Jste zde

 

Astrologie

Psychologická astrologie - cesta k sebepoznání a růstu

Často se mne lidé ptají co se dá určit pomocí astrologie. Ptají se zda je náš osud předurčen planetami. Neví zda se tomu dá věřit. A jak astrologie funguje? Co je to psychologická astrologie?  S takovými a dalšími otázkami se velice často setkávám. Lidé neví. Po letech mlčení se nyní sice s informacemi i astrology roztrhl pytel ovšem v té záplavě se velice těžko plave. Mnoho lidí stále neví co můžou od astrologie očekávat. Často mají pocit že jim... více

Astrologie - II.

V současné době jsou astrologové poradci významných politiků bankéřů podnikatelů a ovlivňují tak hospodářský a politický život řady zemí na Západě. Za druhé světové války činil Hitler důležitá rozhodnutí politického a vojenského rázu po poradě se svým astrologem Kraftem a anglická výzvědná služba zaměstnávala astrology kteří studovali možnosti astrologických rad které Hitler dostával. Českou školu astrologicku založil na začátku tohoto století... více

Astrologie - I.

Spolu s magií a alchymií je astrologie jednou ze tří základních hermetických věd a má k oběma jmenovaným důležitý vztah. Je také nejrozšířenějším oborem praktického hermetismu bohužel prezentovaným často velmi zjednodušeně. Původně byla astrologie esoterní vědou o vztazích mezi makrokosmem (světem) a mikrokosmem (člověkem) které byly symbolizovány během a postavením nebeských těles. Této vědě příslušel spíše název astrosofie který je používán... více

Merkur ve znameních

Merkur symbolizuje schopnost spojovat věci dohromady ukazuje na to jak komunikujeme jak vnímáme a jak se nejlépe učíme racionálním intelektuálním způsobem. Znamení ve kterém máte Merkur ve svém horoskopu ukazuje na přirozený způsob jak se vlastnosti Merkuru u vás projevují dále je potřeba sledovat i jeho vztah k dalším planetám které mají na způsob myšlení a komunikace vliv. Pokud byl Merkur při vašem narození retrográdní můžete více přemýšlet než... více

Narmerova paleta alebo astronomická mapa zobrazujúca súhvezdie Orión? - část II.

Potvrdením správnosti uvádzaných úvah so znameniami zverokruhom precesiou sú aj vyobrazenia znamení zverokruhu na inej palete (Tehenu paleta z Abydosu) datovanej do približne rovnakého obdobia (ako Narmerova paleta) do času vlády panovníka Ahu ktorý podľa záznamov nasleduje za Narmerom. Symboly zvieratníkových súhvezdí lev a škorpión odmeriavajú na zverokruhoch meradlami svoje príslušné diely (každý po dvanástine). Staré kráľovské pohrebisko v Abydose bolo... více

Narmerova paleta alebo astronomická mapa zobrazujúca súhvezdie Orión? - část I.

Podľa doposiaľ v historickej literatúre publikovaných výkladov je na Narmerovej palete ktorá bola vykopaná na chrámovom pozemku v Hierakonpolise roku 1895 alegoricky zobrazené víťazstvo egyptského panovníka Narmera nad nepriateľmi. Môže to byť skutočne tak. Prečo by ale sláva panovníka nemohla byť ešte viac zvýraznená premiestnením takej významnej udalosti aj na oblohu. Veď potom sa stáva panovník (a jeho činy a zásluhy) ešte bližšími bohom sídliacim na nebesiach... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu XII.

Všeobecná platnosť Bodeho zákona a planéta X Empiricky odvodená formula vyjadrujúca závislosť relatívnej vzdialenosti planéty od Slnka platí (v rámci tolerancie) aj pre hmotnejšie mesiace Jupitera (Io Európa Ganymed a Kallysto). Stačí len porovnať relatívne vzdialenosti mesiacov Jupitera od Jupitera a relatívne vzdialenosti planét (v tomto prípade najvýstižnejšie Jupitera Saturna Uránu Neptúna) od Slnka. Ešte názornejšie to vidieť pri porovnaní obežných... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu XI.

Kedy sa začalo priame pozorovanie príchodu planéty X do oblasti viditeľnosti? Začalo sa to približne 7 rokov a 100 dní pred príletom X do svojho perihélia (periastronu) čiže do miesta najbližšej vzdialenosti X voči Slnku. Prečo vtedy? Presne tento časový úsek je zaznačený na severnom paneli ako sektor kruhu. Je tu zobrazený aj muž ktorý špicom kopije ukazuje presný bod pre začiatok záznamu polohy X do hviezdnej mapy ktorá má tvar veľkého obdĺžnika tvoriaceho... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu IX.

Výpočty pre periódu obežnej dráhy planéty X a pre hmotnosť X. Na základe podrobnej analýzy a z grafického a textovo znakového rozboru maľby na strope Senmutovej hrobky vyplynuli nasledujúce výsledky. Planéta X sa pohybuje okolo Slnka po mierne deformovanej eliptickej dráhe. Deformácie na tejto elipse sú spôsobené najmä vplyvom planét slnečnej sústavy a gravitačnou príťažlivosťou od systému Síria. Deformácie na zobrazenej krivke sú spôsobene aj precesiou a pohybom Zeme... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu X.

Súvislosti medzi vyhynutím dinosaurov pred 65 miliónmi rokov zrážkou kozmického telesa so Zemou pred vyše 200 miliónmi rokov a Síriom. Podľa pomerne presných výpočtov vedcov sa datuje vyhynutie dinosaurov spôsobené impaktom masívneho asteroidu v oblasti Mexického zálivu do obdobia pred 65 miliónmi rokov. Iná oveľa deštruktívnejšia katastrófa sa odohrala pred vyše 200 miliónmi rokov. Svedčí o tom pomerne mladý vek hornín zo dna Tichého oceánu (približne 200 miliónov... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků