Jste zde


Poznáváme svůj imunitní systém I.
Iva Hédlová

Afirmace: " Můj imunitní systém je den ze dne silnější!

 

Naše imunitní systémy jsou strážci našich těl. Jsou účinné a věrné. Jsou v činnosti od okamžiku, kdy jsme přišli na svět. Likvidují vetřelce a udržují nás zdravé. Abychom si udrželi pevné zdraví, potřebujeme silný imunitní systém. Mysleli jste vůbec někdy na svůj imunitní systém? Pokud ne, zamyslete se nad ním nyní.


Učíme se, že láska je tím nejsilnějším stimulátorem imunitního systému. Jestliže láska imunitní systém posiluje, co jej potom oslabuje? Jsou to: vzdor, strach, deprese, hněv, žárlivost, zoufalství, sebelítost, žal a sebezášť. Jak často a jak dlouho si dopřáváte ten luxus, likvidovat svůj imunitní systém těmito emocemi? Je normální a přirozené, že se nás podobné pocity občas zmocní a my jim dáme na okamžik volný průchod vhodným způsobem. Pokud se však rozhodnete zůstat v takovémto zničujícím emocionálním stavu, pak to Vašemu imunitnímu systému nijak nesvědčí.


Jak můžeme náš imunitní systém změnit? Tím, že změníme sebe. Tím, že změníme představu, kterou sami o sobě máme. Tím, že se budeme milovat takoví, jací jsme. Tím, že budeme ochotni nechat minulost minulostí a odpustit. Naše těla vždy odrážejí stav našeho vědomí v daném okamžiku. Mějte na paměti, že změníte-li své postoje, pak se změníte i po stránce fyzikální a emocionální. Když se změníme, velice často přestaneme potřebovat starou chorobu. Všechno je to součást vlastního uzdravování a léčení.


Máme-li navyknutý negativní myšlenkový vzor, je nyní skvělá příležitost se ho zbavit. Pokud se však něčeho zbavíme, je zpravidla zapotřebí něčím to nahradit. Můžeme udělat něco takového, jako být ochotni nahradit:


vzdor porozuměním
Strach upokojením
Depresi odpuštěním
Hněv láskou
Žárlivost vstřícnost
Zoufalství nadějí
Sebelítost sebezodpovědností
Opovržení uznáním
Sebezášť sebeláskou

Celý proces začíná vědomou volbou. Pokud zjistíme, že v sobě máme třeba vzdor, řekneme si: "Ne, já dávám přednost porozuměními ". Máme-li depresi, rozhodneme se k ochotě odpouštět. Hněváme-li se na někoho nebo na něco, rozhodneme se změnit tento pocit v lásku,. Jsme-li žárliví, rozhodneme se vyjít vstříc dalším,u skvělému štěstí. Propadáme-li zoufalství, je třeba abychom doufali. Místo vysedávání a litování sebe sama jako bezmocné oběti, je třeba vzít svůj život do vlastních rukou a nést za něj zodpovědnost. Také opovržení se může změnit v uznání. A sebezášť se změní v pozitivní sebelásku, pokud jsme ochotni přestat sami sebe týrat.


Ne, to víte, že toto všechno se Vám nepodaří přes noc. Starých návyků se nezbavíte jen tak. Nezapomínejte, že jste si je pěstovali řadu let. Bude tedy chvíli trvat, že se vám je podaří nahradit. Ale pokud budete vytrvale cvičit, vaše výsledky budou den ze dne lepší. Po čase zjistíte, že začínáte jinak uvažovat. Zjistíme, že vaše reakce na různé události jsou mírnější. Zjistíte, že vás už jen tak něco nerozčílí. A také události, které budete prožívat, se změní. Potká Vás více pozitivních zážitků. Všechno je to pozitivní stimulace vašeho imunitního systému a prospívá to vašemu zdraví.
Podle Louise L. Hay napsala Iva Hédlová

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více