Jste zde

 

Psychoterapie

Poznáváme svůj imunitní systém I.

Afirmace: " Můj imunitní systém je den ze dne silnější! Naše imunitní systémy jsou strážci našich těl. Jsou účinné a věrné. Jsou v činnosti od okamžiku kdy jsme přišli na svět. Likvidují vetřelce a udržují nás zdravé. Abychom si udrželi pevné zdraví potřebujeme silný imunitní systém. Mysleli jste vůbec někdy na svůj imunitní systém? Pokud ne zamyslete se nad ním nyní. Učíme se že láska je tím nejsilnějším stimulátorem imunitního systému... více

Návraty do minulých životů - léčení přítomnosti skrze minulost II.

Metoda navracení do minulosti má určitá omezení. Vyžaduje komunikaci mezi klientem a terapeutem k tomu je třeba určitá mentální způsobilost. Toto lze obejít prací na dálku přes vhodného prostředníka a to je práce velmi zajímavá. Omezující je také věk klienta obvykle je třeba aspoň 12 až 13 let. S mladšími klienty pracuji prostřednictvím matky což má jisté příznivé vedlejší efekty - matka ještě lépe pochopí pocity a příčiny problémů svého dítěte... více

Návraty do minulých životů - léčení přítomnosti skrze minulost I.

Navrátit se do tzv. minulého nebo jiného života mnohým připadá jako fantazie. Přestože s metodou navracení do minulosti pracuji a vyučuji další zájemce o tuto práci nechci nikoho přesvědčovat že minulé životy existují. Neumím to totiž dokázat. Přesto se ale ukazuje že to co se nám zdá jako "minulost" je nutné dobře zpracovat odbourat veškeré negativní energie a psychické bloky touto minulostí způsobené a pak se to příznivě projeví v současnosti. Z toho... více

Posttraumatická stresová porucha - možná reakce na povodně

Povodeň je za námi zbývá nám ještě vyrovnat se s jejími následky. A to nejen po stránce hmotné ale i psychické. Jaký může takový extrémní zážitek mít vliv na naše duševní zdraví? Od roku 1979 je do mezinárodní klasifikace nemocí zařazena kategorie s názvem "Posttraumatická stresová porucha" (dále jen PTSP). Porucha se může vyvinout následkem prožití životní události která je pro nás velmi stresující a vymyká se naší dosavadní zkušenosti. Taková... více

Stránky