Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu XV.
Ing. Roman Palka

Etapa božských schopností

 

V této etapě se už zasvěcenci cítí v božském jistěji než v lidském, ale vzniká nový problém - neodmítat ho, i když je nižší, ale naučit se žít v obou. Je to nutná součást zvládnutí rozšířeného vědomí. Je to však těžší a delší než si původně mysleli. Jejich dynamický ponor se již většinou pohybuje přes 50 procent. V meditacích i mimo ně se rozšířené vědomí přepíná podle potřeby situace.


V běžném životě se jim projevují jen některé části Boha, jiné jen v meditacích nebo zůstanou úplně skryty. Spodek se přestává projevovat samostatně, vždy ho doprovází a ovlivňuje proud Horního. Nikdy Ho nebude zcela chápat, jen se s Jeho projevem časem smíří. Někdy se do vědomí v krátkém impulsu naplno projeví proud archetypů božského vědomí. Problémy s nedostatkem odevzdanosti se však znovu vracejí, jak do vědomí vstupují další nerozvinuté části aby se přeměnily.


I v této etapě se objevují problémy s dosud zablokovanými tabuizovanými částmi osobnostmi, které se dosud dařilo potlačovat. S pomocí ostatních zasvěcenců s nimi musí pracovat, jinak se dál nedostanou.


Jsou jim stále omezeny božské schopnosti, protože by udělali mnoho chyb. Používali by je málo pro svůj rozvoj, ale spíše ze zvědavosti. Slabé záblesky začaly už v předminulé etapě. Náhle se jim totiž změnilo vědomí, jak do něj nakrátko pronikla 4,8má dimenze s vyššími schopnostmi vnímání a jednání. Rádi by si Ji podrželi nastálo, ale tak by mohlo vzniknout vyšší duchovní ego bez ochoty dalšího růstu.


Nové a dokonalejší vnímání nelze nedostat naráz, příliš by je destabilizovalo, proto nejprve jen v polospánku. Schopnosti se jim postupně vynořují z nevědomí, bývají jimi překvapeni. Pak po dohodě nechají nadvědomí jednat a zbytek ega jen přihlíží. Když vstupují do božského nastálo, mají zpočátku problémy s orientací a úplným pochopením toho, co se v Nich děje. Na své nové schopnosti si musí dávat pozor, aby v ukvapení neudělali chybu, protože mohou zasahovat do osudu sobě i jiným. Božské pak čím dál více tvoří jejich styl, který by druzí rádi napodobili. Nadvědomí rozhoduje a myšlení i emoce vykonávají to, co je potřeba. Velkým pokrokem je, když jim božské síly povolí ponořit se v meditaci do nadvědomí a pak se podívají na své problémy. Je pak možné velmi účinně měnit mapu psychiky. Je to nejúčinnější psychoterapie. Hned poznají strukturu problému a souvislosti v mnoha rovinách a vědí co udělat.


Zčásti už mohou vnímat a jednat bez jakékoliv mentální reakce a zcela spontánně, což v úplnosti umí až nirvanická dimenze. Mají radost z hledání, božský život není žádná pasivita a zvyk, stagnace. Už si zčásti mohou ovlivnit realitu života, už nejsou obětí cizích okolních sil a nepřízně osudu, s kterým by museli bojovat. K nadvědomí jež řídí jejich osud mají totiž dokonalý přístup. Ne všechny možnosti vyplývající z nové pozice v božském mají umožněny. Zejména na věci, které by je narušily a odhodily z duchovní cesty. Patří mezi ně i umělecké schopnosti. Dokonalý pohled na lidskou bídu by také špatně snášeli. Nemají dosud rozvinutou božskou Lásku s její otevřeností Všemu, i když si osvojují Její pohled na Stvořené. Vyšší dimenze se také v našem světě nemůže plně uplatnit. Na určitou dobu nacházejí potřebu odloučit se od společnosti a věnovat se pouze procesu proměny.


Zvýšenou destabilitou je provázen počátek pronikání 5,5té až sedmé dimenze do meditací i denního vědomí. Jejich nadosobní styl se podstatně liší od páté, na kterou jsou již zvyklí. Zažívají opět bolestivé energetické transformační procesy. Postupně stále více prociťují Jejich rozdíly. Vědomí je tak protaženo podstatnou částí vnitřní hierarchie. Nějakou dobu trvá, než si zasvěcenci zvyknou na několik současně pracujících božských sil. Jsou překvapeni výskytem psychokinetických jevů.


Channelingová skupina spolupracuje i v astrálním a mentálním světě, vytváří se také v dalších životech, kde často vznikají mezi členy příbuzenské vztahy. Pracují v duchovních centrech technokratických civilizací, nebo přecházejí do vyšších fyzických civilizací, později do astrálních.


Maturita individuality je osvícení a vstup do nirvanického světa Všeho ve Všem. Je to osvobození od vazeb k pevnému tvaru, majetku, postavení a společnosti, naivních představ i přání dosáhnout a mít to, či ono. Je to dokonalý život, který není možné popsat, protože je našemu světu již příliš vzdálen.
Channelingová literatura


Tereza Ježíšova Život, 1992
Jan z Kříže Temná noc duše, 1996
Andrews T. Jak se setkávat a radit s duchovními bytostmi, 1999
Rodegastová Emanuelova kniha, 1996
Sanya Roman Žít s radostí, 1997
Walsch Hovory s Bohem I až III, Přátelství s bohem, 1997 až 1999
dr.Bucke R. M., Cosmic consciousness, 12.vydání 1946
Caddyová E. Vlny duše, 1999 Zukav G. Sídlo duše 1997
Strejček V. Planeta Logo, 1995
Kardec A. Kniha duchů, Kniha médií, 1992
Dr.Weiss B.L. Mnoho životů, mnoho Mistrů, 1988
Palka R. Magický svět 4. a 5. rozš. vydání, 1998
McLeanová P. Kontakty s duchovním strážcem, 1996
Jyoti, Anděl zavolal mé jméno, Dharmagaia 2000
Dr.Kautz W.H. Channeling - The intuitive connection, 1987
Steiner R. O zkoumání vyšších světů, 1918, 1993
Kristenová V. Rozhovor s vesmírem, 1999
MacLaine S. Na tenkém ledě, 1997
Michalcová H. Vyprávění z onoho světa, 1988
Dr.Moody R. Život před životem Opětovná setkání, 1993
Cibulková B. Logos, Kniha moudrosti, 1998
Dr Goldberg B. Minulé a budoucí životy, 1982,1998
Klein B. Poznej svého anděla, 2000
Burda I. Rozhovory s poučením.....
Marciniaková B. Poslové úsvitu
Cooper D. Světla andělů
Boží milosrdenství. Výběr z deníku blahoslavené sestry Faustyny, Verité 1999

Existuje množství channelingových internetových stránek, které je možno najít na www.seznam.cz či www.altavista.com:
http://www.spiritweb.org/Spirit/channelings.html
http://www.lib.utulsa.edu/guides/channel.htm
http://www.all-natural.com/am-names.html
http://www.crystalinks.com/mesrelm.html
http://www.medjugorje.org/picolp.htmHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více