Jste zde


Návraty do minulých životů - léčení přítomnosti skrze minulost II.
Ing. Pavel Kaiser

Metoda navracení do minulosti má určitá omezení. Vyžaduje komunikaci mezi klientem a terapeutem, k tomu je třeba určitá mentální způsobilost. Toto lze obejít prací na dálku přes vhodného prostředníka, a to je práce velmi zajímavá. Omezující je také věk klienta, obvykle je třeba aspoň 12 až 13 let. S mladšími klienty pracuji prostřednictvím matky, což má jisté příznivé vedlejší efekty - matka ještě lépe pochopí pocity a příčiny problémů svého dítěte.

 

Jak vypadá typické sezení? Při této práci se nepoužívá sugesce ani hypnóza. Klient se při vybavování minulosti postupně sám ponoří do tzv. stavu alfa, který je pro člověka zcela přirozený (obdoba našeho stavu před usnutím nebo po probuzení). Terapeut má být jen velmi dobrým průvodcem, ale neměl by vnášet do průběhu terapie své názory. Součástí naší práce také není žádné psychologické poradenství ani komentování problémů klienta. Celý systém je založen na kladení určitých otázek, které pomáhají klientovi vybavit si postupně hlubší a hlubší minulost, takže se běžně dostáváme za hranice tohoto života. Po nalezení příčiny problému se opakovaně prochází část života, kde problém vznikl, aby došlo k dokonalému "odžití" staré události. Průvodními jevy mohou být i různé bolesti, vidění obrazů, uvědomování si myšlenek atp. Důkladné prožití události přinese klientovi hodně uvědomění a pochopení, úlevu od fyzické bolesti a spolu s tím vybití negativní psychické energie. Po návratu do přítomnosti se najednou původní problém jeví klientovi ve zcela jiném světle a obvykle je po problému.


Dobrých hlubinných terapeutů je stále málo. Tato práce se musí dělat dobře jako každá jiná. Proto je užitečné projít kurzem, kde se můžete naučit, jak vše správně provádět, jak pomáhat klientovi s vybavením minulosti a jejím účinným zpracováním. Není to složité, ale není to zase tak jednoduché. Proto kurz trvá celý týden a je nabitý spoustou praxe, kde si každý sám s pomocí nových kolegů řeší svá stará traumata. Je běžné, že z kurzu odjíždějí účastníci "o třicet kilo lehčí," alespoň se tak cítí. Nejčastěji si na kurzech lidé zpracovávají své vztahy, rodiče, porod, početí a samozřejmě spoustu minulých životů.


Ať už jsou "minulé životy" skutečností nebo ať je to jen symbolické vyjádření našeho problému, podstatné je to, že práce s nimi vede ke zlepšení života v přítomnosti. Proto své studenty nabádám, ať neberou tyto "životy" příliš vážně, ale jako dobrou cestu ke zlepšení jejich zdraví psychického i fyzického. Vedlejším efektem práce na sobě touto metodou je upevnění zdraví, lepší pohoda, zvýšení IQ...


Téma návratů do minulosti je dost rozsáhlé a vyžadovalo by více prostoru. Máte-li zájem zabývat se touto metodou a pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým nebo svým klientům, zvu vás srdečně na své kurzy.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakceHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno