Jste zde


Tajomstvá Denderského zverokruhu I.
RNDr. Pavel Smutny

Odhaliť zakódované tajomstvo zverokruhu (zvieratníka), ktorý sa nachádza v chráme bohyne Hátor v Dendere vyžaduje vykonať správnu astronomickú a historickú interpretáciu záznamov, ktoré sa na zverokruhu nachádzajú. Môže to byť astronomický objav zásadného významu. Orginál Denderského zverokruhu je v súčasnosti v múzeu Louvre, Paríž, v Egypte ostala len kópia. Zverokruh v sebe skrýva záznamy najdôležitejších astronomických a súčastne aj historických udalostí pre celé ľudstvo a vôbec život na Zemi za posledných niekoľko Zemských precesných cyklov, teda minimálne za posledných 25800 rokov.

 

Osoby, zvieratá a znaky nachádzajúce sa vnútri a po vonkajšom bvode zvieratníka reprezentujú buď nebeské telesá ako planéty, Slnko, Zem, ásy asteroidov, súhvezdia, desiatu planétu (nazývaná aj Nibiru, Marduk, Faeton, Planéta X...), alebo sú to značky, ktoré ukazujú smer pohybu planét a planéty X, prípadne majú svoj špecifický účel. Obzvlášť to platí pre polohy X, keď táto križuje (prelieta ponad) dráhy planét slnečnej sústavy. Podrobnejšie vysvetlenie prečo je tomu práve tak, bude popísané postupne.


Pohyby planét a aj planéty X boli zaznamenávané do Denderského zverokruhu takou formou, že bola vždy v určitý deň v roku (napríklad v deň jarnej rovnodennosti...) zaznačená do zverokruhu poloha telesa tak, ako bola viditeľná na oblohe. Ak napríklad teleso bolo v určený deň vidieť 20 stupňov nad súhvezdím Kozorožca, tak bolo aj do zverokruhu zaznačené ako znak, ktorý leží 20 stupňov nad Kozorožcom v smere do stredu zverokruhu.


Keď sa jedná o dráhy planét za normálnych okolností, tak tieto sa premietajú do zverokruhu ako geometrické vzory majúce kruhovú symetriu, pričom krivky týchto dráh nikdy nepretínajú stredovú časť veľkého zverokruhu, čiže miesta kde je vnútro cirkumpolárnych súhvezdí. To je približne kruh s posunom 23 stupňov od stredu veľkého zverokruhu ku znameniu Strelca. Na zvieratníku ale máme znázornené dráhy, ktoré nemôžu byť dráhami planét za normálnych podmienok v slnečnej sústave.


Cirkumpolárne súhvezdia južnej oblohy sú kompletne viditeľné len z južnej zemskej pologuli (z Južnej Ameriky, z južnej Afriky). Podrobná analýza znakov a súhvezdí potvrdila , že v stredovej časti Denderského zverokruhu sú zobrazené súhvezdia, ktoré obklopujú južný pól oblohy, že sú to cirkumpolárne súhvezdia južnej oblohy. Egypt a teda aj Dendera sú ale situované na severnej pologuli a tak nie je možné, aby severné cirkumpolárne súhvezdia boli zamenené bezdôvodne južnými. Takéto čosi bolo možné, len ak Zem bola pretočená a tak vlastne severný pól sa stal južným a naopak. Pri pohľade do stredu Denderského zverokruhu (obrázok denderasouth) súhvezdia Tukan, Páv a Južný Trojuholník vytvárajú postavu hrocha. Oktant je dáždnikom (zvinutým zverokruhom), ktorý je držaný rukou hrocha. Noha koňa je formovaná Mečiarom a Chameleónom. Veľká hrča v prostrednej časti konskej nohy je Veľký Magellanov Mrak. Vodný Had a Hodiny sú na Denderskom zverokruhu predstavované ako líška takmer sa dotýkajúca sokola a ďalšia líška opierajúca sa chrbtom o paviána. Pozície a smery zmienených hviezdnych formácii a ich symbolických obrazov sú v zhode so skutočnou mapou južnej hviezdnej oblohy (použitý bol zrkadlový obraz). Uvedené skutočnosti sú presvedčivými faktami toho, že Zem bola (viac krát) pretočená počas zaznamenanej Egyptskej histórie.Každé znamenie, znak vnútri zverokruhu má viac významov. Dôležité je koho, alebo čo predstavuje, ale aj smery ktorými kráča, na čo ukazuje, kam má otočenú hlavu a podobne.
Začnime postupovať po priemete ekliptiky a dráh planét do zvieratníka.
Prvé znamenie (znak), ktorý sa vynára z vonkajšieho kruhu (orbitu) a symbolizuje začiatok postupu do vnútra slnečnej sústavy je lev. Ten stojí na znaku - symbole vody. Táto voda môže znamenať vodu komét a asteroidov z Kuiperovho pásu asteroidov, ktorý sa nachádza miliardy kilometrov za obežnou dráhou Pluta. Kuiperov pás bol objavený len pred niekoľkými desaťročiami.


Od leva sa dostávame až k strelcovi (žena s napnutou tetivou luku), pred vstup do vnútra slnečnej sústavy - medzi planéty. Šíp ukazuje a mieri na prvý výber pre dráhu planéty X. Táto voľba závisí od vzájomnej polohy planéty X a Neptúna s Uránom pri prechode X cez, alebo popri orbitálnych dráhach týchto planét. Ak Neptún a Urán sú pri takomto prechode X ďaleko od pozície planéty X, tak táto planéta pokračuje bez zmeny smeru dráhy k Saturnu a k Jupiteru (kruh so znakom oka - škvrna na Jupiteri). Vedľa Jupitera je ďalší znak vody, pásu, čo znamená pás asteroidov medzi Jupiterom a Marsom. Znak Marsu je kruh hneď vedľa. Pás asteroidov a malých planétok bol objavený tiež relatívne nie veľmi dávno. Pri Jupiteri má X viac možností pre zmenu tvaru dráhy. Ak pri prechode X popri orbite Jupitera je tento vo vzdialenejšej pozícii, tak X pokračuje do pásu asteroidov odkiaľ má ešte dve možnosti na zmenu smeru orbitálnej dráhy.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno