Jste zde


Poznáváme svůj imunitní systém V.
Iva Hédlová

SEDM ČAKER

 

Člověk je vybaven možností pociťování sedmi různými způsoby. K těm je přiřazeno sedm čaker ( základních )neboli energetických center. Na tomto místě Vám je všechny, jednu po druhé, představíme, abyste získali první přehled.


PRVNÍ - KOŘENOVÁ ČAKRA


Kořenová čakra se nachází na spodním konci páteře. Představte si, že se zde, na základně Vašeho trupu, nachází nějaký kalich, který se otevírá směrem k zemi. Pokuste se vycítit toto centrum energie. Kalich je rudý. Energie, kterou můžete pomocí této čakry přijímat a vysílat, odpovídá kvalitě červené barvy.


Čakry je něco podobného jako relé stanice. Energie je přijímána, vysílána a může být transformována. Člověk tedy vysílá nějaké odstíny červené barvy směrem k zemi, svůj specifický, individuální odstín červené. Zároveň přijímá červený odstín země. Můžete si vzpomenout, že žhavá láva uvnitř země je červená. Pokuste se vycítit přitažlivost zemského povrchu. Můžete tak vytušit, jak universálně přítomně působí energie kořenové čakry. Červená barva ukazuje svou shodu s oživující funkcí v tom, že má barvu krve.


Cvičení:
Posaďte se vzpřímeně na židli, která vám umožní spočinout nohama pevně na podlaze. Zavřete oči a prociťujte, jak se vaše chodidla dotýkají podlahy, jak vaše stehna spočívají na židli, jak vaše pozadí tvoří základnu, která vám umožní vzpřímení zad.
Pokud vám dělá potíže sedět vzpříma, podložte si záda polštářkem.
Seďte.
Vraťte se ve svých představách dolů ke svým nohám. Nahmatejte v duchu svá chodidla. Vnímejte pocit, že vaše chodidla předávají veškerou vaši váhu zemi. Vnímejte obrysy nohou, pokračujte dál ke kotníkům. Chvíli se zdržte u hlezenních kloubů, pak přejděte přes holeně ke kolenům. Na kolena si dopřejte čas. Ohyb s čéškou a podkolením. Vnímejte kontury a pokuste se vycítit vnitřek své nohy.
Pak pokračujte stehny, spodní stranou, která přiléhá, a horní stranou až k tříslům.
Vnímejte svou sedací část: zde se nacházejí " sedací kosti ". Vnímejte konec své páteře, svou kostrč. Přesně zde se nachází kořenová čakra. Představte si, že se z tohoto bodu vylévá k zemi plný pohár červené energie. Rozšiřte tento pohár a nechte červeň proudit. Proniká bez námahy vším hmotným. Vnímejte, jak daleko se vaše červeň šíří. Oddělte ji směrem ven a naplňte rovnoměrně své nitro. Nechte červeň proudit dolů, až hluboko dovnitř, do rudého nitra země.


Nyní nechte vystoupat zemskou červeň. Proniká k vám, ponechte dění volný průběh. Nechte se naplnit rudou energií země. Je teplá? Je chladná? Stoupá červeň země ve vašem těle výš a výš až k vaší kořenové čakře? Nechte tomu volný průběh. Vnímejte, jak tato síla země působí na každou buňku vašeho těla. Představte si tu červenou energii jako zemskou přitažlivost. Je tu stále. Nese vás. Prožívejte svou základnu. Rozšiřujte ji: To je základna vašeho životního prostoru.Vnímejte tu sílu, která je vám přidělena prostřednictvím vašeho spojení se zemí. Vnímejte jak vás země živí. Přijímejte tolik zemské energie, kolik je vám příjemné. " Natankujte ", posilujte se. Pokud jste sytí, všimněte si ještě jednou rozsahu svého těla. Zachyťte svou podobu a otevřete se pomalu svému fyzickému okolí.


Někdo cítí pocty tepla, jiný třeba pocity chladu a někdo tíhu a jiný např. lehkost, případně sílu. Tématem se může stát i prosazení sebe sama.


Tak se učíte vztahu k tíži, stejně jako zacházení s lehkostí a můžete zjistit, že obě tato protichůdná témata jsou vzájemně propojena. Jsou dvěma stranami jedné mince. Jsou to dva póly jednoho tématu, které můžeme nazvat zvažováním.


Jsme stále nuceni respektovat i opačný pól tím, že odmítáme cítit protiklady, tedy zlost, hněv a zklamání nebo tím, že po nich toužíme a v důsledku toho cítíme lásku a obdiv, případně závist. V každém případě nás čeká dlouhá cesta, než tváří v tvář tomu, co nám svět nabízí, zůstaneme stejně klidní a budeme to považovat za stejně závazné - ve smyslu stejně hodnotné. Na této cestě je třeba vlídně přijímat všechno a všechny, s čím i s kým se setkáváme, a zkoumat, jaký ohlas to v nás rozezní, abychom mohli postřehnout sami v sobě původní tón.
Podle Louise L. Hay napsala Iva Hédlová

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více