Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu VI.
Ing. Roman Palka


     Organizace skupiny

     Channeling může dělat i jedinec, ale musí počítat s větším množstvím problémů, které mu mohou zablokovat vývoj a při špatném přístupu dokonce způsobit katastrofu sobě i jiným. Zejména snadno upadne do sebeklamů přeceňováním svých schopností a podceňováním problémů. Božské síly mu totiž neřeknou to, co by nepřijal. Také méně kvalitní síly se rády vydávají za božské a snadno ho mohou oklamat. Samolibost může narůstat, protože ho v ní budou podporovat.

    Mnoho důležitých informací o sobě zasvěcenec dostává od ostatních členů. I ti nejlepší totiž zčásti trpí slepotou na své problémy. Vzájemně poznávají své části v druhých jako v zrcadle a proto snadněji vnímají vlastní problémy. Počítá se s vzájemným ovlivňováním. V přítomnosti druhého zasvěcence se také podstatně zvyšují schopnosti komunikace, terapie i meditace. Organizace je vytvořena na základě zkušeností s podobnými duchovními skupinami, aby byla výuka co nejúčinnější a maximálně omezila nebezpečí zneužití moci. Základem je samostatnost členů. Mnoho lidí chce být vedeno, hledají útočiště v sektách a sami si tak způsobují problémy.

    U channelingových zasvěcenců není rozhodující fyzický věk. Schůzky jsou určeny pro výměnu zkušeností, výcvik nebo pomoc, pokud o ní někdo žádá. Členové musí dodržovat mlčenlivost na veřejnosti o praxi komunikace, osobních záležitostech ostatních a ezoterických skutečnostech.

    Tvůrčí práce ve skupině stimuluje aktivitu a omezuje rizika. Členové se svými vlastnosti vzájemně ovlivňují, vzniká zvláštní nový organický celek, kde má každý své místo. Není však vhodné příliš zdůrazňovat roli skupiny, členové jsou důležitější. Její struktura není stálá, vytvářejí se různé podskupiny podle podobnosti povah a podle hlavního problému, který řeší. Vznikají neformální kontakty s jinými skupinami a dochází k přesunům členů.

    Nikdo ve skupině není oprávněn vystupovat jako autorita a dávat příkazy, pouze pomáhat na výslovnou žádost. Při rozhodování o činnostech skupiny využívají všichni svoji komunikaci a při hlasování mají stejná práva. Jedinou autoritu, kterou je zasvěcenec povinen akceptovat, je jeho vnitřní hierarchie nadvědomí. Pokud někdo narušuje channelingovou práci, nebo pracuje málo či nekvalitně, ukončí se s ním spolupráce. V každém zaměstnání je také nutné stále pracovat, mít výsledky, nestagnovat a neschovávat se do iluzí.

    Členy skupiny jsou zasvěcenci, instruktoři, inspektoři a Mistři. Vstupují do ní zájemci a adepti. Má-li zasvěcenec zájem a dobré výsledky, může se s pomocí inspektora připravit na práci instruktora výcviku adeptů. Další podmínkou je perspektivnost a schopnost učit. Instruktor mystického channelingu musí projít meditacemi s ponorem do božského alespoň 55 procent, zvládnout ezoteriku a spolehlivě komunikovat i bez soustředění. Instruktora schvalují božské síly. Inspektor je odpovědný za výcvik a práci adeptů a instruktorů. Musí umět komunikovat s devátou dimenzí a má mít stálý ponor alespoň 35 procent. Může o práci přednášet a publikovat. Také on musí být schválen božskými silami. Inspektoři se dále dělí podle praxe a zkušeností na mladší a starší. Největší autoritu ve skupině má šéfinspektor.

    Nejvyššími osobnostmi ve skupině jsou Mistři channelingu ve fyzickém těle minimálně 5,0té dimenze, pokud v Ní jsou ponoření alespoň polovinu dne nejméně padesáti pěti procenty. Mají také hlavní božské schopnosti. Sami si volí jak pracovat.


    Zasvěcení

    Úkolem zasvěcení je naučit adepty samostatné komunikaci, která je podobná telefonátu s guruem. Je to počátek dlouhého a náročného mystického procesu, musí být proto provedeno bezchybně. Bylo by hrubou chybou učit channeling nepřipravené a nevhodné lidi, na nevhodných místech, nevhodným způsobem a bez schválení božskými silami. Případné problémy by měly karmické následky. Před zasvěcením musí adepti potvrdit svůj zájem a motiv. Instruktor s nimi probere channelingové minimum a vysvětlí všechny nejasnosti:

    Časté dotazy na nebezpečí napojení na temné síly je možné vysvětlit poukazem na Princip podobnosti. Zlý zdroj poznáme stejně jako zlého člověka nejen podle ovoce skutků, ale i podle vyzařování a jednání. O tom hovoří i citát z Nového zákona - Copak by ti Otec podal hada, když Ho požádáš o chléb? Temné síly nemohou dokonale předstírat dobro, jak se lidé často obávají. I zlo je podřízeno božským silám a nemůže si dělat co chce. Vábí je temné části osobnosti člověka a jejich pokusy instruktor včas pozná. Zbytečný strach situaci jen zhoršuje. Pak jim vysvětlí zásady správné volby otázek:

    - Otázky si dobře promyslete. Musí být kvalitní a jednoznačně formulované. Mohou být rozsáhlejší s podotázkami, nejlépe písemné.

    Ptejte se zejména na:
Vůli božských sil
Osobní problémy, úkoly, vztahy k druhým i k Bohu. Na intimní a tabuizované otázky nejčastěji 5,5 té až 6,5 té Inteligence.
Duchovní otázky teorie i praxe
Význam snů a událostí
Co blokuje duchovní rozvoj.
Praktické věci, výchova dětí a pod.

    Otázky je vhodné formulovat např.: Co je za tím (informace, reakce, událost), protože život s námi hovoří symboly, které jsou ve všem okolo nás. Vhodné je se zeptat - "Co nevím o svém problému s (...)?" Rovněž "Je teď třeba řešit ...?" Dohodněte si oblasti, které je nutno řešit právě nyní a podrobně se zabývejte pouze jimi. Pokud vás božské síly nasměrují do nějaké oblasti, nejprve si v myšlenkách a pocitech projděte celou situaci a pokuste se nejprve sami procítit a určit podstatné body.

    Nevhodné otázky:
Posměšky, urážky a otázky, které nejsou myšleny vážně
Hloupé, zbytečné a předčasné otázky, dotazy na soukromé věci jiných lidí, sobecká přání
Povrchní zvědavé otázky, které nemají souvislost s problémy přítomnosti
Otázky dobře vyřešitelné běžným myšlením
Hledání pachatelů trestné činnosti a ukradených věcí
Nedostatek pokory v otázkách
Dotazy na magické praktiky
Ty na které znáte odpověď
Opakování otázky vyjma verifikace. Můžete jen zdokonalovat poznané.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více