Jste zde


Jak se projevuje Venuše ve znameních horoskopu
Mgr. Blanka Vojáčková

Venuše v horoskopu symbolizuje přitažlivost, to, jakým způsobem dokážeme zapůsobit a jak můžete dávat a přijímat lásku. Ukazuje to, jakým způsobem vytváříme vztahy a jak dokážeme projevovat smysl pro krásu a umělecký talent.

V horoskopu mužů naznačuje, jaký typ žen přitahují, u žen se projevuje přímo jako schopnost udělat dojem a přitáhnout pozornost.

Nevíte, ve kterém znamení byla Venuše při vašem narození? Může být ve stejném znamení, jako vaše Slunce (Sluneční znamení), ale většinou bývá o jedno nebo dvě znamení vedle. Znamení Venuše můžete zjistit z tabulek - efemerid, nebo mě můžete požádat o výpočet e-mailem (na adrese astro@aksos.cz, uvádějte jméno, datum, čas a místo narození, předmět zprávy VENUŠE). Blanka Vojáčková

Venuše v Beranu: Lásku projevujete bezprostředně a přímočaře. Vztahy vnímáte jako přirozené a nekomplikované, pokud zažijete zklamání, dokážete se z něj velmi rychle vzpamatovat. Láska pro vás znamená hledání a činnost - impulzivní navazování vztahů, hledání spolubojovníků. Nevyzrálost může vést k překotnému životu plnému lásky i rozchodů.
Víte, co se vám líbí a neváháte si za tím jít. Objekt své lásky můžete pronásledovat s netrpělivostí a impulsivností. Snažte se svou razanci tlumit citlivostí k citům druhých. Můžete druhé zaujmout, aktivně přitáhnout pozornost. V lásce může chybět kultivovanost a rozvaha.

Venuše v Býku: pomáhá skvělému rozvinutí všech pěti smyslů. Dobře víte, co uspokojí i smysly druhých lidí, proto můžete uspět uměleckých oborech, můžete mít libozvučný hlas a dobře vařit. Cit pro dotek můžete uplatnit v oblasti léčitelství, fyzioterapii i v běžném mezilidském kontaktu. V lásce potřebujete projevy fyzické blízkosti a náklonnosti, vztah na dálku pro vás není vztahem. Nebojte se v lásce být tím aktivnějším, můžete druhé učit, jaké potěšení mohou mít z vlastního těla. Zvykněte si na to, že objekty své lásky nemůžete vlastnit, láska není investice, která by se vám musela vracet. Venuše v Býku podporuje silný vztah k přírodě, můžete se jí kochat i ochraňovat.

Venuše v Blížencích: Potřebujete pestrost a změnu, snažte se ji hledat uvnitř trvalého vztahu, kde musí být povolena změna a svoboda. Jste tím, kdy by měl zažehávat jiskru a vztah stále omlazovat svými svěžími sny a představami. Lásku musíte pěstovat, proto byste ji neměli opouštět. Přes svou bezstarostnost se snažte projevit více oddanosti. Lásku dejte ihned najevo a mluvte o ní, na to máte mimořádný talent.
K životu potřebujete ale také velké množství dalších společenských vztahů. Svými slovy můžete druhé obohacovat. Slabostí může být hledání povrchního uspokojení, pokud dáte přednost bezstarostnosti a vlastnímu potěšení.

Venuše v Raku: nutně potřebujete poskytovat a přijímat uspokojení a bezpečí. Na schopnost prožívat lásku, přijímat a projevovat náklonnost má velký vliv to, jaké lásky se vám dostalo od vaší matky. Pokud jste si láskou matky nebyli jisti, může se v dospělosti objevovat pocit, že jste nepochopeni a nemilovaní.
Subjektivní prožívání může souviset s tím, že se hodně zabýváte přijímáním lásky a zapomínáte přitom na množství a kvalitu lásky, kterou dáváte. Vaše láska se projevuje instinktivně - spontánní péčí o všechno, co pomoc potřebuje. Vaše srdce bije pro domov, rodinu a děti. Snažte se, aby se vaše péče pro druhé nestala samozřejmostí, nenechte se využívat a také se nevyčerpávejte starostmi o ty, kteří o to nestojí.

Venuše ve Lvu: podporuje velmi romantické prožívání lásky. Svou vášeň můžete ventilovat skrze tvůrčí a umělecké vyjádření. Milujete naplno a srdcem, ale váš partner nebo partnerka jsou spíše součástí vaší hry na lásku, než skutečným objektem vašeho zájmu. Posedne-li vás vášeň, můžete se dopustit i nevěry, ale pokud by se objevil jen nepatrný náznak podezření vůči vaší partnerce nebo partnerovi, může to vyvolat vaši nepříčetnost. Jinak můžete být velkorysí a můžete rytířsky ochraňovat slabšího.
Pokud budete v partnerství jeden druhého ctít, uznávat, obdivovat a respektovat navzájem svou individualitu, můžete vytvořit velmi ušlechtilý a úspěšný vztah.

Venuše v Panně: Potřeba analyzovat a rozebírat se projevuje i v lásce a vztazích. Můžete být velmi nároční a vybíraví, neunikne vám žádný nedostatek, můžete usilovat o dokonalost u sebe sama i u druhých. Krásou a láskou se musíte umět nechat okouzlit, poddat se jejich tajemství a přestat hledět jen na jejich praktický význam. Láska znamená očistný proces, ale dejte si pozor na to, abyste jako nečisté neodsuzovali zbytečně něco, co by váš život mohlo obohatit. Dočasně vám může vyhovovat i samota. Svázanost a odříkání se může střídat s obdobími výrazné uvolněnosti. Vaším úkolem je vyvážit morální hodnoty s emocionálními tužbami. Dokonalost spočívá v přijetí nedokonalosti.

Venuše ve Vahách: Máte vnitřní smysl pro krásu, harmonii a spravedlnost. Můžete druhé zaujmout okouzlujícím půvabem. Váš ideál lásky je společenský, přitažlivý, bezchybný, taktní a společenský protějšek. Nezapomeňte na to, že to může být jen povrchní dojem, jádro vás pak může překvapit. Posuzování krásy je subjektivní, nenechte se ovlivnit tím, co je oceňováno v médiích. Snažte se být tvůrcem trendů, ne jejich následovatelem, uplatňujte své vlastní estetické cítění. Potřebujete rovnoprávný a harmonický vztah, ale neuhýbejte před problémy, které si vyžadují řešení.

Venuše ve Štíru: lásku prožíváte intenzivně, síla prožitku je oživující nebo zničující. Můžete se snažit získat si objekt své lásky, ale často to dopadne tak, že vy sami se dostanete do osidel její moci, ona vám vládne a má vás v pasti. Vaše touha má velkou sílu, vyzařujete sexuální přitažlivost a máte hluboký smysl pro citový stav druhých lidí. Dejte si pozor na podvědomou snahu partnera ovládnout, neusilujte o důkazy lásky a oddanosti, nechte druhé volně dýchat, i když můžete mít strach z odmítnutí nebo opuštění. Sami se nebojte partnerům více otevřít a důvěřovat, ale nenechte sebou manipulovat.

Venuše ve Střelci: lásku potřebujete prožívat naplno a nadšeně, musí být upřímná a opravdová. Někdy je to dlouhý proces hledání, který vás zavede až do cizích zemí a kultur. Neupínejte se jen na budoucnost, važte si i minulých vztahů, oceňte lásku, kterou jste už získali. Láska může být dobrodružstvím i v domáckém a předvídatelném prostředí. Můžete inspirovat a zahřívat srdce zklamaná a posmutnělá. Vaším úkolem je probouzet naději, ale vaší velkou chybou může být dávání planých slibů.
V lásce musíte spojit své morální zásady s potřebou milování.

Venuše v Kozorohu: láska ve vašem srdci klíčí pomalu a opatrně. Můžete být laskaví běžným, společensky přijatelným způsobem, ale vždy si potřebujete udržet odstup. City neprojevujete příliš otevřeně, čekáte, až vám druhá strana projeví zájem. Proto můžete přitahovat otevřenější a přímočařejší protějšky.
Ve vztahu jsou pro vás důležité tradiční hodnoty, věrnost a stabilita. Partnerský vztah musí projít zkouškou časem. Snažte se zbavit nedůvěry a nebojte se odhalit vášnivější podobu své lásky. Můžete mít schopnost hodnotit umění, a možná s ním i obchodovat, ale umění ani láska nejsou obchod. Toužíte po hluboce duchovním milostném vztahu, ale k tomu musí být vaše srdce poddajnější.

Venuše ve Vodnáři: K lásce i uměleckému projevu můžete přistupovat otevřeně a experimentálně. Jste schopni hodně tolerovat, ale i překvapovat. Druzí lidé se mohou ve vaší přítomnosti uvolnit a být víc sami sebou, ale mohou se také cítit zmateni vašimi nevypočitatelnými city. K druhým můžete mít tolerantní a liberální postoj, ale když dáváte partnerovi příliš velký prostor, může si myslet, že vám na něm nezáleží a opustí vás. Potřebujete najít sobě podobného podivína, se kterým můžete společně hledat svobodu a být k sobě upřímní. Ve vašem vztahu se musí propojit láska a přátelství.

Venuše v Rybách: prožívání lásky je velmi citlivé, soucitné a plné představivosti. Očekávání, co vám láska může dát, může být příliš naivní. Touha po výšinách může přinést hluboké zklamání. Vaše láska může být velmi univerzální, jste velmi vnímaví a starostliví, proto může být vaše láska zneužita. Nebo vám partner odejde proto, že neunese vaše vysoké nároky.
Svou lásku můžete projevit formou nějaké služby, péče o lidi nebo o zvířata, v nějaké umělecké oblasti, v něčem, co vám poskytne poučení a uvolnění. Tím vzroste vaše sebehodnocení i schopnost odhalit v sobě něco, co hledáte u druhých.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno