Jste zde


Poznáváme svůj imunitní systém II
Iva Hédlová

AFIRMACE

 

Afirmace, stejně jako např. vizualizace, je něco, co děláme všichni. Afirmace jsou slova a věty, které neustále říkáme. Děláme afirmace od rána do večera.l Jaká byla vaše poslední myšlenka před usnutím? I to byla afirmace, která přispěla ke kvalitě vašeho spánku a snů. Co jste si řekli jako první věc hned ráno po probuzení? I to byla afirmace, která ovlivní celý váš den. Často se nám však honí hlavou spíše afirmace negativní než pozitivní.


Když mluvíme o " dělání " afirmací, máme tím na mysli vytváření pozitivních výroků za účelem dosažení pozitivní změny v životě. Je jasné, když takovou afirmaci vyslovíte poprvé, není to pravda. Pokud něco ve vašem životě už máte, nepotřebujete si vytvářet pozitivní afirmace, abyste toho dosáhli. Afirmace je jako semínko zasazené do země. Trvá nějaký čas, než vyroste do celé své krásy. Čím častěji některou afirmaci opakujete, tím rychleji sazenička roste. Nedejte se odradit myšlenkami typu: " Hergot, už jsem truhle afirmaci řekl třikrát a nic se nestalo." Když nemáte v určitou afirmaci důvěru, vymyslete si jinou. Chce to jen cvik.


Každá myšlenka, která nám proběhne mozkem, každé slovo, které vyslovíme, je afirmací. Příliš často jsou to však afirmace negativní. My si ani neuvědomujeme, jaký mají takové negativní afirmace dopad na naše životy. Když ale říkáme " dělat afirmace ", máme tím na mysli vytváření pouze pozitivních výroků, které vnesou do našeho života něco nového a lepšího a pomohou nám zbavit se toho, co nám již nevyhovuje. Je důležité jak to provedeme. Když máte práci, která vás už nebaví a toužíte po jiné práci, není příliš chytré si říkat: " Tuhle práci nenávidím ".Nečekejte, že z takové nenávistné repliky vám vzejde něco dobrého. " Nenávidím svou práci ", je negativní afirmace a nejspíš zapříčiní, že zůstanete tam, kde jste a budete ještě naštvanější. " Nenávidím tuto práci ", vám nepřinese novou, skvělou práci.


Pokud opouštíte něco v hněvu a s nenávistí, přenášíte tento hněv a nenávist i do nového místa. To platí zejména o práci, vztazích i vašem těle. Nenávidíte-li své tělo, nemáte příliš velkou šanci ho uzdravit.


Toužíte-li po pozitivní změně, např. po nové, lepší práci, je lepší říct si něco jako:


" Žehnám své práci s láskou, ale už ji nepotřebuji a tak ji přenechám někomu, kdo z ní bude mít větší potěšení a bude se mu zde dařit lépe než mně. Já se nyní otevírám novým příležitostem a očekávám novou, skvělou práci, která mě bude uspokojovat. Budu pracovat v příjemném prostředí, s milými lidmi a vydělávat slušné peníze. Někdo čeká přesně na to, co já mohu nabídnout. Budeme svedeni dohromady tím nejlepším způsobem. Děkuji za to. "


Nebo můžete říct prostě: " Opouštím tuto zkušenost s láskou a otevírám se novým příležitostem ".


Někdy jsou krátké afirmace ty nejúčinnější. Lze je totiž opakovat stále dokola. Častým opakováním věty: " Přijímám novou, báječnou práci" se naladíte na nové příležitosti. Já si své afirmace ráda prozpěvuji nebo si z nich sestavuji říkánky, které mi neustále znějí v podvědomí. Někteří lidé si své afirmace desetkrát nebo i stokrát opisují. Jakou metodu zvolíte, to záleží jen a jen na vás. Bude fungovat, pokud necháte afirmaci působit a nahradit předešlý negativní postoj.


Skvělou afirmací je: " Jsem ochoten ( ochotna ) odpouštět." Všichni toho máme k odpouštění hodně. Někteří z nás však nejsou odpouštět ochotni. Opakováním, že " jsme ochotni ", si otevíráme cestu k osvobození se od neblahé minulosti.


Pokud máme z něčeho strach, je dobré si opakovat: " Dovoluji si být v klidu ".Tato afirmace vás utvrzuje v tom, že máte své emoce pod kontrolou a jste ochotni navodit si příznivější atmosféru. " Mám strach " rozhodně není pozitivní afirmací. Možná máte v daném okamžiku opravdu strach, ale taková afirmace nevytváří podmínky pro lepší pocity. Afirmace musí vždy nahrazovat to negativní něčím pozitivním. Je to jako vykořenit plevel a místo něj zasadit krásnou květinu.


Cítíme-li zatvrzelost, zatrpklost či vzdor, je třeba si říct: " Jsem ochoten (ochotna) přenést se přes tuto trpkou zkušenost ". Nebo : " Jsem ochoten (ochotna) odpouštět." Dáváme tím svému podvědomí ( nebo vnitřnímu já, nebo Vesmíru - je jedno, jak tomu říkáte ) svolení hledat novou cestu k překonání negativních zážitků.


Pracujeme-li na upevnění svého zdraví, můžeme používat např. takovéto afirmace:


" Jsem v míru se svým tělem."
" Přijímám dokonalé zdraví ".
" Miluji své tělo a dávám mu svolení uzdravit se."
" Jsem silný ( silná) a imunní."
" Nemám strach z žádných negativních situací."
" Můj duch je dokonalý, zdravý a úplný."
" Mé tělo odráží dokonalost ducha ".
" Mé vlasy jsou krásné, silné a zdravé, protože vyrůstají ze zdravé, uvolněné hlavy."
" Vybírám si jen zdravé a výživné jídlo ."
" Veškeré škodliviny vylučuji ze svého těla snadno a pravidelně."
" Mé žlázy jsou dokonalými údržbáři mého systému."


Účelem afirmace je osvobodit se a vytvořit si lepší život. Afirmace pro nás nesmějí být trestem ani nepříjemností. Provádějte své afirmace s radostí a nadšením. Budou účinkovat rychleji. Ale hlavně je dělejte. Dávejte si pozor na to, co říkáte, neboť to vše jsou také vaše afirmace.


MODLITBA


Síla modlitby je známá již celá staletí. Pro některé lidi je zcela přirozené uchylovat se k modlitbám, kdykoliv to potřebují. Doporučuji modlit se pozitivním způsobem. Rozhněvaný stařík na nebesích Vám příliš dobra nepřinese. Prociťte si svou jednotu s Vesmírem a vším okolo, než začnete formulovat své tužby. Představte si své partnerství se svým " bohem " a hledejte řešení společně.
Podle Louise L. Hay napsala Iva Hédlová

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více