Jste zde


Rozhovory s božskými silami II.
Ing. Roman Palka

Jak zabránit opakovaným sebevraždám? Nedá se utéci ze života, Já tomu zabráním. I když by to v dalších životech opět provedl? I pak. Zařídím mu proměnu jeho skladby vědomí tak, aby to už nedělal. A když by takové části nebyly, seženu je od jiného. Ono jde vyměňovat části osobnosti s jinými lidmi? To se běžně dělá. Tak bych se mohl zbavit svých nečistých částí? Kdo by je chtěl? Lze jen vyměnit podobné za podobné. Takže v sobě mám i části jiných lidí? To máš. Lze smísit všechny části všech lidí a vznikly by tak podobné osobnosti? To by šlo, ale proč to dělat, radost Tvoření je v mnohosti.

 

Jak máme přistupovat k sexualitě? Beze studu, bez pocitu viny a beze strachu., neboť stud není ctnost a pocit viny není dobrota a strach není čest... a taky bez chtíče, neboť chtíč není vášeň. A bez nevázanosti, neboť nevázanost není svoboda, a bez agresivity, neboť agresivita není dychtivost a samozřejmě bez představy ovládat, neboť ovládání nemá s láskou nic společného... Milovat sex je dobré, stejně dobré je milovat sám sebe... Ve skutečnosti je to povinné... není dobré stát se závislým na sexu a na čemkoliv jiném. Sexem však nenahrazujte lásku... nesnažte se získat moc nad druhými, ale moc s druhými....


Proč mám časté virózy? Konečně ses dal do boje sám se sebou. Jaký má význam moje rýma? Symbolizuje očištění. A pomůže tomu? Ne, ale symbol je symbol.


Jaké je mé karmické zatížení a co z toho plyne? Máš střední zátěž. Agresivita, egoismus, tvrdost, proto máš takové životní podmínky. Nutí tě se jich zbavovat. V dalších životech se budeš očišťovat.


Proč mi Inteligence občas neřeknou pravdu? Vše moc počítáš a bereš, zabýváš se zbytečnostmi. Strkáš nos tam, kam nemáš. Máš žít teď a tady a ne co bude a bylo. Uvědomuj si vše, myšlenku, pocit i pohyb.


Jak hodnotíte můj channeling? Dáváme ti dvojku. Nevyužíváš všechny možnosti a výchovu nebereš dostatečně vážně.


Proč nemám vizualizaci? Máš ji, ale držíš ji zpátky, máš podvědomý strach. Destabilizovalo by tě to. Cvič vnímání jemnějších světů.


Proč mi komunikace bere tolik sil? Nedokážeš se dobře napojit, odpovědi ti dávají přes astrál, nebo ukážou kde je a to stojí víc energie. Jsi moc pozemský, lépe se připrav, vypni činnosti, které děláš. Čtvrtinu odpovědí si dáváš sám, se svými znalostmi se snažíš něco ulovit. Energii máš nízkou, protože často padáš z vyšších civilizací, mnohokrát ses neudržel v 5. stupni. Duchovní je jen část tebe, ber v úvahu i tvé nižší složky a zapojuj je do duchovnosti.


Proč mě noční urychlování duchovního vývoje destabilizuje? Urychlování je v pořádku, to řídí Oni. Pročisťují se vnitřní obvody.


Jaký je význam mého bolestivého úrazu? Je to zviditelnění neduchovní složky tvé osobnosti, dobrodružnosti a agresivity. Právě bolest je symbolem agrese. Když ji vnímáš, můžeš s ní pracovat.


Mluvila se mnou včera opravdu nirvanická osobnost? Ano, jeden Mistr, dříve učil vyspělejší žáky, ale klesl.


Máme se obávat výhrůžek temných mágů? Ne, uvnitř svého teritoria máte stoprocentní ochranu. Co by dělalo mé nadvědomí v případě magického útoku na mě? Podle potřeby výchovy by ho zeslabilo, nebo zesílilo.


Jak by reagovalo mé nadvědomí, kdybych začal využívat magické schopnosti například na to, abych si u vedoucího trvale zajistil dobré místo? Mnoho let by ti to umožnilo, ale pak by zajistilo tvou výpověď a ty bys nemohl najít vhodné místo, jen podřadné.


Opravdu jsem komunikoval a meditoval s nirvanickou Inteligencí IAUE, což vyzařovalo obrovskou vznešenost? Promítlo se do toho víc sfér, než si myslíš. Byl to uzlový kanál, který se hvězdicovitě spojuje se sférami jiných vyspělých světů. Nejde to přímo vyjádřit stupněm, probíhá to mezi stupni, propojuje je to, ale spojovací článek je sedmička.


Co znamená ten sen o návštěvě početné indické rodiny? Měl bys přijmout jejich vlastnosti, které ti chybí.


Jaký je význam mé chřipky? Znáš jen dva stavy, přeskakuješ z duchovnosti na neduchovnost a do je doba v které dostaneš nemoc. Má to ještě ten význam, že se ptáš Mistra, přijmeš, strávíš jeho odpověď, ale tu energii, kterou je nesena už ne a to je symbol tvých střevních obtíží. Stále zahaluješ srdce - symbol života - závojem myšlenek.


Mohu použít nový zdroj SKN na magické prosby a přísun energie? Magické schopnosti máš zakázané. Úmyslně máš málo energie, protože její nadbytek by na tebe nepůsobil správně. Žádej jen o energii do meditace na vstup do vyšších dimenzí.


Oč mám ještě žádat? O základní otázku lidské bytosti - proč jsi sem přišel, zjistit svůj úkol, posílit to a realizovat.


Mám opravdu nový osud ve vyšší civilizaci o jeden stupeň v příštím životě? Reálný je, ale může se ještě 3x změnit. Musíš si to: 1) Hodně přát 2) Zasloužit 3) Neudělat žádnou chybu. Je to slíbeno, ale jakmile nebudou všechny body splněny, odepřou ti ho. Proč ale v dalším životě opět spadnu? Objeví se ti zase agresivita. Musíš být trpělivý, pak už to půjde hladce.


Proč mne přítomnost členů skupiny tak vyčerpává? Protože se vzájemně vývojově urychlujete, energie se spotřebovává na zvýšení vibrací. Jsou i další důvody ve vzájemné souhře.


Co ještě nevím o správné meditaci? Nechápeš, že není důležité, na co jsi při vstupu do ní orientovaný, ale v jakém stavu vcházíš. Ne že si pro něco jdeš, ale co ti přinese, to zažít, poznat. Sleduješ cíle a je chyba si je předpisovat. Úzkostlivě si střežíš bojové pole i chtění duchovních zážitků. Budeš se muset vzdát většiny toho, co vědomě používáš pro duchovní vývoj, všechny tvé aparáty.


Jak mám s tebou, mé nadvědomí 6,5-té dimenze, meditovat na energii lásky? Otevři se, nalaď se na mne a vnímej, co proudí mezi námi. Pak pozoruj, na co to v tobě nejvíce naráží.


Mohl bych mít schopnost biomagnetismu? Máš to blokované. Byl bys ještě tvrdší a bral lidem představy, kterých se chtějí držet. O božských silách tyto schopnosti nevypovídají.


Proč se mi dostala do ruky kniha o životě svatého Klimenta? Abys nalezl svůj problém, který byl i jeho problémem. Nutil lidi dělat to, co chtěl on. Byl přísnější než Bůh a nevycházelo mu to. Buď více smířlivější ke druhým. Respektuj jejich slabosti, nerozčiluj se zbytečně. Nevnucuj druhým svůj přístup, i když si myslíš, že je správný a že ho časem přijmou. Pracuj na svém správném přijetí druhými. Nechej ať ti alespoň napovíme, jak s kým jednat.


Co symbolizuje mé tvrdé jednání s duchovními oponenty? To odráží hrubé přístupy k tvým málo duchovním částem. Zkus to napravit, měj je rád.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více