Jste zde

 

Astrologie

Malá exkurze do historie astrologie IV.

      A jak to bylo s Venuší? Proč právě ta se stala symbolem lásky krásy harmonie a umění? Bylo to skutečně jenom pro její vnější vzhled? Stačilo starým mudrcům opravdu jenom to že je po Slunci a Měsíci nejjasnějším objektem na obloze? Samozřejmě že nikoliv! Bylo to (jako obvykle) mnohem složitější a zase to vyžadovalo stovky let pozorování měření a úvah.     Především to byla dvojí tvář této planety co... více

Malá exkurze do historie astrologie III.

      Vraťme se však zpět ke dvanáctce. Ta jak je všeobecně známo je jedním ze základních čísel esoteriky. V minulé kapitole jsem uvedl esoterní význam čísel tři čtyři a také sedm. Sedmička je součtem tří a čtyř - a součinem těchže čísel je právě dvanáct! Je tu tedy opět velmi úzký významový vztah mezi duchem a hmotou povýšený tentokrát na číslo úplnosti a dokonalosti.     Právě zde je důvod proč... více

Malá exkurze do historie astrologie II.

      S teorií pohybu planet si lámaly hlavu celé generace starověkých myslitelů s nalezením příslušného měřítka však opět pomohlo dlouhodobé pozorování a pečlivé měření východů západů a výšek poledních vrcholení Slunce. Takovým způsobem byly objeveny čtyři naprosto stěžejní body - dva rovnodennostní a dva slunovratové.     První z nich byl určen tím dnem na jaře kdy Slunce vycházelo přesně na východě... více

Malá exkurze do historie astrologie I.

      Bylo řečeno že všechno cokoliv se ve světě vyskytuje má vždy dvojí polaritu: černé - bílé aktivní - pasivní zlé - dobré kladné - záporné a tak dále. A nejinak je tomu i s astrologií. Existuje-li její pól esoterní duchovní musí vedle něj existovat i pól druhý protichůdný - fyzikální matematický a svým způsobem tedy materiální.     Neznamená to samozřejmě že bych nyní chtěl prohlašovat astrologii... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti III.

    Velmi důležitým úkolem ovšem bylo zjistit která z oněch sedmi bloudivých hvězd na obloze představuje který princip. Nesmírně naivní jsou představy mnoha dnešních odpůrců astrologie kteří tvrdí že planeta Mars byla pojmenována po bohu války protože jeho červená barva připomínala krev nebo že planeta Venuše se stala symbolem krásy a harmonie protože byla na obloze velmi jasná. Takhle si to naši předkové skutečně nezjednodušovali... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti II.

    Proč je základních esoterních principů o kterých jsem psal posledně právě sedm? To má hlubokou souvislost s poznatkem že všechno co se ve světě vyskytuje má ve svém základě trojí podstatu: nejvyšší duchovní (božskou) od ní odvozenou nižší duševní (myšlenkovou) a konečně nejnižší - hmotnou. Už odpradávna přitom bylo zřejmé že hmotná pozemská existence se dá vyjádřit vodorovnou rovinou kdežto božský (duchovní) princip... více

Esoterní základy astrologie - nejhlubší kořeny a souvislosti I.

    Žijeme v době ve které největší váhu má věda a vědecké poznání. Nebylo by na tom nic špatného - poznání a pochopení světa který nás obklopuje je jistě potřebné a užitečné. Horší ovšem je že s postupujícím vědeckým pokrokem se dnes velmi často stává fetišem hmota - nic kromě ní neexistuje skutečné je jenom to co se dá vidět změřit a hmotnými prostředky zkoumat všechno co se děje musí mít jedině hmotný a rozumově... více

Základy moderní astrologie - úvod

    Celých dlouhých 42 let po roce 1948 měl vážný zájemce o studium astrologie v Československu v podstatě pouze tři možnosti. První spočívala v tom sehnat si předválečné učebnice autorů Jana Kefera Mirko Boleslavského Karla Weinfurtera nebo Danieliho které ovšem byly (obzvláště v posledních dvou desetiletích) už značně zastaralé a také nebyly bez chyb. Druhá možnost byla dovézt si moderní učebnice z tzv. kapitalistické ciziny. To bylo... více

Stránky