Jste zde


Posttraumatická stresová porucha - možná reakce na povodně
Jan Kulhánek

Povodeň je za námi, zbývá nám ještě vyrovnat se s jejími následky. A to nejen po stránce hmotné, ale i psychické. Jaký může takový extrémní zážitek mít vliv na naše duševní zdraví?

 

Od roku 1979 je do mezinárodní klasifikace nemocí zařazena kategorie s názvem "Posttraumatická stresová porucha" (dále jen PTSP). Porucha se může vyvinout následkem prožití životní události, která je pro nás velmi stresující a vymyká se naší dosavadní zkušenosti.


Taková situace v nás nejprve vyvolá tzv. akutní stresovou reakci, při níž čelíme mnoha těžkým zážitkům - pocitům bezmoci, ztrátám, fyzické únavě, absolutnímu zásahu do soukromí. S časovým odstupem několika dnů až měsíců se může rozvinout PTSP, která má vliv na naše myšlení, prožívání i paměť.


Jak se PTSP projevuje (hlavní příznaky):

 • nutkání připomínat si v myšlenkách a znovu prožívat stresující událost

 • vyhýbání se všemu, co by události připomínalo

 • zvýšená únava, poruchy spánku, zhoršená koncentrace, zvýšená lekavost

 • podrážděnost, záchvaty vzteku či naopak apatie, větší konfliktnost ve vztazích


 • Jaká je pomoc:
  Jde vlastně o nalezení nové rovnováhy v destabilizované psychice. K tomu může dopomoci aktivní snaha postiženého, ale také podpora jeho okolí. Stručně lze pomoc shrnout takto:

 • Možnost bezprostředně po události o svých zážitcích mluvit - působí spíše preventivně. Sami můžeme pomoci. Do takového hovoru bychom neměli nikoho nutit, můžeme však k vyprávění povzbudit a dát tím najevo, že nás to nebude obtěžovat. Hovor o náročných zážitcích uvolňuje zadržované emoce a pomáhá třídit zkušenosti.


 • Podpora okolí - jak jsem psal výše, musí se člověk postižený povodní vyrovnávat s mnoha velmi nepříjemnými věcmi. Podpora okolí - zvláště toho nejbližšího - pomáhá překonat pocit beznaděje, osamění, ztráty osobních věcí i soukromí…


 • Možnost aktivně se podílet na nápravě škod - především pocity bezmoci pomáhá překonávat vlastní zapojení se do prací na obnově, uvedení věcí do původního stavu.


 • Vyhledat odbornou pomoc - někdy jsou prostě problémy větší, než můžeme sami zvládnout a pak je vhodné obrátit se na odborníka. V tomto případě pomůže krizová intervence, někdy krátkodobá psychoterapie. Můžete se poradit například na linkách důvěry či v pražském krizovém centru RIAPS.

 • Uvedeno ve spolupráci se serverem www.victorie.cz