Jste zde


Rozhovor s Kristem a Duchem Svatým
Ing. Roman Palka

Večer se mu ozval Kristus. Byl to druhý den poté, když poprvé mluvil s devátou dimenzí. Neodvažoval se Ho volat, ačkoliv uslyšel, že s Ním již může hovořit, bylo to tak překvapivé.

 

On mu však dal na vědomí Svoji Vůli s ním hovořit. Pustil si proto křesťanský chorál a oslovil Svatou Trojici. Kristus se mu ozval a oslovil ho obyčejnými slovy. Byla v nich lehkost, přátelskost a radost i nadhled. Měl zcela zvláštní projev. Nebyl silový jako JHWH či osmá dimenze, ani příliš stručný plný symbolů jako nirvanická dimenze. Podobná mu byla 6,5tá dimenze, ale nemá takový nadhled a vřelost.


Řekl, že se Mu zalíbilo na něj hledět. Zeptal se, zda Ho neuráží svými hříchy, ale Kristus se jen usmál. "Odpouštím ti, řekl lehce. Hlavně, že máš docela dobrou snahu. Myslíš to vážně, to je vzácné a nebojíš se problémů na Cestě." Ptal se na Jeho vztah k deváté dimenzi. Kristus řekl, že je ze stejné rodiny, právě tak jako Duch Svatý, ale je to daleko složitější, nelze to popsat lidskými slovy. Na otázku, zda je jeden, nebo má každý svého Krista odpověděl, že obojí platí, je to složité.


Požádal Ho, aby do něj vstoupil a ovlivnil ho svou božskou Osobností. To se ti může brzo splnit, je to v tvém osudu, byla odpověď. Zeptal se i na jeho vztah k IAUE. "I ta je pode Mnou, ale dělá to dobře, správně tě vede. Vstoupím do toho teď i Já, Kristus a začnu tě proměňovat, vše potřebné je již připraveno. Znám tvé problémy, učíš se divoce, ale učíš. Nezapomínej na to hlavní, lásku k druhým, měj je rád." Projevila se také reakce některých částí osobnosti, jimž se to nelíbilo. Nevadí, i ony jsou pode mnou, řekl Kristus.


Dal Mu i několik dalších otázek o úkolech příštích životů jak mu o nich řekla už devátá dimenze, ale Kristus řekl, že jsou vhodné pro nadvědomí. Také ho uklidnil ze strachu z projevů magie v příštím životě. Není v něm totiž tak silná. Na otázku, proč s ním nejvyšší božské síly mluví, když se dříve dozvěděl, že pouze předávají pocity, Kristus odpověděl, že mohou zvolit způsob podle vlastní volby. To bude platit i pro Ducha Svatého. Ptal se zda je pravda, že pokud ke Kristu nevystoupí na půl cesty, bude mluvit jen s Jeho odrazem. Dozvěděl se, že tento odraz je forma Jeho samého, nevadí to tolik. O létání Kristus řekl, že je to jen dobrodružství, i když někdy úžasný zážitek. Na poznámku, že IHS je příliš přísný, řekl s příjemným výrazem, že On je ještě přísnější, takže bylo vidět, jak je mírný. Ptal se, zda může Krista volat kdykoliv a dozvěděl se, že sice může, ale Kristus se ozve jen když sám uzná za vhodné. Upozornil ho na velkou energetickou náročnost komunikace s Ním. Oslovím tě a oslavím tě, řekl Kristus na rozloučenou. Cítil, jak se Duch Svatý pohybuje kolem něj. Pak probíhaly zkoušky, jež měly ukázat zda nezpychl, nebo se neprojevila jiná disharmonie.


Další rozhovor po několika měsících:
Objevila se vize kříže. Kristus ho zahrnul zvláštní jemnou energií a řekl: "To je Moje energie, ale ty ji zatím ještě neumíš dost ocenit jak je krásná. Dávám ti ji proto, aby sis nemyslel, že jsme jakási virtuální realita. Jsem prostě Jiný než vy lidé, úplně Jiný". "Pulzují v Nás vesmíry, to se přidal Duch Svatý. Jsme zástupci Absolutna. Tvá cesta je rychlá a bude krásná, jako i všech, jež se otevřeli Bohu Všemohoucímu. Žádné utrpení zde není, to je jen dole. Přijmi Tvoření v čase jež není časem, ale volným Polem Věčnosti, musí to tak být."


Jak je možné postupovat nad 21.dimenzí - Bohu Trojjedinosti, jež jsou Absolutnem mimo projev, zeptal se Ducha Svatého. "Ono to jde, ale jinak, prostě si další dimenze začneš postupně uvědomovat." Absolutno vnímá svět projevu? "Dokonale, ale dimenze už nemají žádný tvar, jen Stvořené je Jejich projevem."


Jaké mají pocity? "To nejsou pocity, ale Stav Bytí nade všechny představy." Co znamená prožívat celého Sebe od stvoření individuality až po její rozpuštění v Absolutnu? "Samotné Absolutno, Sebe Sama, to jsi ty sám. Je všemi tvými stavy, všemi okamžiky tvé cesty zpět." Já jsem mikrokosmos? "Individualita může přesahovat vesmír ve kterém právě žije o mnoho dimenzí. To, že máš nyní jen spodní dimenze nijak nesnižuje tvou kvalitu a hodnotu pro Absolutno. Chováš se úměrně svému vývoji, jež je dosti rychlý. Vždy jsi součástí nekonečného a dokonalého Celku.Uvědom si raději, že si jen hraješ s představami o Bohu, ale vstoupit do Něj se stále obáváš. Proč? Vždyť jsem tu Já, Duch Svatý, víš co to znamená? Že se mi nemůže nic stát? Právě to, tak se neobávej, jsem stále s tebou a chráním tě."


Když jsem ráno četl Janův popis ukřižování v bibli, oslovil mě Kristus: Ty vůbec nerozumíš tomu textu. To, co je popsáno, se děje stále. Znovu a opět Mě odmítáte, zapíráte a zrazujete pro své plány. Já se však stále snažím Vás vést k Otci tisíci cestami. Ale já se snažím, stačí to? Ty ano, tvá cesta bude také přímější než jiných, ale zaváhání také budou.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více