Jste zde


Poznáváme svůj imunitní systém VI.
Iva Hédlová

Druhá čakra - sakrální

 

Čakra vitality nebo-li sakrální čakra koření v bederní páteři, ve výši kosti křížové. Přibližně na šíři dlaně pod pupkem se čakra otevírá směrem kupředu přes břicho a s směrem dozadu přes záda ve stejné výšce v kalichu oranžové barvy. Prostřednictvím této čakry jste díky kvalitě oranžové barvy spojeni se světem.


Cvičení:
Představte si, že se vpředu a vzadu v oblasti vaší pánve otevírá oranžový květ. Vizualizujte při otevírání své čakry vitality tuto oranžovou barvu a vnímejte oba kalichy. Vnímejte, jak oranžová barva proniká oblastí vašeho břicha a kyčlí a jak se aura kolem vaší pánve plní oranžovou barvou. Uzavřete ten kruh kolem sebe a vnímejte, jak daleko se chcete rozvinout. Pokuste se rovnoměrně rozšířit kolem místa vzniku této čakry vitality. Ponořte se do své oranžové oblasti , nechte k sobě přicházet obrazy a pocity a přecházet je kolem sebe. Vnímejte jejich vlastnosti a vytušíte témata, která k tomuto centru náleží. Dopřejte si dost času. Pokud zbloudíte a sledujete běh svých myšlenek, vraťte se vždy prostře klidně opět a trpělivě ke svému vnímání oranžové oblasti podbřišku.


Sakrální čakra často koresponduje s tématy tepla, růstu a bezpečí. To je zvláště snadno pochopitelné, pokud si uvědomíte, že se v této oblasti nachází děloha, místo prvního růstu každého člověka. Také obrazy potravy nebo výživy, v konkrétním a přeneseném smyslu, se podle zkušeností často objevují. Sledujte své obrazy. Vnímejte, co vás živí, co potřebujete pro své bezpečí a pocit blaženosti.


Nic není nesprávné. Pokud pociťujete hlad, chlad a nedostatek, jsou to také relativní aspekty individuálního zaopatřování. Vzpomeňte si na zákon polarity. S čím se člověk setkává jako s protikladem co se obsahu týče, je rubem mince, která je neoddělitelná od svého líce a nabízí prostě jen jiný náhled, zatímco je stejně jako předtím stejnou mincí s nezměněnou hodnotou.


Vnímejte všechno, co se vám nabízí. Pokoušejte se vycítit opět v jiné době znovu nezaujatě, jak se vám v příslušné době aktuálně ve vaší oranžové barvě daří.


Třetí čakra - solárního plexu


Dlouho jsem se obávala psát o centru, které je jako sluneční pleteň nebo solární plexus v západním světě lékařů i laiků pojmeme. Je to choulostivé téma. Sluneční pleteň pramení v páteři, přibližně tři prsty nad pasem. Rozkládá své žluté kalichy dozadu a dopředu nad pupkem přes břicho. Položte svou ruku na břicho ve výšce žaludku a pocítíte ji.


V praxi prožívám neustále znovu, že je právě tato oblast sídlem pocitu " Já".
Zde býváme zraňování nejdříve. Každou konfrontaci s vnějším světem cítíte nejdříve v žaludečním jamce. Všichni zranění lidé jsou také zde, ve svém osobním slunci, centrále světla a tepla svého těla, zatemnění, poškození ve své schopnosti vyzařování.


Jdu však ještě dál: Přizpůsobení se specifickým rolím podle pohlaví, vyžadované v naší společnosti - nezávisle na osobním nadání, sklonech nebo touze po seberealizaci - vrhá na toto centrum své stíny. " Nesmím být tou osobou, kterou jsem ". Tento názor je velmi často ranou zkušeností chlapců i dívek, přičemž se řídí vždy rozdílnými výhodami, které se však jen málo orientují na reálně přítomného člověka.


Hodnocení zde zasahují a kritizují. Hodnocení také vždy zahrnují nehodnocení, znehodnocení a podhodnocení. Tak se dozvídáte ze středu svého těla.


Cvičení:
Vzpřímeně se posaďte. Uklidněte se, spočívejte svou sedací částí nebo nohama pevně na podlaze. Vnímejte, které části vašeho těla se dotýkají podlahy. Vnímejte, jak se zvedáte do vzduchu. Vnímejte svůj vzpřímený postoj. Vaše páteř je osou, která vás drží vzpřímeně. Vnímejte, jak nesete svou hlavu. Vnímejte své spojení s oblohou.


Pokud jste se osvobodili od povrchově určujících vlivů tím, že jste v nitru uvolnění a rozlehlejší, soustřeďte svou pozornost na solární plexus. Vnímejte celou délku své páteře. Pak se vraťte zpět do výše pasu a najděte bod, v němž koření solární plexus. Pak se vší představivostí v tomto místě otevřete žlutě zářící květ měsíčku zahradního, který se otevírá směrem dopředu nad vaším žaludkem. Pak otevřete svou solární pleteň m se stejně zářícími květy od páteře směrem dozadu. Vnímejte, jak se v horní části vašeho břicha šíří žlutá energie jako teplé světlo. Rozšiřujte tento sluneční pocit kulovitě od tohoto bodu páteře, přes hranice vašeho těla. Nechte růst své malé slunce, dokud nejste naprosto zahaleni v teplém žlutém světle. Najděte rozsah svého záření, pokud je pro vás příjemný. Cítíte se tak dobře. Zůstaňte ve svém světle, dokud se vám to líbí., Užívejte si svou skrytost v teple, užívejte si to vystavení světlu. Vnímejte sami sebe.


Možná vaše soukromé slunce naplní přesně vaší žaludeční jamku. Užijte si to. Vnímejte své tepelné centrum, své meze, vciťujte se dále do svého těla, do oblastí, které nejsou prosvíceny světlem sluneční pleteně. Vnímejte rozdílné kvality svého tělesného cítění. Nesnažte se. Prostě vnímejte , kde a jaké ty meze jsou. Všímejte si světla a stínů. Všímejte si světla a chladu. Vnímejte rozdíly. Prohlubujte své kvalitativní možnosti prožitku. Vzdejte se hodnocení a vyhledejte vhodné výrazy pro vyjádření všech kvalit prožívání. Nechte všechno tak, jak to je. Všímejte si náhodných změn. Nechte klidně dění volný průběh.


Jestliže jste naplněni sami sebou, vraťte se velmi pozvolna do svého obvyklého prostředí. . Dopřejte si čas, který k tomu potřebujete. Najděte si svou vlastní míru. Naplňte tuto míru a užijte si své nasycení. S tímto pocitem se pak vraťte do všedního života.


Vzpomeňte si i na barvy, které jste prožili. Vzpomeňte si i na tělesné pocity, vnitřní i vnější, až k atmosférickým.


Solární plexus je prostředníkem mezi tělem a uvědoměním si svého Já. Zde se nachází " přepínací centrála " mezi vědomím a podprahovým vnímáním, kterou můžeme integrovat do vědomého bytí, pokud se zvolna učíme přesněji chápat i slabší vjemy. Na tomto místě začíná cesta k rozšiřování vědomí.


Dnes byla tato lekce pro někoho možná složitější. Nejlépe je nahrát si text na magnetofonovou pásku a pouštět si ji. Podle ní si vizualizovat vše, co je řečeno. Věřím, že se Vám to povede. Stojí to za to.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více