Jste zde

 

Astrologie

Tajomstvá Denderského zverokruhu VII.

Astronomické riešenie záhadnej maľby na strope hrobky Senmuta Tajomný výjav sa nachádza v hrobke patriacej slávnemu staviteľovi astronómovi a súčastne blízkemu priateľovi kráľovnej Hatschepsut v jednej osobe. Názory egyptológov sa tu rôznia. Čo je vlastne na strope hrobky zobrazené? V strede výjavu sa nachádzajú tri hviezdy pásu súhvezdia Orión. Pod týmito hviezdami je postava Sah-Orión. Pred ním je súhvezdie Hyády a za ním súhvezdie Sírius-Sopdet. Keby sa na maľbe... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu VI.

V egyptských mýtoch ale aj v historických záznamoch je zmienený aj ďalší dôležitý fakt. Hovorí sa v nich že počas celej egyptskej histórie ( vrátane vlády bohov a polobohov) Slnko dvakrát vychádzalo na východe a dvakrát na západe. Ako to bolo možné? Keď X bola v perihéliu tak pôsobením svojej gravitačnej a elektromagnetickej sily pretočila Zem. Južná pologuľa sa ocitla tam kde bola severná a vice versa. Po prvom pretočení ale mohlo nasledovať druhé. Prečo?... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu V.

Aký je tvar orbitálnych dráh planét keď planéta X je príliš blízko k nim? Orbitálne dráhy planét menia svoj tvar z eliptického na zvlneno eliptický pretože gravitačná sila od X a následne gravitačná sila aj od Slnka menia smery z ktorých pôsobia pomerne rýchlo. Ďalší dôvod je že planéty sú neustále nútene zakrivovať svoje dráhy hlavne keď dráhy X a danej planéty ležia v jednej rovine a sú temer paralelné alebo dokonca ležia na jednej priamke. Skladá sa tu... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu IV.

Nový astronomický význam najstarších egyptských mýtov Po objavoch týkajúci sa k vzájomných polôh pyramíd v Gíze a Dášure vzhľadom k umiesteniu rieky Níl aj nedôverčivý a konzervatívny egyptológovia začali pripúšťať že staré pamätihodnosti v Egypte sú kópiou umiestenie hviezd a planét na nebi. Iný významný fakt je že tieto pozície monumentov sú pravdepodobne také aké bolo zdanlivé umiestnenie hviezd na oblohe v čase keď stavby boli postavené. Bohovia v... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu III.

Orbity binárnych hviezd (dvoj hviezd) Každá z dvoch hviezd (dvoj hviezdy) sa pohybuje okolo toho istého bodu ktorý sa nazýva ťažisko hmotností systému. Keplerove zákony pojednávajú o tom ako každá hviezda sa pohybuje okolo ťažiska. Na obrázkoch dve hviezdy sa pohybujú na svojich eliptických dráhach. Dĺžky poloosí týchto dráh nepriamo úmerne závisia od hmotností hviezd v systéme (na obrázkoch nie je dodržaný skutočný pomer hmotností a teda aj poloosí dráh Slnka a... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu II.

Jedna z týchto možností je cesta muža držiaceho dlhú barlu. Postava vstupuje do planetárnej oblasti v znamení Vodnára. Táto osoba (X) ide smerom k Slnku (od dráhy Saturna ktorému sa prideľuje aj súhvezdie Vodnára popri orbite Jupitera - priradené súhvezdie Strelca) a obieha Jupiter po oblúkovej dráhe. Ďalší smer pohybu závisí od toho aké sú vzájomné pozície planét a planéty X pri jej prechode cez dráhy planét slnečnej sústavy. Najväčší význam na tvar dráhy X... více

Tajomstvá Denderského zverokruhu I.

Odhaliť zakódované tajomstvo zverokruhu (zvieratníka) ktorý sa nachádza v chráme bohyne Hátor v Dendere vyžaduje vykonať správnu astronomickú a historickú interpretáciu záznamov ktoré sa na zverokruhu nachádzajú. Môže to byť astronomický objav zásadného významu. Orginál Denderského zverokruhu je v súčasnosti v múzeu Louvre Paríž v Egypte ostala len kópia. Zverokruh v sebe skrýva záznamy najdôležitejších astronomických a súčastne aj historických udalostí... více

Proč se astrologie, věda a náboženství nacházejí v krizi III.

Přijde na Prahu tisíciletá voda a skoro všichni astrologové se utopí a to i přesto že někteří z nich velkou vodu očekávali. Když se konečně ocitnou před nebeskou bránou a zabuší na ni vystrčí hlavu svatý Petr a povídá: Co chcete? Náš Pán teď nemá kdy! - Ale jak to? My jsme astrologové a celý život jsme se zabývali duchovními věcmi! - Cože vy jste astrologové? A to jste si proboha živého nedokázali zvolit lepší okamžik Boží přítomnosti? "Zatímco... více

Proč se astrologie, věda a náboženství nacházejí v krizi II.

Známý fyzik Stephen Hawking ve své knize Stručná historie času uvádí že existuje matematický teorém který říká že každá teorie která má být v souladu s kvantovou mechanikou a relativitou musí splňovat kombinovanou symetrii C P a T. Symetrie C představuje jednotnost zákonů pro částice a antičástice. Symetrie P znamená že zákony popisující určitou situaci platí i pro její zrcadlový obraz (příroda nerozlišuje mezi směry vlevo a vpravo nahoře a dole …... více

Erotický horoskop

BERAN 21. března - 20. dubna Vůle dobývat a nesmlouvavost charakterizují jedince narozeného ve znamení Berana. Neuhne před ničím jedině pokud si řekne že počká a pak zapomene. Nepoužívá žádné rafinované finty ani komplikované strategie tak dlouho bije hlavou do zdi až ji prorazí nebo padne vysílením. Pak přenechá dokončení úkolu těm více kombinujícím a trpělivým reprezentantům znamení. Beran je znamení vojensko-sportovní se všemi přednostmi a vadami... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků