Jste zde


Tajomstvá Denderského zverokruhu IV.
RNDr. Pavel Smutny

Nový astronomický význam najstarších egyptských mýtov

 

Po objavoch týkajúci sa k vzájomných polôh pyramíd v Gíze a Dášure vzhľadom k umiesteniu rieky Níl aj nedôverčivý a konzervatívny egyptológovia začali pripúšťať, že staré pamätihodnosti v Egypte sú kópiou umiestenie hviezd a planét na nebi. Iný významný fakt je, že tieto pozície monumentov sú pravdepodobne také, aké bolo zdanlivé umiestnenie hviezd na oblohe v čase, keď stavby boli postavené.


Bohovia v mýtoch sú zviazaní presne s určitými hviezdami a planétami. Po výskume Denderského zvieratníka a po matematickom - astrofyzikálnom rozbore planetárnych obežných dráh a pohybov osí otáčania planét bolo mi jasné, že Usire je Urán, Hor je Jupiter, Sutech je planéta X, alebo Saturn (po zmene obežnej dráhy vyvolanej pôsobením planéty X). Thovt je Merkúr, Geb je Zem.


Keď sa pozrieme pozorne na Denderský zvieratník je tam niekoľko kruhov. Jeden kotúč - Jupiter je so znakom oka (Hórove oko - škvrna na Jupiteri) vnútri. Pod týmto kotúčom je znak vody, ktorý symbolizuje pás asteroidov medzi Jupiterom a Marsom - ďalším kruhom s postavou . Zem - Geb je kotúč so skupinou ľudí vnútri. Títo ľudia sú spútaní, čo znamená, že osud ľudí je už spečatený. Je tu tiež hneď vedľa zemského kruhu kačka, ktorá je znakom boha Geba - Zeme, čo potvrdzuje že sa jedná skutočne o planétu Zem. Kúsok pred znakom Zeme je postava Sutecha a pisára ktorý píše na tabuľku znak vody a to dokonca štyrmi vlnovkami. To značí obrovskú povodeň, potopu. Tri vlnovky pod sebou znamenajú aj veľké rozvodnenie Nílu- pre porovnanie. Keď Sutech prechádza blízko popri Zemi je o osude ľudí na nej rozhodnuté. Vzájomná poloha znakov na zverokruhu obdivuhodne presne kopíruje vzájomnú polohu planét a pásu asteroidov v našej slnečnej sústave. Tento fakt zodpovedá značným astronomickým vedomostiam starých Egypťanov alebo civilizácie, od ktorej vedomosti prebrali, a presnosti zápisu toho, čo videli v kritických chvíľach odohrávať sa na oblohe. Kotúč dôvtipne symbolizovaný vyzlečenou osobou vo svojom vnútri znamená voľbu pre ďalší pohyb planéty X (vyzlečená postava symbolizuje blízkosť Slnka, zadumanosť značí možnosť voľby) Váhy pod kotúčom s postavou symbolizujú ohromnú gravitačnú silu Slnka, ktorá udeľuje telesám rýchlosť, zrýchlenie a smer. Pred a za Levom predstavujúcim Slnko sú skupiny znamení, ktoré značia, ako sa zakrivujú dráhy planét pred a po priblížení k Slnku.


Tieto zakrivenia zodpovedajú svojou krivosťou (po vykonaní ich projekcie do zverokruhu) skutočnému reálnemu zakrivenia dráh telies pri daných smeroch a určitých rýchlostiach pri priblížení sa telies ku Slnku.


Za normálnych okolností planéty sa môžu vyskytovať po obvode zodiaka a aj v jeho vnútri, ale nie v malom kruhu, ktorý je vlastne stredom celého veľkého zverokruhu. Toto je malý kruh, či skôr elipsa, ktorú opíše zemská os zdanlivo počas celej precesnej periódy na nočnej oblohe. Platí to pre zemepisnú šírku Dendery. Do tejto oblasti cirkumpolárnych súhvezdí sa za normálnych podmienok v slnečnej sústave planéty nedostávajú. Ak tadiaľto Sutech - planéta X alebo Hór - Jupiter prešiel, tak to znamená, že ich dráhy neležali ani približne v rovine ekliptiky alebo nemali tvar elíps s malou excentricitou.


Ako to je s mýtom o bojoch medzi Sutechom a Usireom a medzi Horom a Sutechom.


