Jste zde

 

Astrologie

Tajomstvá Denderského zverokruhu VIII.

Planéta X tvorí so Slnkom vlastne dvoj hviezdu pričom obežná doba X je rádovo tisícročia a dráha X je štandardne veľmi pretiahnutá elipsa. Dráhy vnútorných planét okolo Slnka sú zobrazené ako koncentrické elipsy na jednom konci deformované extrémnym pôsobením X pri jeho priblížení. Slnko ako proti hviezda v binárnom systéme vykonáva tiež proti pohyb a keďže obežná doba X a teda aj Slnka je veľmi dlhá tak polomer alebo skôr hlavná poloos dráhy Slnka je tiež... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu VII.

Astronomické riešenie záhadnej maľby na strope hrobky Senmuta Tajomný výjav sa nachádza v hrobke patriacej slávnemu staviteľovi astronómovi a súčastne blízkemu priateľovi kráľovnej Hatschepsut v jednej osobe. Názory egyptológov sa tu rôznia. Čo je vlastne na strope hrobky zobrazené? V strede výjavu sa nachádzajú tri hviezdy pásu súhvezdia Orión. Pod týmito hviezdami je postava Sah-Orión. Pred ním je súhvezdie Hyády a za ním súhvezdie Sírius-Sopdet. Keby sa na maľbe... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu VI.

V egyptských mýtoch ale aj v historických záznamoch je zmienený aj ďalší dôležitý fakt. Hovorí sa v nich že počas celej egyptskej histórie ( vrátane vlády bohov a polobohov) Slnko dvakrát vychádzalo na východe a dvakrát na západe. Ako to bolo možné? Keď X bola v perihéliu tak pôsobením svojej gravitačnej a elektromagnetickej sily pretočila Zem. Južná pologuľa sa ocitla tam kde bola severná a vice versa. Po prvom pretočení ale mohlo nasledovať druhé. Prečo?... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu V.

Aký je tvar orbitálnych dráh planét keď planéta X je príliš blízko k nim? Orbitálne dráhy planét menia svoj tvar z eliptického na zvlneno eliptický pretože gravitačná sila od X a následne gravitačná sila aj od Slnka menia smery z ktorých pôsobia pomerne rýchlo. Ďalší dôvod je že planéty sú neustále nútene zakrivovať svoje dráhy hlavne keď dráhy X a danej planéty ležia v jednej rovine a sú temer paralelné alebo dokonca ležia na jednej priamke. Skladá sa tu... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu IV.

Nový astronomický význam najstarších egyptských mýtov Po objavoch týkajúci sa k vzájomných polôh pyramíd v Gíze a Dášure vzhľadom k umiesteniu rieky Níl aj nedôverčivý a konzervatívny egyptológovia začali pripúšťať že staré pamätihodnosti v Egypte sú kópiou umiestenie hviezd a planét na nebi. Iný významný fakt je že tieto pozície monumentov sú pravdepodobne také aké bolo zdanlivé umiestnenie hviezd na oblohe v čase keď stavby boli postavené. Bohovia v... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu III.

Orbity binárnych hviezd (dvoj hviezd) Každá z dvoch hviezd (dvoj hviezdy) sa pohybuje okolo toho istého bodu ktorý sa nazýva ťažisko hmotností systému. Keplerove zákony pojednávajú o tom ako každá hviezda sa pohybuje okolo ťažiska. Na obrázkoch dve hviezdy sa pohybujú na svojich eliptických dráhach. Dĺžky poloosí týchto dráh nepriamo úmerne závisia od hmotností hviezd v systéme (na obrázkoch nie je dodržaný skutočný pomer hmotností a teda aj poloosí dráh Slnka a... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu II.

Jedna z týchto možností je cesta muža držiaceho dlhú barlu. Postava vstupuje do planetárnej oblasti v znamení Vodnára. Táto osoba (X) ide smerom k Slnku (od dráhy Saturna ktorému sa prideľuje aj súhvezdie Vodnára popri orbite Jupitera - priradené súhvezdie Strelca) a obieha Jupiter po oblúkovej dráhe. Ďalší smer pohybu závisí od toho aké sú vzájomné pozície planét a planéty X pri jej prechode cez dráhy planét slnečnej sústavy. Najväčší význam na tvar dráhy X... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu I.

Odhaliť zakódované tajomstvo zverokruhu (zvieratníka) ktorý sa nachádza v chráme bohyne Hátor v Dendere vyžaduje vykonať správnu astronomickú a historickú interpretáciu záznamov ktoré sa na zverokruhu nachádzajú. Môže to byť astronomický objav zásadného významu. Orginál Denderského zverokruhu je v súčasnosti v múzeu Louvre Paríž v Egypte ostala len kópia. Zverokruh v sebe skrýva záznamy najdôležitejších astronomických a súčastne aj historických udalostí... více

Proč se astrologie, věda a náboženství nacházejí v krizi III.

Přijde na Prahu tisíciletá voda a skoro všichni astrologové se utopí a to i přesto že někteří z nich velkou vodu očekávali. Když se konečně ocitnou před nebeskou bránou a zabuší na ni vystrčí hlavu svatý Petr a povídá: Co chcete? Náš Pán teď nemá kdy! - Ale jak to? My jsme astrologové a celý život jsme se zabývali duchovními věcmi! - Cože vy jste astrologové? A to jste si proboha živého nedokázali zvolit lepší okamžik Boží přítomnosti? "Zatímco... více

Proč se astrologie, věda a náboženství nacházejí v krizi II.

Známý fyzik Stephen Hawking ve své knize Stručná historie času uvádí že existuje matematický teorém který říká že každá teorie která má být v souladu s kvantovou mechanikou a relativitou musí splňovat kombinovanou symetrii C P a T. Symetrie C představuje jednotnost zákonů pro částice a antičástice. Symetrie P znamená že zákony popisující určitou situaci platí i pro její zrcadlový obraz (příroda nerozlišuje mezi směry vlevo a vpravo nahoře a dole …... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků