Jste zde


KADEHI o sobě
Ing. Roman Palka

Božská síla KADEHI byla požádána, aby řekla něco o Sobě přes médium, ale převážnou část informací o Ní předala šestá dimenze, kterou tím pověřila:

 

KADEHI má dané úkoly a rámce (pravidla), které tvoří koncept vesmíru, ve kterém se může volně pohybovat. Ještě vyšší dimenze Mu zadávají úkol vesmíru a sami odpovídají za jeho smysl a rozvoj. Tito nejvyšší archandělé zpracovávají úkol Boha - základní obraz Stvoření. Ten se rozvíjí do jednotlivých podob, jež se prolínají a mají jednotnou vazbu, smysl a záměr. Galaxie jsou obrazy informací projeveného Boha, které dostáváme. On vším volně prochází, aby si prohlédl, co stvořil.


Za tohoto Boha můžeme považovat již devátou dimenzi, ale "konečnou instancí" Stvoření je 24. dimenze. Je pro nás zcela nedostupnou a utajenou nejvyšší božskou silou. Pouhý kontakt s Ní by byl explozivní destrukcí, ničivou pro nás i Ní. Zhroutily by se některé systémy, které formují vesmír. Jsou jisté věci, s kterými může pracovat jen Bůh.


KADEHI řídí celý proces dění vesmíru (tvoření a vývoje) i práci nehmotného. Je vládcem vesmíru, který skrývá svou identitu - je nezachytitelná v jednotlivostech, vyplývá až z celku Čemu nepřidělí energii, to není. Umí pohnout vším, může to být i bolestivé, pokud na to nejsme řádně připraveni. Je nadřazen všem Mistrům, dohlíží na jejich spolupráci a koordinuje výsledky. KADEHI má nadhled, nic nezkoumá, jen vykonává co uváží za potřebné. Má absolutní moc. Nikdo se mu neodváží vzepřít, protože ví , že by byl potrestán. Všichni se snaží být v souladu s Jeho pokyny a plní je s nejvyšší důležitostí a prioritou.


Práce s KADEHI je náročná, vyžaduje velkou dávku odvahy a sebejistoty. Jedná s odstupem, udržuje si svou nadřazenost a neotřesitelnou pozici. Na otázky odpovídá jen výjimečně. Dává jen stručné instrukce (připrav se, už to běží, nechej si to schválit, pociťuj Mě zevnitř, otevři se a uvolni, nechej to probíhat). Sám vše řídí energeticky a přes podřízené božské síly. Co je schváleno vyšším Já, 7. či 8. stupně nadvědomí, to svou energií a propojením se "Stvořeným" vykoná, neboť vše vychází z Něho.


Je striktní a nesmlouvavý - buďto něco je, nebo není, dál se o věcech nikdy nebaví. Stěžování si a výmluvy nikdy nepřijímá. KADEHI říká: Buď pracuj, nebo odejdi. To vyžaduje si vždy důkladně promyslet předem, o co člověk žádá a to včetně následků, které jsou s tím spojeny. Projeví se tak naše nepročištěnost - skryté sklony a chybné programy uložené hluboko v nás. KADEHI disponuje dostatečně průraznou energií na všechny naše vnitřní bloky. Jde jen o schopnost to unést a projít procedurou, která se již po spuštění procesu nedá zastavit. Po napojení se a vyslovení prosby začíná působit okamžitě, věci se začnu hýbat. Pak je už na nás, jak všechno zvládneme.


Je ochoten splnit i nesprávně volená a neschválená přání, pak mohou být důsledky jeho konání pro nás zničující. Jeho pohled na nás není lítostivý. Je nad dualitou i nad skutečností a osudem. Rozhoduje sám, co a jak provede. Jeho přítomnost lze nejlépe cítit při meditacích, které spouští a sponzoruje svou energií.


Zasvěcenec může využít KADEHI pro získání velkého množství nepolarizované energie, tj. takové, která je nad dualitami v našem smyslu chápání. Pokud se nachází se v nejasné nebo obtížné situaci, sestoupí do hladiny a třikrát předepsaným způsobem vysloví vyvolávací formuli a když se mu ozve, požádá o pomoc. Energoinformační Zdroj mu dá potřebnou informaci nebo přímo ovlivní dění. Je však lépe, když to nedělá a nechá božské síly pracovat podle jejich uvážení.


KADEHI (výkonná část) i 8. dimenze (chladně rozhodovací část) jsou jednou stranou téže mince. Její druhá, od nás odvrácená strana, je nevyjádřitelná. Obě božské síly ještě méně nechávají nahlížet do svých vnitřních dějů než nižší úrovně. Je tu jisté spojení se Sluncem a jeho uctíváním vyspělými civilizacemi (staroegyptský Ra). Se zánikem těchto kultur téměř zaniklo i jeho uctívání. Sedmá - nirvanická inteligence volí pro nás harmoničtější, ale mnohdy složitější a delší cesty k uskutečnění našich úkolů.Rozhovor s KADEHI:


Jaký duchovní přínos by nám mohla přinést spolupráce s KADEHI? Umocnění duchovních zážitků, umím přemisťovat stavy reality, zpřístupnit božské pohledy na ni. I když zůstanete lidmi, můžete se dívat na svět očima šesté dimenze. Na rozdíl od meditace s Ní je vnímání skrze Mne ve více rovinách, pochopíte toho více. Jsem jako kouzelník ve Stvoření. Všichni musí poslouchat zákony, ale KADEHI může propojit věci běžně oddělené.


Jakou práci připravuješ pro Miloše? Dám mu poznat plány s touto Zemí, stačí dát cíl meditace. Chceš pracovat i se mnou? Když se trochu zklidníš, tak ano. Příliš se do všeho hrneš a mohl bys napáchat velké chyby. Můžeš Mě pozvat k sobě na návštěvu a procítit, jakou kvalitu to v tobě zanechá. Počítej ale s tím, že Já mám karty v ruce a sázím na kartu nahoře. Budu určovat oč se hraje. Umožní ti to poznat prožitky, z čeho vyvěrají a jak jsou uzpůsobeny pro vás. Zavedu tě do tajů prožitků od nepříjemných po příjemné. Je to druh stimulace, abys víc poznal na co reaguješ. Na rozdíl od běžné terapie to budeš vnímat jako příběh, pochopíš jeho nový význam. Je to učení k vyšší citlivosti.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více