V jednej z verzií prvej bitky bol Usire rozsekaný Sutechom na 14 kusov. Jeden kus bol neskôr zjedený rybou a zvyšok bol po veľkom úsilí poskladaný dohromady a Usire bol na krátky čas pomocou bohyne Eset a iných bohov znovu oživený. Hór - Jupiter ale zaujal jeho postavenie a Usire sa stal menej významným bohom podsvetia. Pri oživovaní Usireho sa ho pokúšali postaviť Eset s Thovtom na nohy (o výsledku sa nehovorí), lebo dovtedy ležal na boku.


Tieto fakty dobre korešponduje s planétou Urán, ktorá ako jediná v našom slnečnom systéme sa otáča okolo vlastnej osi v uhle skoro 0 stupňov k ekliptike. Z nášho pohľadu Urán leží teda na boku.


Podarilo sa mi nájsť jeden obrázok - piktogram kruhov v obilí z Anglicka (objavil sa v lete 1999), ktorý zobrazuje túto prvú bitku veľmi názorne aj s astronomickými dôsledkami.


Tento piktogram je tiež v súlade s astronomickými poznatkami o vzájomných pôsobeniach binárnej sústavy hviezd. Po oživení Usirea Eset musela použiť umelý falus, aby mohli splodiť potomka - Hóra. Falus bola práve časť tela o ktorú prišiel Usire v boji so Sutechom. Pri opätovnom pohľade na zmienený piktogram je jasné, že sa jedná o kanál, ktorým X odsával hmotu z Uránu pri maximálnom vzájomnom priblížení.


V mýte bola veľmi zaujímavá aj skutočnosť, že po bitke Sutech svoj útok na Usireho zdôvodňoval tým, že Usire išiel príliš rýchle a preto došlo k boju. Môže to byť fakt, že orbitálna dráha Uránu bola príliš výstredná (keď je dráha výstrednejšia, tak aj rýchlosť sa mení výraznejšie), alebo mala sklon vhodný pre katastrofu medzi Sutechom - planétou X a Usirem - Uránom.


V mýte o Sutechovi sa ďalej hovorí, že on má železné kosti a kožu ako hroch.


Keď Sutech bol schopný zničiť Urán, zraniť Jupitera, tak sa jedná o masívnu planétu s vyššou hustotou (nie asi o plynnú planétu), alebo to je zvyšok z inej hviezdy - neutrónová hviezda.


V týchto mýtoch boli vojská na oboch stranách. Tieto vojská by mali byť mesiace Uránu, Jupitera a planéty X.


Hor - Jupiter stráca v druhej bitke oko a toto oko bol odhodené ďaleko na nebo k Thovtovým - Merkúrovým krídlam. Krídla tu znamenajú pravdepodobne orbitálnu dráhu Merkúra. V tejto bitke bol Jupiter prestrelený jedným zo Sutechových mesiacov alebo planétou X samotnou. Pozostatkom po tejto udalosti môže byť rýchlo rotujúca škvrna na Jupiteri - jeho oko. Sutech tu tiež stráca dva semenníky - mesiace.


Hor bol po týchto bitkách dôležitejším bohom ako Usire, ktorý bol poslaný do podsvetia. To môže znamenať fakt že, Usire bol po bitke menšej hmotnosti a presunul sa na vzdialenejšiu orbitálnu dráhu. Hor - Jupiter - nová veľká hviezda sa stala viac významnou.


Sutech - planéta X ale nebol zničený. To značí, že sa môže vrátiť.


Fakt že všetci spomenutí bohovia sa zrodili z Re - Slnka je významný tiež. To podporuje kozmogonickú hypotézu, podľa ktorej bohovia - planéty vznikli zo Slnka alebo z inej hviezdy...


Na Denderskom zvieratníku je znázornená aj cesta Sutecha, ktorý počas bojovej naháňačky s Horom - Jupiterom - sokolom sa zmenil najprv na hrocha. Jupiter - sokol ale hrocha našiel a zaboril mu pazúry do hrubej kože. Sutech sa potom zmenil z hrocha na líšku a pokúsil sa utiecť z bitky.


Množstvo rozličných ciest na zverokruhu (cesty sokola, hviezdy, líšky, muža s barlou...) je zachytením rozličných udalostí (príletov X, kolízii X s planétami...) počas jedného alebo viacerých precesných cyklov
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno