Jste zde


Hlubinná abreaktivní psychoterapie
Dr. Zuzana Topolářová

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky i těla.

 

 

Při HAP pracujeme s opětovnou zkušeností s dřívějším životem nebo jeho znovuprožitím v takové situaci, jako by se to všechno odehrávalo nyní. Tímto způsobem odhalujeme a léčíme příčiny psychických a psychosomatických problémů, potíží a starostí, které se objevily v současném životě, a které si často neumíme vysvětlit. Co se stalo v minulosti, to působí na tělesný, citový, mentální a duchovní stav člověka v přítomnosti. Příčinou může být např. traumatická zkušenost, rozhodnutí, slib, modlitba, myšlenka, přání, cit, které se mohou v současnosti projevovat jako různé fobie, chorobné stavy, návyky, problémy ve vztazích, lítostivé stavy, apod.

 

Při HAP dochází k hlubokému pochopení a uvědomění si příčin různých překážek v životě a starých vztahových vazeb, stejně tak ale i k uvědomění si důvodů zvláštních schopností, zájmů, zálib, vědomostí v současném životě.

 

Pokud zažil člověk v minulosti stresující situaci, byl v tom okamžiku ve stavu tzv. zúženého vědomí, kdy se do paměti ukládají i tzv. posthypnotické sugesce neboli postuláty, tj. vše, co člověk v tomto stavu slyšel, na co myslel apod. Pokud v dalším životě nastane situace, která nějakým způsobem, byť i vzdáleně, připomíná původní událost, mohou se tyto stavy opětovně vybavit. Na původní událost si nemusíme vědomě pamatovat, ale pokud dojde k tzv. restimulaci, tj. k probuzení vzpomínky na nějakou událost, mysl i tělo si ji stále přehrává. Objevují se pak zdánlivě bez příčiny nevysvětlitelné psychické a psychosomatické problémy.

 

Nárůst problémů má vliv na postupné zhoršování celkového zdravotního stavu.

 

Opětovným prožitím minulých zážitků dojde k tomu, že tyto vzpomínky již nejsou zdrojem stresu, ale patří k prožité minulosti. Při HAP si člověk uvědomí co patří do minulosti a co je současnost a problém řešený HAP v přítomnosti přestane být problémem. Jedinou podmínkou úspěšnosti této metody je, aby klient chtěl své problémy řešit.

 

HAP se neprovádí v hypnóze ani v jiném změněném stavu vědomí, nepoužíváme žádné léky nebo psychofarmaka.

 

HAP pomáhá vyřešit například následující problémy:
strachy jakéhokoliv druhu, (např. strach o život, strach ze smrti, strach z jízdy v autě, strach z budoucnosti), fobie, nespavost, stresy, deprese, smutky (např. deprese a smutek při ztrátě nebo úmrtí blízké osoby), partnerské vztahy, vztahy v práci, v okolí, bolesti různých částí těla, nevysvětlitelné bolesti, migrény, návyky na alkohol, bulimii i mentální anorexii, obsedantní myšlenky, závislosti na dětech, na partnerovi, na rodičích, vnitřní napětí, nervozitu, nesoustředění se, pocity nepřijetí, pocity, že nemá cenu žít, že nikdo mně nemá rád, že nic neumím, trému, strach před zkouškami, neschopnost učit se, stresové situace při rozvodu, při ztrátě zaměstnání, nedostatek sebevědomí a další.

 

Téma HAP je velmi zajímavé a také rozsáhlé. Pro ty z Vás, kteří se chcete dozvědět o HAP více doporučuji knihy Ing.Andreje Dragomireckého .

 

Ve své poradně v Brně úspěšně spojuji postupy HAP s metodou SRT(Spiritual Response Therapy), neboť každý klient má svůj "vlastní" problém vyžadující si individuální přístup.

 

V rámci poskytnutí komplexní péče klientovi při HAP spolupracuji s lékaři, homeopaty a doplňuji tyto terapie dalšími terapiemi, např.léčivými vinračními esencemi Araretama z brazilského deštného pralesa, léčivými oleji Agua Ignea, Bachovými květovými esencemi, Reiki terapiemi a vhodnými dopolňky výživy, např. čistě přírodními produkty, bioinformačními přípravky firmy ENERGY.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Dr. Zuzana Topolářová

Zaměření: Alternativní metody podporující léčení duše, těla a vztahů

Kontakt: 777 578 022

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora