Jste zde


Tajomstvá Denderského zverokruhu VI.
RNDr. Pavel Smutny

V egyptských mýtoch ale aj v historických záznamoch je zmienený aj ďalší dôležitý fakt. Hovorí sa v nich, že počas celej egyptskej histórie ( vrátane vlády bohov a polobohov) Slnko dvakrát vychádzalo na východe a dvakrát na západe. Ako to bolo možné?

 

Keď X bola v perihéliu tak, pôsobením svojej gravitačnej a elektromagnetickej sily pretočila Zem. Južná pologuľa sa ocitla tam kde bola severná a vice versa. Po prvom pretočení ale mohlo nasledovať druhé. Prečo? Planéta X prešla najprv z pozície pod ekliptikou po oblúku nad ňu a spôsobila prvé pretočenie. Z polohy nad ekliptikou sa ale opäť presunula pod ekliptiku a spôsobila druhé pretočenie. Toto všetko sa udialo z pohľadu zo Zeme v znamení Raka. Len znamenie Raka je v Denderskom zverokruhu presunuté z pod ekliptiky nad ňu, hoci normálne by tomu nemalo tak byť. Rak chodí aj spätne (symbol opačného chodu, pretočenia), čo tiež podporuje teóriu pretočenia. Pod znamením Raka je prekopŕcajúca sa postavička, ktorá je tiež dostatočne symbolická. Tieto skutočnosti korešpondujú s babylonskými mýtami a aj s knihou Jóba, kde podľa citácie sa planéta rozjasní v znamení Raka.


Pri priblížení X k Zemi môže dôjsť teda k dvojitému pretočeniu Zeme, ale ak sa Zem nachádza ďalej od X pri priblížení X k Slnku, tak dochádza len k jednému pretočeniu, prípadne len k rozkývaniu Zeme...


Planéty a súhvezdia


Podľa Sumersko - Chaldejskej tradície planéty vládnu zvieratníkovým súhvezdiam.


Každá z najbližších planét pritom vládne dvom súhvezdiam. Mesiac a Slnko majú pridelené ale len po jednom zvieratníkovom súhvezdí.


Ako vypadá toto priradenie:

Saturn - Kozorožec a Vodnár
Jupiter- Strelec a Ryby
Mars - Škorpión a Baran
Venuša - Váhy a Býk
Merkúr - Panna a Blíženci
Slnko - Lev
Mesiac - Rak


Po priradení planét k súhvezdiam a zakreslení do zverokruhu je dobre vidieť prečo máme práve takéto pridelenie. Astronómovia nám vlastne zakreslili na mape hviezdnej oblohy dráhu telesa ako ju videli prechádzať cez jednotlivé súhvezdia popri pozíciách planét na nebeskej nočnej oblohe. Znaky pre planéty zobrazujú symbolicky dráhy jednotlivých planét tak, ako mali vypadať a ako sa zmenili pri prielete Nibiru popri každej planéte, prípadne z ktorého smeru od Slnka planéta X preťala orbitu konkrétnej planéty. Znaky pre súhvezdia znázorňujú skratkovite tvar dráhy planéty X pri prechode cez jednotlivé súhvezdia, alebo čo sa počas tohto prechodu odohralo na Zemi, ako sa menila rýchlosť pohybov, ich smery a podobne. Pozri obrázky.


Pri opakovanom pohľade na Denderský zverokruh doplnený o symboly pre planéty a súhvezdia vidieť, že planéta X prišla do slnečnej sústavy zo súhvezdia Kozorožca alebo Vodnára, teda v tomto súhvezdí prekročila orbitu Saturna. Pri prechode orbitou Jupitera v súhvezdí Strelca zrýchlila a prešla cez orbitu Marsu a Venuše - súhvezdie Váh popri Merkúrovi a Slnku v súhvezdí Leva kde mala perihélium, asi 30miliónov kilometrov nad dráhou Venuše. Potom X opäť preťala orbitu Merkúra ale v znamení Blížencov. Dráhu Venuše ďalej prekročila v Býkovi, orbitu Marsu v Baranovi, Jupitera v Rybách a vychádzala von z pozorovateľnej oblasti do vonkajšieho vesmíru cez orbitu Saturna v Kozorožcovi alebo vo Vodnárovi.


Podľa znakov pre planéty a podľa smeru krížikov vidno, že X preťala dráhu Merkúra a Venuše zo strany od Zeme, že teda perihélium X bolo niekde medzi Zemou a Venušou. Znaky pre Jupiter a Saturn znázorňujú pôvodný smer ich dráh a ich deformácie pri prechode Nibiru.


Pri znakoch pre súhvezdia je dobre zrejmé, že napríklad v Rakovi došlo k pretočeniu alebo rozkývnutiu Zeme - dve pretočené šestky, spätný chod Raka, číslo 66-číslo človeka...Pri Merkúrovi - súhvezdí Panny vďaka zakríveniu dráhy X od Jupitera, pričom môže X prejsť popri Slnku vnútorným ale aj vonkajším oblúkom...


Denderský zverokruh v priemete do lineárnej podoby


Súčasťou výzdoby chrámu bohyne Hátor v Dendere sú aj rytiny na stenách, ktoré zobrazujú znamenia zverokruhu v lineárnej podobe. Pozri obrázky. Znamenia sú na reliéfe vyobrazené v pravidelných odstupoch, pričom sú akoby v pohybe smerom od osôb, ktoré symbolizujú nebeskú oblohu. Sú to postavy bradatého muža a ženy (alebo mladého muža), ktorých odevy sú pokryté hviezdami. Postavy svojimi pohľadmi a rukami zadávajú smer pre pohyb znamení.


Ženská ruka určuje smer pohybu od Kozorožca cez Strelca, Škorpióna až po Leva. Bradatý muž zadáva smer pohybu pre znamenia od Vodnára cez Ryby až po Raka, čiže v protismere k predchádzajúcej skupine znamení. Prečo je tomu tak?


Planéta X pri svojom priblížení, ktoré bolo zaznamenané do zverokruhu pretočila Zem. Severný pól sa stal južným a južný severným. Dôsledkom toho bolo aj to, že Slnko začalo vychádzať nie na východe ale na západe. Južné súhvezdia sa stali severnými a severné južnými. Precesný pohyb súhvezdí zmenil smer o 180 stupňov a znamenia sa teda vtedy začali pohybovať opačným smerom. Táto zmena sa podľa zverokruhu odohrala v znamení Raka, pričom Rak ako jediné znamenie na reliéfe je vysunuté zo smeru ostatných súhvezdí. Pri Rakovi je znázornené teleso s kometickým chvostom, čo výstižne symbolizuje X pri jej priblížení do vnútra slnečnej sústavy. Ak považujeme precesný pohyb za pomerne plynulý, tak k pretočeniu Zeme podľa tohoto zvieratníka došlo pred asi o čosi menej ako 11000 rokmi. Plynulosť precesie je ale pri priblížení X k Zemi narušená, takže tento údaj môže byť zavádzajúci. Ďalším dôležitým symbolom je dvojitá špirála, alebo akoby na koncoch spojené dve osmičky. Táto krivka nasleduje za znamením Panny a symbolizuje tvar dráhy X ako sa javí pri pohľade zo Zeme na nebeskú oblohe, a ako som ho aj opísal v predchádzajúcich textoch.


Je tu použitá na zverokruhu dvojznačnosť, keď pretočenie v znamení Raka môže symbolizovať každé pretočenie Zeme, keď je X v periastrone, čiže pri pohľade zo Zeme je X v súhvezdí Raka, alebo je to záznam udalosti, ktorá sa odohrala keď Zem bola v Rakovi (teraz sme v znamení Rýb).
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno