Jste zde


Narmerova paleta alebo astronomická mapa zobrazujúca súhvezdie Orión? - část I.
RNDr. Pavel Smutny

Podľa doposiaľ v historickej literatúre publikovaných výkladov je na Narmerovej palete, ktorá bola vykopaná na chrámovom pozemku v Hierakonpolise roku 1895 alegoricky zobrazené víťazstvo egyptského panovníka Narmera nad nepriateľmi. Môže to byť skutočne tak. Prečo by ale sláva panovníka nemohla byť ešte viac zvýraznená premiestnením takej významnej udalosti aj na oblohu. Veď potom sa stáva panovník (a jeho činy a zásluhy) ešte bližšími bohom sídliacim na nebesiach. Egyptské náboženstvo, ak to tak nazveme, bolo úzko späté s nebeskými telesami a dejmi na oblohe a preto takáto spojitosť by nebola nezvyčajná. Podobné akty zbožštenia slávnych činov antických hrdinov a ich premietnutie na nočnú oblohu sú známe napríklad aj z gréckej mytológie.

 

Pri pozornejšom pohľade na oblasť hviezdnej oblohy (obrázok vedľa vyobrazenia prednej strany palety) okolo súhvezdia Orión je evidentné, že trup, zdvihnutú ruku s palcátom, a hlavu kráľa Narmera tvorí súhvezdie Orión. Podobnú interpretáciu podala v svojej knihe "Starobylí Egypťania a súhvezdia" aj Audrey Fletcher. Línia vedúca ponad hlavu panovníka je nebeská ekliptika (z pohľadu pozemského pozorovateľa približne čiara, po ktorej sa pohybujú planéty, Slnko Mesiac). Poloha tejto čiary sa voči súhvezdiu Orión nemení. Na obrázku oblohy vedľa prednej strany palety je zobrazená aj priemet roviny Ekliptiky s polohami planét, Slnka, Mesiaca o dvanástej hodine 11. 05. 2002.


Smer a vzdialenosť Ekliptiky od trupu Orióna zodpovedá vzdialenosti a smeru línie idúcej ponad hlavu Narmera a sokola vzhľadom na polohu trupu Narmera. Hlava sokola zodpovedá pozícii jasnej hviezdy Aldebaran. Býčie hlavy na vrchnej časti palety symbolizujú polohu súhvezdia Býka, ktoré leží nad Oriónom. Tyč, ktorú drží v pazúroch sokol kopíruje polohu hviezd na luku, s ktorým býva zvyčajne zobrazený Orión (pozri ďalšiu hviezdnu mapu zmieneného súhvezdia).


Kľačiaci porazený nepriateľ je reprezentovaný Súhvezdím Eridanus. Línia na ktorej stojí Narmer je vo vzdialenosti zodpovedajúcej dvojnásobku vzdialenosti Nebeského rovníka (ide približne stredom Pásu Orióna) od ekliptiky. Rozloženiu hviezd na zobrazenej mape oblohy zodpovedajú pomerne presne obrysy figúr a dôležité body na strednej časti prednej strany palety. Ak niektoré hviezdne pozície úplne presne nekopírujú zobrazenia na palete, môže to byť spôsobené posuvom hviezd v dôsledku ich vzájomného relatívneho pohybu na nebeskej oblohe za tých päť alebo viac tisíc rokov, ktoré asi uplynuli od dátumu výroby palety . Veľmi jasné a vzdialené hviezdy sa väčšinou s časom zdanlivo presúvajú menej ako tie bližšie k našej slnečnej sústave.


Panovníci si zvyčajne želali aby aj dátumy ich význačných činov a doba vlády ostali v pamäti nasledujúcich generácií. Nakoľko vládnuce dynastie sa striedajú pomerne často, letopočty sa menia, záznamy o dĺžke vládnutí sa strácajú, prečo nepoužiť opäť k datovaniu spoľahlivejšiu nebeskú oblohu. Egypťania, ale aj Babylončania (Sumeri) vedeli o existencii precesného pohybu súhvezdí na oblohe. Zemská os totiž koná krúživý pohyb, a to tak, že za približne 2150 rokov sa posunú takzvané zvieratníkové súhvezdia ležiace po obvode priemetu roviny Ekliptiky približne o jednu dvanástinu jej celkového obvodu . Napríklad na deň zimného slnovratu o polnoci nebude už najvyššie položené, presne na južnej strane oblohy súhvezdie Blíženci, ale súhvezdie Býk, ktoré za Blížencami nasleduje.


Perióda precesného pohybu Zemskej osi je na základe meraní a pozorovaní za posledných niekoľko tisíc rokov udávaná ako hodnota okolo 25800 rokov a tak na každé z dvanástich zvieratníkových súhvezdí pripadá v priemere 2150 rokov. Ako teda datovať Narmerovu paletu. Na spodnej časti prednej strany palety je symbolicky zobrazené súhvezdie Blíženci, zatiaľ čo po otočení palety je na jej spodku býk ako symbol súhvezdia Býk. Súhvezdia nasledujú v správnom poradí, tak ako na oblohe, v zhode s precesným pohybom. Býk preráža bránu a rozbíja znak zverokruh s pôvodne dvanástimi súhvezdiami (symbolicky čosi ako zuby na ozubenom kolese).


Malo by sa teda jednať o nástup znamenia Býk, pričom tri už vylomené zuby by mohli značiť tri epochy, teda uplynuvšie znamenia zverokruhu (6450 rokov) od akéhosi pomyselného začiatku počítania, pričom (okrem Býka) ostáva ešte 8 neporušených zubov, znamení, do uzavretia jedného precesného cyklu. Spolu teda aj s Býkom je zobrazených na tejto časti palety dvanásť znamení. Nástup Býka, kedže teraz sme pred príchodom znamenia Vodnár (ostáva ešte okolo150 rokov?) bol približne pred 6300 rokmi. Počiatok odpočítavania cyklu by pripadal do rokov približne 12750 pred súčasnosťou. To je podľa záznamov ale aj výskumov na základe sond z grónskeho a Antarktického ľadovca doba zániku Atlantídy a obdobie poslednej doby ľadovej (11500 až 13000) pred dneškom.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

RNDr. Pavel Smutny

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Ucitelska 11
Banska Stiavnica
00421456921995
004210902177203

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více