


Případným negativním vlivům některých channelingovým skupin by bylo možné zabránit dobrou intuicí. Je však u většiny lidí malá, takže by měli alespoň uvážit zda ten, který tvrdí, že hovoří s Bohem či Kristem má dostatečné charakterové vlastnosti Je totiž nepravděpodobné, že by božské síly hovořily přes nečestného člověka. Je také nesmyslné, když někdo všem nabízí či zaručuje duchovní pokrok, protože ten je závislý na přístupu konkrétní osoby. Slibovat finanční prospěch je také podezřelé.Vnitřní problémy channelingových skupin jsou zejména v chybách v přístupu:


Rozporné názory na využití channelingu vedou k vytvoření názorových proudů uvnitř skupiny
Někteří totiž z různých důvodů odcházejí od komunikace a snaží se pracovat pouze průnikem intuice. Pokud je zachována ochota k dialogu, jsou rozpory přínosem. Často však nechtějí slyšet o svých problémech.


Nebezpečí vzniku sekty
Někteří zasvěcenci tvrdí, že jedině oni mají přístup k nejkvalitnějším informacím. Zpochybňují druhé a mají sklon se obklopovat poslušnými ovečkami, které se zatajeným dechem sledují jejich komunikaci a nechají se jimi ovládat. Do channelingové skupiny by měli mít přístup jen ti, kteří jej ovládají, jinak vznikne nebezpečí sekty. Prosazovat autoritu je vždy špatné.


Přílišná ezoterika
Některé skupiny jsou zcela utajené a nepředávají zjištěné výsledky veřejností, což je škoda. Opakem je přílišné odkrývání karet a zasvěcování nevhodných osob.


Sebechvála a pasivní přístup
Pokud nejsou informace aktivně využívány pro vývoj a psychoterapie je odmítána, zůstane z channelingu jen sběr informací. Ješitnost však většinou narůstá.


Opojení představou o Bohu
Zasvěcenci se mohou v touze po bezkonfliktní duchovní cestě spojit s agregorem vyšší dimenze, který jim splní jejich přání a bude jim vyprávět krásné myšlenky o Bohu. Nebude po nich nic chtít, protože si to nepřejí. Myslí si, že Boha již mají na dosah a jsou tím opojeni. Agregor si však za to bere hodně energie, takže budou časem dotlačeni zpět k fyzickému světu, který je opět stáhne dolů. Sebeklam vzniká vždy, když není ochota k práci na sobě.


Nebezpečí magických sil
někteří duchové využívají magické zdroje energie a nabízejí kontaktérům různé lákavé možnosti. I když to nemusejí být démonické síly (původně byly zřízeny pro určitý úkol), jsou zavádějící, protože neobsahují psychoterapeutické procesy. Jejich vysoká energie může zasvěcence poškodit. Z dobrého úmyslu tak může vzniknout katastrofa.


Rozvoj utkvělé myšlenky
Pokud nějaký vizionář má touhu pomoci světu nějakou nereálnou myšlenkou, např. jednotným jazykem či reformou ekonomiky, může ji rozvíjet channelingovými informacemi. Z odpovědí eliminuje co se mu nehodí a vytváří si nesmyslnou egoistickou ideologii o které tvrdí, že je božského původu. Může pracovat se silami, které využívají jeho naivity a plní mu jeho přání.


Chybný plán
Podobný případ může nastat i opačným postupem. Vizionář dostane od božských sil dobrou myšlenku, kterou chce uskutečnit svým nereálným plánem.


Nejlépe je volat božské síly a nechat jim volnou ruku a nezasahovat do jejich vůle a přijmout jejich výchovu. Čím má více omezujících prvků, tím méně kvalitní informace dostane. Osvědčilo se ptát se na problémy konkrétních lidí, navazovat na osvědčené výsledky a být otevřen novým postřehům a zkoumat je. Dialog mezi jednotlivci i skupinami by prospěl všem.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více