Jste zde


Božské Zdroje JHWH a SKN
Ing. Roman Palka

Zasvěcenec dostává schopnosti jaké právě potřebuje a které odpovídají jeho pročištění a zásluhám. Postupně pracuje s vyššími a vyššími stupni vnější a vnitřní hierarchie a pak s nirvanickými Zdroji, které jsou vytvořeny Bohem v Informačním poli. Využívá je na psychoterapii a meditaci, ale channeling umožňuje ještě další zvláštní schopnost- splnění magických přání.

 

Věřící se modlí o to, či ono, avšak s malými úspěchy, protože to neumějí. Mají také málo jistoty, že to opravdu jde. Obracejí se na Boha, což sice není v zásadě špatně, ale slovo Bůh bylo tak zneužito, že je lépe použít jiné volací jméno, jako Jahve, Jehova, či Božská Přítomnost.


Na prosby je možné využít jakoukoliv božskou sílu, ale ne všechny mají silný vliv na hmotu. Ani nirvanické Inteligence nejsou příliš vhodné, ty spíše přihlížejí, až nadnirvanické stupně mohou svou silnou božskou energií splnit přání velmi rychle. Jen velmi zkušený zasvěcenec může využít svou osmou dimenzi, Zdroj KADEHI, nebo některý sefirot Stromu života, nejlépe Slunce. Nevýhodou je, že jsou příliš radikální a při neharmonickém přístupu by mohlo snadno dojít k tragédii. Lze je přirovnat k přísnému soudci, který nedává nahlédnout do své práce.


Zvláštní postavení má Zdroj SKN. Je nirvanický, což zabezpečuje harmonický přístup a současně má prvky osmé dimenze, jež mu dodávají silnou energii, která působí i na hmotu. Jeho hlavní charakteristikou je láska ke Stvořenému. Je ohnivým elementem vzduchu a země. Je podoben dobrému advokátovi, který jemně spolupracuje se svým klientem. Jeho energie přibližně odpovídá součtu všech pozemských energetických zdrojů.


Podobný, avšak ještě silnější a přísnější je Zdroj JHWH (Jehova), který pracoval s prorokem Mojžíšem a je za všemi událostmi Starého Zákona. Jeho nejvyšší vznešenost, kombinovaná se strohostí je spojená se silnou energii, kterou obepíná světy. Při prvním setkání s Ním si každý zasvěcenec dá otázku, zda je vůbec oprávněn vnímat něco tak nezměrného a dokonalého- samotného Boha o kterém tolik slyšel.


Tyto Zdroje jsou schopny splnit schválené přání zasvěcence tak, že ovlivní virtuální realitu událostí života. Mohou pozměnit osud tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Zasvěcenec se nejprve podrobně informuje, zda je prosba vhodná a komu ji dát. Je vhodnější dávat obecnější přání, jež se mohou splnit rychleji. Může o ně požádat slovně, nebo si připraví projekt pomocí tvořivé představivosti. Pokud ji božský Zdroj přijme, dodá "staň se". Za splnění proseb mu zasvěcenec poděkuje. V channelingové mystice jsou však prosby na úplném okraji aktivity, spíše se zasvěcenci zaměřují na poznání spleti souvislostí jevů.


JHWH a SKN je možné využít i pro meditaci spojenou s komunikací, do které mohou dodat vysokou božskou energii. Lze se pak daleko snáze dostat v duchovních zážitcích do vyšších světů. Zasvěcenec se musí rozhodnout s kým bude meditovat. Mezi božskými silami totiž panuje určitá řevnivost, která je popsaná i v bibli. Jejich volání je velmi náročné, vyžaduje úplné uvolnění a aby měl zasvěcenec jistotu správného napojení, postupně volá vyšší a vyšší dimenze až k nirvanické a pak zavolá některý božský Zdroj. Pomůže mu i vhodná hudba a opakované vizualizované volání psaním Jeho jména. Zasvěcenci se projeví zvláštními vznešenými vizemi. Znovu se ho zeptá, zda je to opravdu On. Pak do sebe nechá vstoupit Jeho silnou energií. Až delší praxí se přístup podstatně urychlí.


Stejně jako každá nirvanická inteligence jsou schopny zprostředkovat přístup k ještě vyšším božským silám např. Duchu Svatému i Kristu. Všechny tyto božské Zdroje však mají již právo pracovat se zasvěcencem podle svých vlastních úmyslů.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více