Jste zde

 

Psychoterapie

Poznáváme svůj imunitní systém VI.

Druhá čakra - sakrální Čakra vitality nebo-li sakrální čakra koření v bederní páteři ve výši kosti křížové. Přibližně na šíři dlaně pod pupkem se čakra otevírá směrem kupředu přes břicho a s směrem dozadu přes záda ve stejné výšce v kalichu oranžové barvy. Prostřednictvím této čakry jste díky kvalitě oranžové barvy spojeni se světem. Cvičení: Představte si že se vpředu a vzadu v oblasti vaší pánve otevírá oranžový květ. Vizualizujte při... více

Poznáváme svůj imunitní systém V.

SEDM ČAKER Člověk je vybaven možností pociťování sedmi různými způsoby. K těm je přiřazeno sedm čaker ( základních )neboli energetických center. Na tomto místě Vám je všechny jednu po druhé představíme abyste získali první přehled. PRVNÍ - KOŘENOVÁ ČAKRA Kořenová čakra se nachází na spodním konci páteře. Představte si že se zde na základně Vašeho trupu nachází nějaký kalich který se otevírá směrem k zemi. Pokuste se vycítit toto centrum... více

Poznáváme svůj imunitní systém IV.

RELAXACE A MEDITACE Afirmace: Mám nástroje potřebné k tomu abych si sám (sama) pomohl(a). Relaxace je základem léčebného procesu. Je velmi obtížné na sebe působit léčebné síly jsme-li napjatí a ustrašení. Relaxace zabere denně jen pár minut. Kdykoliv můžete zavřít oči dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechnout a uvolnit veškeré napětí. Máte-li více času položte se nebo posaďte a uveďte své tělo do stavu naprostého uvolnění. Tiše si opakujte: " Mé... více

Poznáváme svůj imunitní systém III.

DYSLEXIE Děti které při výuce čtení a psaní obtížně rozeznávají písmena a slova jsou postiženy dyslexií. Jde o poruchu učení která do jisté míry postihuje asi jednu osobu z deseti. Jedné pětadvacetině populace způsobuje závažné potíže. Za jednu z hlavních příčin se považuje dezorganizace mozkových buněk v oblasti řečových center. Dyslexii lze u dětí diagnostikovat v pátém nebo šestém roce po nástupu do školy kdy učitel zpozoruje jejich obtíže... více

Poznáváme svůj imunitní systém II

AFIRMACE Afirmace stejně jako např. vizualizace je něco co děláme všichni. Afirmace jsou slova a věty které neustále říkáme. Děláme afirmace od rána do večera.l Jaká byla vaše poslední myšlenka před usnutím? I to byla afirmace která přispěla ke kvalitě vašeho spánku a snů. Co jste si řekli jako první věc hned ráno po probuzení? I to byla afirmace která ovlivní celý váš den. Často se nám však honí hlavou spíše afirmace negativní než pozitivní. Když... více

Poznáváme svůj imunitní systém I.

Afirmace: " Můj imunitní systém je den ze dne silnější! Naše imunitní systémy jsou strážci našich těl. Jsou účinné a věrné. Jsou v činnosti od okamžiku kdy jsme přišli na svět. Likvidují vetřelce a udržují nás zdravé. Abychom si udrželi pevné zdraví potřebujeme silný imunitní systém. Mysleli jste vůbec někdy na svůj imunitní systém? Pokud ne zamyslete se nad ním nyní. Učíme se že láska je tím nejsilnějším stimulátorem imunitního systému... více

Návraty do minulých životů - léčení přítomnosti skrze minulost II.

Metoda navracení do minulosti má určitá omezení. Vyžaduje komunikaci mezi klientem a terapeutem k tomu je třeba určitá mentální způsobilost. Toto lze obejít prací na dálku přes vhodného prostředníka a to je práce velmi zajímavá. Omezující je také věk klienta obvykle je třeba aspoň 12 až 13 let. S mladšími klienty pracuji prostřednictvím matky což má jisté příznivé vedlejší efekty - matka ještě lépe pochopí pocity a příčiny problémů svého dítěte... více

Návraty do minulých životů - léčení přítomnosti skrze minulost I.

Navrátit se do tzv. minulého nebo jiného života mnohým připadá jako fantazie. Přestože s metodou navracení do minulosti pracuji a vyučuji další zájemce o tuto práci nechci nikoho přesvědčovat že minulé životy existují. Neumím to totiž dokázat. Přesto se ale ukazuje že to co se nám zdá jako "minulost" je nutné dobře zpracovat odbourat veškeré negativní energie a psychické bloky touto minulostí způsobené a pak se to příznivě projeví v současnosti. Z toho... více

Posttraumatická stresová porucha - možná reakce na povodně

Povodeň je za námi zbývá nám ještě vyrovnat se s jejími následky. A to nejen po stránce hmotné ale i psychické. Jaký může takový extrémní zážitek mít vliv na naše duševní zdraví? Od roku 1979 je do mezinárodní klasifikace nemocí zařazena kategorie s názvem "Posttraumatická stresová porucha" (dále jen PTSP). Porucha se může vyvinout následkem prožití životní události která je pro nás velmi stresující a vymyká se naší dosavadní zkušenosti. Taková... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků