Jste zde


Narmerova paleta alebo astronomická mapa zobrazujúca súhvezdie Orión? - část II.
RNDr. Pavel Smutny

Potvrdením správnosti uvádzaných úvah so znameniami, zverokruhom, precesiou sú aj vyobrazenia znamení zverokruhu na inej palete (Tehenu paleta z Abydosu), datovanej do približne rovnakého obdobia (ako Narmerova paleta), do času vlády panovníka Ahu, ktorý podľa záznamov nasleduje za Narmerom.

 

Symboly zvieratníkových súhvezdí lev a škorpión odmeriavajú na zverokruhoch meradlami svoje príslušné diely (každý po dvanástine).


Staré kráľovské pohrebisko v Abydose bolo začiatkom 20. storočia prekopávané nemeckými archeológmi znovu a boli nájdené aj tieto dve tabuľky (druhá je vlastne prekreslením hlavice palcátu) na obrázkoch dolu.
Zaujímavé detaily obsahuje aj zadná strana Narmerovej palety. Tu pred postavou vládcu pochodujú štyria nosiči štandárd smerom k desiatim postavám s odseknutými hlavami nad ktorými sa nachádza slnečná bárka. Pred korunou panovníka je symbol vychádzajúceho Slnka, či hviezdy podobný tomu z prednej strany palety, kde tento symbol je nad líniou symbolizujúcou ekliptiku. Medzi vládcom a jeho nosičom sandál je opäť znak akejsi hviezdy (kvet je menej pravdepodobná varianta). Pred pohoničom je znak pretočenia a vychádzajúceho Slnka, či polročného obdobia čohosi. Akosi priveľa astronómie okolo vládcu a dobyvateľa. Podobný výjav zobrazujúci Narmera na ktorom sú aj temer tak isto vybavení (v hornom rade) štyria nosiči štandárd sa našiel na inej rytine (doske) prisudzovanej tiež do obdobia vlády Narmera.


Pred nosičmi je kruh vnútri ktorého je býk, čo by mohlo znovu symbolizovať počiatok znamenia Býk. V strednom rade je nie ako sa domnievajú doposiaľ historici nevesta pre Narmera, ale je to znak východu či západu Slnka alebo iného podobného telesa. Veď prečo by chýbali detaily na tvári nevesty, keď ich majú aj ľudia z jej sprievodu. Za znakom vychádzajúceho Slnka je akosi priveľa mesiačikov. Ktovie asi prečo. Je ich tam šesť (dohromady to je pol roka), podobne ako na Narmerovej palete je značka pre pol rok. Aj východ Slnka je v akomsi polkruhu (značka pootočenia podobne ako na palete). V spodnom rade je opäť býk ktorý rohmi chce to všetko nad sebou prevrátiť.


Druhá tabuľka zobrazuje výjav ničenie ľudstva Slnkom, planétou, alebo akousi hviezdou letiacou a bijúcou palicou už odsúdených ľudí, pričom toto záhadné teleso je obdobne symbolicky znázornené ako na Narmerovej palete. Kontúry vtáka letiaceho za nebeským zjavením na tejto doske sú v podstate identické s jeho vyobrazením na detailnejšej predchádzajúcej doske, čo potvrdzuje rovnaký pôvod, autorstvo diela oko u vedľajšej dosky. Znak letiaceho telesa býval označovaný aj ako catfish (mačacia ryba), alebo aj foneticky ako Nar, prvá časť mena Narmera.Dve dosky (nálezisko v Abydose, datovanie do obdobia vlády panovníka Ahu) zobrazujú v podstate tú istú krajinu, lode, útvary poletujúce vo vzduchu, sfingu, vtákov, budovy zverokruhy. Podstatný rozdiel je len jeden. Na dolnej doske je stredná vrstva akoby kompletne zaplavená, či zasypaná. Je to snáď výzva pre archeológov aby sa pustili do odkrývania čohosi zasypaného, zaliateho?


Závery

  1. Narmerova paleta je astronomická mapa zobrazujúca súhvezdie Orión a jeho hviezdne okolie, nie je to len zobrazenie víťazstva panovníka Narmera nad nepriateľmi.
  2. Táto paleta súčasne pripomína, alebo zobrazuje nástup znamenia Býk.
  3. Začiatok znamenia Býk bol spojený s udalosťou majúcou mimo zemskú príčinu (prílet, či priblíženie sa planéty, hviezdy k Zemi), a zahynulo pritom mnoho ľudí.
  4. Príchod, či vhodnejšie povedané prílet jasného nebeského telesa bol zviazaný s veľkými prírodnými katastrófami, potopou...
  5. Datovanie počiatku znamenia Býk pomocou precesie pripadá na roky okolo 6300 rokov pred súčasnosť.
  6. Začiatok posledného (terajšieho) precesného cyklu nastal približne 12750 rokov pred dneškom, za predpokladu, že precesný pohyb zemskej osi bol od vtedy rovnomerný, bez nejakých skokov alebo zrýchlení, či spomalení. Doba pred 12750 rokov je spájaná podľa historikov so zánikom Atlantídy a ten čas odpovedá datovaniu aj poslednej výraznej dobe ľadovej pred 11500 až 13000 rokmi, na základe rozborov a analýz vzoriek ľadu z Grónskeho a Antarktického ľadovca

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

RNDr. Pavel Smutny

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Ucitelska 11
Banska Stiavnica
00421456921995
004210902177203

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více