Jste zde


Merkur ve znameních
Mgr. Blanka Vojáčková

Merkur symbolizuje schopnost spojovat věci dohromady, ukazuje na to, jak komunikujeme, jak vnímáme a jak se nejlépe učíme racionálním, intelektuálním způsobem. Znamení, ve kterém máte Merkur ve svém horoskopu, ukazuje na přirozený způsob, jak se vlastnosti Merkuru u vás projevují, dále je potřeba sledovat i jeho vztah k dalším planetám, které mají na způsob myšlení a komunikace vliv. Pokud byl Merkur při vašem narození retrográdní, můžete více přemýšlet než mluvit, schopnost písemného vyjádření a přesnost formulací může být lepší než pružnost v diskusi.

 

Pokud nevíte, ve kterém znamení byl Merkur, když jste se narodili, můžete poslat dotaz na mou adresu astro@aksos.cz, Uveďte prosím své jméno, datum, čas a místo narození, do předmětu zprávy napište Merkur.
Blanka Vojáčková, www.astro.aksos.cz


Merkur v Beranu
S Merkurem v Beranu komunikujete sebevědomě, přesvědčivě a energicky. Myšlenka vás dokáže okamžitě nadchnout, hned ji chcete uskutečnit. Nemusíte se dlouho rozmýšlet, raději jdete hned k věci. Můžete se rychle učit, bystře chápat, ale pravděpodobně vám chybí trpělivost, když se někde vyskytne překážka. Měli byste se učit větší rozvážnosti při důležitých rozhodnutích. Rozhodování může být ovlivněno jednostranným, osobním, až egoistickým pohledem na věc. Výhodou je schopnost dávat věci do pohybu. Aktivní můžete být i při prosazování svých myšlenek a názorů. Hádka může dočasně uvolnit nervové vypětí, ale často způsobí dlouhodobější problémy ve vztazích. Musíte být dobrosrdeční a protivníka respektovat. V kolektivu můžete být tím, kdo vymýšlí nové věci a táhne ostatní dopředu. Snažte se nemluvit dřív, než si věc promyslíte, vyvarujete se trapným situacím.


Merkur v Býku
S Merkurem v Býku komunikujete pomalu, rozvážně a důkladně. Názory si vytváříte pomalu, ale také je velmi pomalu měníte. Přijmout nějaký nový pohled může být problém. Merkur v Býku myslí spíš prakticky a obchodně, složité teorie vstřebává obtížně, pomůže nějaké grafické nebo praktické znázornění nebo zjednodušení. Pokud máte pevné pracovní návyky, můžete dosahovat i velmi solidních výsledků. Máte trpělivost plnit úkoly od začátku až do konce. Konzervativní způsob myšlení může působit spolehlivě a uklidňujícím způsobem, dejte si ale pozor, aby se vaše lpění na konkrétní realitě nezměnilo v zatvrzelost. Můžete mít nadání k uměleckým řemeslům a konstruktivním činnostem, máte dobrý smysl pro hodnoty, rádi vidíte konkrétní výsledky své práce.


Merkur v Blížencích
Merkur v Blížencích komunikuje rychle, pružně, netrpělivě a povrchně. Mysl je povzbuzována kontakty. Intelekt potřebuje být zaměstnán, jinak může být člověk podrážděný. Mysl je výkonná, zvídavá, řeč může být výmluvná, někdy chytrá, někdy povrchní, elegantní nebo prostořeká. Člověk s Merkurem v Blížencích může přemýšlet o několika problémech nebo dělat více věcí najednou, může být dobrý v práci nebo ve hře. Nebezpečím je rozptýlenost, je potřeba více sledovat smysl a cíl toho, co děláte. Výhodou Merkuru v Blížencích je všestranný zájem, schopnost mluvit o čemkoli, navazovat kontakt, pohotově a logicky myslet, můžete se uplatit v obchodě, žurnalistice, propagaci, dopravě a podobně.


Merkur v Raku
Merkur v Raku myslí a komunikuje empaticky a s citem. Dokáže sbírat pocity a myšlenky ze svého okolí. Věci si můžete brát zbytečně osobně, měli byste se zaměřit víc na fakta, než na názory lidí. Dokážete dobře vycítit, zda někdo mluví upřímně nebo ne. Můžete být velmi působivým řečníkem, protože se dokážete naladit na duševní stav posluchače. Vaše slova mohou působit jako pohlazení, přesvědčivé a terapeutické. Vědomá mysl je velmi blízko nevědomé. Je potřeba jednat s konstruktivními úmysly, aby jste se nestali obětí manipulace nebo nemanipulovali jinými. Merkur v Raku obvykle znamená velmi dobrou paměť. Naučte se ale zbavovat bolestných pocitů, které by vás mohly zbytečně dlouho provázet, a uchovávejte si hezké vzpomínky, které přispívají k pozitivnímu myšlení.


Merkur ve Lvu
Merkur ve Lvu komunikuje asertivně, zábavně, hravě a dramaticky. Člověk bývá přirozeně pyšný na svůj intelektuální talent a schopnosti. Ve způsobu myšlení se projevuje vášeň a originalita. Vůči kritice můžete být přecitlivělí, nebo ji můžete naopak povzneseně ignorovat. Pozitivnímu přijímání zpětné vazby se musí Merkur ve Lvu učit. Lev je znamení soustředěné více na sebe, proto i vlastní názory a myšlenky připadají člověku s Merkurem ve Lvu daleko důležitější, než všechno ostatní. Využijte svůj výrazný talent k duševnímu soustředění, nadšení a vitalitu, ale věnujte i pozornost radám i kritice přátel a společníků. Pokud si budete myslet, že všechno víte nejlépe, těžko se dočkáte pomoci druhých. Vaše řeč působí přirozeně s autoritou, proto vás druzí berou vážně. Můžete mít velmi dobré nápady a pokud do nich přimícháte ještě příspěvky druhých, celkově je posílíte a obohatíte.


Merkur v Panně
Merkur v Panně komunikuje logickým, spořádaným, puntičkářským způsobem. Rozumové schopnosti fungují velmi dobře a lehce. Máte mysl specialisty a můžete vyniknout v oboru, který si zvolíte. Považujete za svou povinnost přesně vědět, jak věci fungují. Můžete být na myšlení tak závislí, že se vám život zdá pouze takový, jak ho vidíte vy. Merkur v Panně dokáže dobře analyzovat a rozlišovat, proto na spoustu věcí pohlíží kriticky, Pokud se budete dívat příliš kriticky i na sebe, může to vést k úzkosti. Dokážete problémy vidět jasně, bez předsudků a dezinformací, proto můžete druhým pomáhat nacházet ve věcech smysl. Můžete se zabývat psaním, vydavatelskou činností, poradenstvím, učením, překládáním... Další výhodou je velmi dobrý pozorovatelský talent a dokonalá počítačová paměť. Složité množství informací můžete vysvětlit přehledně a jednoduše. Problém může být s vyjadřováním pocitů, ty není tak jednoduché definovat a zařadit.


Merkur ve Vahách
Merkur ve Vahách komunikuje diplomaticky, objektivně a klidně. Má schopnost zvážit všechna fakta a pak učinit spravedlivé a nestranné rozhodnutí. Rozhodování se ale často může dostat do slepé uličky, když nelze dosáhnout všeobecné spokojenosti. Člověk s Merkurem ve Vahách má tendenci s lidmi souhlasit, ale nedokáže sdělit svůj osobní pocit, takže druzí přesto setrvávají v nejistotě, co si vlastně opravdu myslí. Má schopnost přimět jiné, aby viděli věci jeho pohledem, může jim objasnit pohled i někoho třetího. Pokud máte Merkur ve Vahách, můžete v práci využívat znalosti toho, jak věci fungují, můžete se uplatnit v politice, styku s veřejností, právu, sociologii. Mysl se zabývá především lidskými vztahy, potřebujete poznat, co si myslí ostatní.


Merkur ve Štíru
Merkur ve Štíru se projevuje pronikavou inteligencí. Mysl vidí skrze lidi a situace, proto se můžete zabývat objevováním věcí, které vás trápí nebo zajímají. Můžete se uplatnit při práci výzkumné nebo detektivní, v politice nebo v psychologii. Pokud je člověk citově zranitelný, může být jeho mysl stále na stráži a jeho slova mohou nepříjemně útočit na citlivá místa druhých lidí. Vaší pátravé mysli jen tak něco neunikne, ale může se stát, že budete zbytečně a neprávem podezírat druhé ze zlých úmyslů. Mysl je pronikavá a výkonná, stále je co zkoumat, takže mozkové závity se stále procvičují a udržují ve formě. Naučte se věci nechat tak, jak jsou, snažte se jen trpělivě pozorovat. Druzí mohou mít z vašeho vhledu užitek, pokud se zbavíte svých osobních strachů a obav.


Merkur ve Střelci
Merkur ve Střelci komunikuje otevřeně, upřímně a nadšeně. Aktivní mysl je schopna sama sebe rozvíjet a kultivovat. Práce by měla zahrnovat cestování nebo styk s mnoha rozličnými lidmi. Měli byste mít jasné zaměření pro využití vašich znalostí a zkušeností, které snadno sbíráte. Důležitým motorem pro váš život může být humor, který může zpříjemňovat život i vašemu okolí. Neustálé hledání je proces, můžete studovat mnoho věcí, ale nechcete přijímat hotové názory nebo filosofické a věroučné systémy. Vaše upřímnost může být osvěžující a pročišťující, i když z počátku může někomu připadat vaše vyjadřování neomalené. Je velmi důležité, abyste říkali, co máte na srdci, jinak se mohou objevit problémy s dýcháním a s komunikací. Někdy můžete mít tendenci říkat příliš mnoho, je potřeba naučit se disciplíně, umět také naslouchat. Pak můžete být i velmi dobrými učiteli.


Merkur v Kozorohu
Merkur v Kozorohu komunikuje důkladně, váhavě a vážně. Myšlení musí být konstruktivní, proto potřebujete nějaký plán a cíl vašeho snažení, potřebujete se do něčeho zakousnout, jinak se můžete topit v řešení bezvýznamných problémů. Metodická mysl podporuje obchodní a organizační schopnosti, je ale potřeba obohatit ji dávkou idealismu, jinak se může zaseknout na místě a stagnovat. Abyste to v životě dotáhli daleko, usilujte o to, abyste se stali odborníky v nějakém vyhraněném, strukturovaném oboru. Pokud se rozhodnete učit, budete to dělat s patřičnou důkladností. Nedovolte, aby vás materialistické úvahy ovládly a porazily, snažte se myslet tak, abyste konkrétní reálné problémy překonávali. Využijte k tomu i svůj humor.


Merkur ve Vodnáři
Merkur ve Vodnáři komunikuje přátelsky a přímo, ale někdy také svébytně a vzpurně. Mysl vnímá věci jinak, než je obvyklé. Můžete často zůstávat sami se svými originálními a zvláštními myšlenkami. Snažte se je občas vyjádřit, můžete najít někoho, kdo do věcí proniká podobně jako vy. Vaše mysl může být umíněná, snažíte se pochopit, jak jsou věci doopravdy. V práci se můžete zabývat psychologií, astrologií, astronomií, přírodními vědami, můžete se uplatnit ve sdělovacích prostředcích, v oborech humanitního zaměření. Vaše snaha být nestranní a objektivní může vést k přehlížení emotivní stránky. Můžete pak působit chladně a nezúčastněně. Pokud dokážete chápat pocity lidí, pak budete schopni na ně i velmi pozitivně působit. Můžete jim sdělovat své vize a motivovat je do budoucnosti.


Merkur v Rybách
Merkur v Rybách komunikuje intuitivně, empaticky a s fantazií. Mysl je velmi citlivá, schopná vstřebávat velké množství informací. Nápady a řešení se mohou vynořovat samy od sebe. Proti pocitu zmatku se můžete snažit bojovat tím, že si vytvoříte pevný rámec faktů a údajů. To ale může nakonec vést k vyčerpání. Mysl je spíše inspirativní a poetická než technická, přesto můžete snít vědecké i umělecké vize. Můžete myslet v obrazech a čerpat ze svých snů a představ. Nebojte se svou myslí proplouvat nekonečným oceánem myšlenek a pojmů. Snažte se vyjadřovat to, co vaší myslí proplouvá, jinak můžete skončit jako nemluvní podivíni.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno